×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Er det nemmere at være ung i dag?

Er det nemmere at være ung i dag?

Du har sikkert hørt den før:

Unge nu til dags er dovne. Vi forstår ikke økonomi.

Vi er curlingbørn -

- der aldrig står på egne ben, fordi vores lejlighed var et forældrekøb.

Vi har nettet og høj SU. Det er nemt at finansiere livet.

Vi har det for godt og nemt.

Da vores forældre var børn, var tilværelsen svær.

Hver dag skulle de igennem torden snestorm.

Selv om sommeren.

Måske er det en smule overdrevet, men I kan se, hvor jeg er på vej hen.

Er det nemmere at være ung i dag?

Der er sket meget gennem tiden. Vi lever længere.

Børn født nu har en meget længere levetid end i 50'erne.

Flere unge bliver studenter, og kvinder har langt flere muligheder.

Efter krigen fik kun få kvinder en gymnasieuddannelse.

I dag er tallet meget højere, og fordelingen er stort set lige.

Vores uddannelsesniveau er højere.

Men kravene fra arbejdsmarkedet har også ændret sig.

Vi tilbringer mindre tid på arbejdet.

I 1958 lå arbejdstiden på 48 timer om ugen.

Nu ligger den på 37. Der er dog en bagside, stress.

Antallet af børn og unge med stress er tidoblet fra 1995 til 2016.

I 2008 viste en rapport -

- at næsten halvdelen af unge oplever medium stress.

Hvad angår bolig går det heller ikke let.

Unge flytter hjemmefra, når de er 21 år.

Men fire ud af ti flytter hjem igen.

Jeg bor hjemme. Jeg har været så fornuftig.

Færre køber en bolig frem for at leje den.

58 procent af 15-29-årige boede i 1981 i ejerbolig.

I dag ligger tallet på under det halve.

Selv med forældrekøb er vi ikke oppe på forrige generationers niveau.

Vi er ikke dårlige til at spare op, men priser på fast ejendom er højere.

Det handler om vor økonomi. Den er ikke særlig god.

Boligen fylder mere i budgettet end i 1948.

Men én ting er blevet meget billigere: mad.

Mad koster ingenting i forhold til for 60 år siden.

Forholdet mellem løn og dagligvarer har ændret sig.

I 1955 måtte man arbejde 4½ time for at få råd til et kilo kaffe.

I dag får man på én time tre ekstra kilo megd.

- Hvor meget har du at leve for? - Mere, men det koster at være gammel.

Når stress og huslejen stiger, er trøstespisning et billigt remedie.

Det er på ingen måde nyt at brokke sig over ungdommen.

De gamle grækere var utilfredse med den næste generation.

Tag det ikke så tungt, når en boomer skal brokke sig.

Vi kommer selv til at gøre det, når vi bliver gamle.

- Vil du støtte ungdommen? - Jeg er selv studerende.

Vi har taget fat i mange punkter, som bygger på 60 års statistik.

Hvis et emne fortjener sin egen video, kan du skrive en kommentar.

Husk at abonnere. Så misser du den ikke. Vi ses.

Er det nemmere at være ung i dag? Ist es heute einfacher, jung zu sein? Is it easier to be young today? Легче ли сегодня быть молодым?

Du har sikkert hørt den før:

Unge nu til dags er dovne. Vi forstår ikke økonomi. Young people today are lazy. We don't understand economics.

Vi er curlingbørn - We are curling children

- der aldrig står på egne ben, fordi vores lejlighed var et forældrekøb. - who will never stand on their own two feet because our apartment was a parental purchase.

Vi har nettet og høj SU. Det er nemt at finansiere livet. We have the web and high SU. It's easy to finance life. У нас есть Интернет и высокие СУ. Финансировать жизнь легко.

Vi har det for godt og nemt. We have it too good and too easy.

Da vores forældre var børn, var tilværelsen svær. When our parents were children, life was difficult.

Hver dag skulle de igennem torden snestorm. Every day they had to go through a thunderstorm.

Selv om sommeren. Even in summer.

Måske er det en smule overdrevet, men I kan se, hvor jeg er på vej hen. Maybe that's a bit exaggerated, but you can see where I'm going.

