×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Elløbehjul: Døgnflue eller big business?

Elløbehjul: Døgnflue eller big business?

Der er et her. Den har meget lidt power nu.

- Det hjælper, når den får strøm. - Så smider du den i vognen?

- Det ser lidt suspekt ud. - Ja, men folk har vænnet sig til det.

Vi skal se, hvor mange elløbehjul vi kan samle på en time.

Den er 15.08, og vi har indsamlet to løbehjul.

Enten er det en døgnflue, eller også bliver det big business.

Jeg vil skyde på, at vi kommer til at få ti i den første time.

Vi skal have et her.

Elløbehjulene er populære, men har gjort mange vrede.

De synes, de er farlige, fylder for meget og slet ikke er så miljørigtige.

Det er det femte. Måske skal det være mit nye job.

Der er meget hysteri, navnlig fra ældre mennesker.

Det var nummer syv.

Nu tager jeg ud og undersøger fordele og ulemper ved løbehjulene.

Jeg har selvfølgelig cykelhjelm på. Jeg har hentet appen. Så er vi klar.

Det er da meget fedt.

Man skal overholde færdselsloven for cyklister.

Når man drejer, skal man tage armen ud, men så slipper man speederen.

Det er altså lidt svært.

Elløbehjulene må køre 20 km/t.

Der skal være lys på, du skal følge reglerne for cyklister og være fyldt 15.

Du må kun køre på det alene, og promillegrænsen på 0,5 gælder.

Overholdte regler eller ej kan elløbehjul være farlige.

Mere end 100 i Københavnsområdet er kommet til skade -

- efter ulykker på elløbehjul i 2019.

Siden 2018 er der registreret 12 dødsulykker med elløbehjul i verden.

Det startede i Santa Monica i USA i 2017 -

- da Bird uden at bede om tilladelse satte hundredvis af elløbehjul på gaden.

Det har nu bredt sig verden over.

Herhjemme i Aarhus, Vejle, Odense og København.

Flere byer vil følge trop.

Men byerne har svært ved at holde styr på udbyderne.

Kommunerne har svært ved at håndhæve reglerne -

- for brugen, antallet, og hvor de må stå.

Det kræver tilladelse at drive forretning på offentlig grund, som caféerne -

- men det er svært at kontrollere.

Selv om det kan føles, som om løbehjulene har overtaget gadebilledet -

- er de lige nu en underskudsforretning i Danmark.

De er ekstremt populære. Hvis det fortsætter, bliver det en god forretning.

Vi har overskud i to byer i Norden allerede, nemlig Oslo og Stockholm.

Og vi er godt på vej i andre byer.

Ét er økonomiske udfordringer, noget andet er de klimamæssige.

Et studie har udregnet klimabelastningen fra amerikanske elløbehjul -

- fra produktion, forsendelse, indsamling, opladning, og til de skrottes.

Studiet viser, at du udleder mere CO2 på elløbehjul -

- end i en nogenlunde fyldt bus.

Elløbehjulene udleder også mere CO2 -

- end en knallert, en elcykel, og en almindelig cykel.

En af de vigtigste årsager er elløbehjulenes korte levetid.

I marts 2019 fortalte Voi selv, at de kun holdt i to-tre måneder.

Vi ved, at vi skal forbedre produkterne, og det gør vi også hele tiden.

Den nye model, vi har lanceret, er bedre for miljøet.

Nu er den 58, og det her er det tiende. Han fik ret: ti på en time.

Det er en lejegenstand. Når folk ikke selv ejer noget, er der intet ansvar.

Skal det være mere end en døgnflue, skal løbehjulene blive mere robuste.

Levetiden skal op på over seks måneder, før de kan tjene sig hjem.

Nogen, der tjener penge på det nu, er Jaques og hans partner.

Vi samler i snit 190 ind.

- Og på de rigtig gode dage? - Over 300.

Vi har plads til 72 i sådan en container. De står i seks timer.

Så kommer de ud på gaden igen.

På en god dag får jeg 3-4000 kroner i indtjening.

- Hvor mange timers arbejde er det? - Helst otte-ti timer.

De fleste har en holdning til elløbehjul. Du kan dele din i kommentarfeltet.

Elløbehjul: Døgnflue eller big business? Elektroroller: Eintagsfliege oder großes Geschäft? Electric scooters: Fly-by-night or big business? Elektrische scooters: Fly-by-night of big business?

Der er et her. Den har meget lidt power nu. There is one here. It has very little power now.

- Det hjælper, når den får strøm. - Så smider du den i vognen? - It helps when it's powered up. - So do you throw it in the cart?

- Det ser lidt suspekt ud. - Ja, men folk har vænnet sig til det. - It looks a bit suspicious - Yes, but people have gotten used to it.

Vi skal se, hvor mange elløbehjul vi kan samle på en time. Let's see how many electric scooters we can collect in an hour.

Den er 15.08, og vi har indsamlet to løbehjul. It's 15.08 and we have collected two scooters.

Enten er det en døgnflue, eller også bliver det big business. Either it's a fad or it's big business.

Jeg vil skyde på, at vi kommer til at få ti i den første time. I would guess that we will get ten in the first hour.

Vi skal have et her. We need one here.

Elløbehjulene er populære, men har gjort mange vrede. The electric scooters are popular, but have angered many.

De synes, de er farlige, fylder for meget og slet ikke er så miljørigtige. They think they're dangerous, take up too much space and aren't that environmentally friendly.

Det er det femte. Måske skal det være mit nye job. It's the fifth. Maybe this should be my new job.