Er det nemmere at være ung i dag? Is it easier to be young today?

Der er sket meget gennem tiden. Vi lever længere. A lot has happened over time. We live longer.

Børn født nu har en meget længere levetid end i 50'erne. Children born now have a much longer lifespan than in the 50s.

Flere unge bliver studenter, og kvinder har langt flere muligheder. More young people are graduating and women have far more opportunities.

Efter krigen fik kun få kvinder en gymnasieuddannelse. After the war, few women received a high school education.

I dag er tallet meget højere, og fordelingen er stort set lige. Today, the number is much higher and the distribution is more or less equal.

Vores uddannelsesniveau er højere. Our education level is higher.

Men kravene fra arbejdsmarkedet har også ændret sig. But the demands of the labor market have also changed.

Vi tilbringer mindre tid på arbejdet. We spend less time at work.

I 1958 lå arbejdstiden på 48 timer om ugen. In 1958, working hours were 48 hours a week.

Nu ligger den på 37. Der er dog en bagside, stress. Now it's at 37. But there is a flip side, stress.

Antallet af børn og unge med stress er tidoblet fra 1995 til 2016. The number of children and adolescents with stress has increased tenfold from 1995 to 2016.

I 2008 viste en rapport - In 2008, a report showed...

- at næsten halvdelen af unge oplever medium stress. - that almost half of young people experience medium stress.

Hvad angår bolig går det heller ikke let. When it comes to housing, it's not easy either.

Unge flytter hjemmefra, når de er 21 år. Young people leave home at the age of 21.

Men fire ud af ti flytter hjem igen. But four out of ten move back home.

Jeg bor hjemme. Jeg har været så fornuftig. I live at home. I've been so sensible.

Færre køber en bolig frem for at leje den. Fewer people are buying a home rather than renting it.

58 procent af 15-29-årige boede i 1981 i ejerbolig. 58 percent of 15-29 year olds lived in owner-occupied housing in 1981.

I dag ligger tallet på under det halve. Today, the figure is less than half that.

Selv med forældrekøb er vi ikke oppe på forrige generationers niveau. Even with parenting, we're not at the level of previous generations.

Vi er ikke dårlige til at spare op, men priser på fast ejendom er højere. We're not bad at saving, but real estate prices are higher.

Det handler om vor økonomi. Den er ikke særlig god. It's about our economy. It is not very good.

Boligen fylder mere i budgettet end i 1948. Housing takes up more of the budget than in 1948.

Men én ting er blevet meget billigere: mad. But one thing has become much cheaper: food.

Mad koster ingenting i forhold til for 60 år siden. Food costs nothing compared to 60 years ago.

Forholdet mellem løn og dagligvarer har ændret sig. The relationship between salary and groceries has changed.

I 1955 måtte man arbejde 4½ time for at få råd til et kilo kaffe.

I dag får man på én time tre ekstra kilo megd. Today, in one hour you can gain three extra kilos of megd.

- Hvor meget har du at leve for? - Mere, men det koster at være gammel. - How much do you have to live on? - More, but it costs to be old.

Når stress og huslejen stiger, er trøstespisning et billigt remedie. When stress and rents rise, comfort eating is a cheap remedy.

Det er på ingen måde nyt at brokke sig over ungdommen. Complaining about youth is by no means new.

De gamle grækere var utilfredse med den næste generation. The ancient Greeks were dissatisfied with the next generation.

Tag det ikke så tungt, når en boomer skal brokke sig. Don't take it so hard when a boomer complains.

Vi kommer selv til at gøre det, når vi bliver gamle. We'll do it ourselves when we get old.

- Vil du støtte ungdommen? - Jeg er selv studerende. - Do you want to support the youth? - I am a student myself.

Vi har taget fat i mange punkter, som bygger på 60 års statistik. We've addressed many points based on 60 years of statistics.

Hvis et emne fortjener sin egen video, kan du skrive en kommentar. If a topic deserves its own video, leave a comment.

Husk at abonnere. Så misser du den ikke. Vi ses. Don't forget to subscribe. You won't miss it. See you soon.