Der er meget hysteri, navnlig fra ældre mennesker. There is a lot of hysteria, especially from older people.

Det var nummer syv. It was number seven.

Nu tager jeg ud og undersøger fordele og ulemper ved løbehjulene. Now I'm off to research the pros and cons of the scooters.

Jeg har selvfølgelig cykelhjelm på. Jeg har hentet appen. Så er vi klar. I'm wearing a bike helmet, of course. I've downloaded the app. And we're ready to go.

Det er da meget fedt. That's very cool.

Man skal overholde færdselsloven for cyklister. You must obey traffic laws for cyclists.

Når man drejer, skal man tage armen ud, men så slipper man speederen. When turning, you have to take your arm out, but then you release the accelerator.

Det er altså lidt svært. It's a bit difficult.

Elløbehjulene må køre 20 km/t. The scooters are allowed to travel 20 km/h.

Der skal være lys på, du skal følge reglerne for cyklister og være fyldt 15. You must have lights on, follow the rules for cyclists and be at least 15 years old.

Du må kun køre på det alene, og promillegrænsen på 0,5 gælder. You can only drive on it alone and the blood alcohol limit of 0.5 applies.

Overholdte regler eller ej kan elløbehjul være farlige. Compliant or not, electric scooters can be dangerous.

Mere end 100 i Københavnsområdet er kommet til skade - More than 100 in the Copenhagen area have been injured.

- efter ulykker på elløbehjul i 2019. - after accidents on electric scooters in 2019.

Siden 2018 er der registreret 12 dødsulykker med elløbehjul i verden. Since 2018, 12 fatal accidents involving electric scooters have been recorded worldwide.

Det startede i Santa Monica i USA i 2017 - It started in Santa Monica in the US in 2017

- da Bird uden at bede om tilladelse satte hundredvis af elløbehjul på gaden. - when Bird put hundreds of electric scooters on the street without asking permission.

Det har nu bredt sig verden over. It has now spread worldwide.

Herhjemme i Aarhus, Vejle, Odense og København. In Denmark in Aarhus, Vejle, Odense and Copenhagen.

Flere byer vil følge trop. More cities will follow suit.

Men byerne har svært ved at holde styr på udbyderne. But cities are struggling to keep track of providers.

Kommunerne har svært ved at håndhæve reglerne - Municipalities find it difficult to enforce the rules

- for brugen, antallet, og hvor de må stå. - their use, number and where they can be placed.

Det kræver tilladelse at drive forretning på offentlig grund, som caféerne - Operating a business on public land, such as cafés, requires a permit.

- men det er svært at kontrollere. - but it's hard to control.

Selv om det kan føles, som om løbehjulene har overtaget gadebilledet - Even though it may feel like scooters have taken over the streets...

- er de lige nu en underskudsforretning i Danmark. - they are currently a loss-making business in Denmark.

De er ekstremt populære. Hvis det fortsætter, bliver det en god forretning. They are extremely popular, and if this continues, it will be a good business.

Vi har overskud i to byer i Norden allerede, nemlig Oslo og Stockholm. We have surpluses in two Nordic cities already, Oslo and Stockholm.

Og vi er godt på vej i andre byer. And we're well on our way in other cities.

Ét er økonomiske udfordringer, noget andet er de klimamæssige. Economic challenges are one thing, climate challenges are another.

Et studie har udregnet klimabelastningen fra amerikanske elløbehjul - A study has calculated the climate impact of American electric scooters

- fra produktion, forsendelse, indsamling, opladning, og til de skrottes. - from production, shipping, collection, charging and disposal.

Studiet viser, at du udleder mere CO2 på elløbehjul - Study shows that you emit more CO2 on electric scooters

- end i en nogenlunde fyldt bus. - than in a reasonably full bus.

Elløbehjulene udleder også mere CO2 - The electric wheels also emit more CO2 -.

- end en knallert, en elcykel, og en almindelig cykel. - than a moped, an e-bike, and a regular bike.

En af de vigtigste årsager er elløbehjulenes korte levetid.

I marts 2019 fortalte Voi selv, at de kun holdt i to-tre måneder. In March 2019, Voi themselves said they only lasted two to three months.

Vi ved, at vi skal forbedre produkterne, og det gør vi også hele tiden. We know we need to improve our products, and we're constantly doing so.

Den nye model, vi har lanceret, er bedre for miljøet. The new model we have launched is better for the environment.

Nu er den 58, og det her er det tiende. Han fik ret: ti på en time. Now it's 58, and this is the tenth. He was right: ten in one hour.

Det er en lejegenstand. Når folk ikke selv ejer noget, er der intet ansvar. It's a rental property. When people don't own anything themselves, there is no liability.

Skal det være mere end en døgnflue, skal løbehjulene blive mere robuste. If it's to be more than a fad, scooters need to become more robust.

Levetiden skal op på over seks måneder, før de kan tjene sig hjem. The lifespan needs to be over six months before they can pay for themselves.

Nogen, der tjener penge på det nu, er Jaques og hans partner. Someone making money from it now is Jaques and his partner.

Vi samler i snit 190 ind. We collect an average of 190.

- Og på de rigtig gode dage? - Over 300. - And on the really good days - over 300.

Vi har plads til 72 i sådan en container. De står i seks timer. We have room for 72 in such a container. They stay for six hours.

Så kommer de ud på gaden igen. Then they get back out on the street.

På en god dag får jeg 3-4000 kroner i indtjening. On a good day, I get 3-4000 kroner in earnings.

- Hvor mange timers arbejde er det? - Helst otte-ti timer. - How many hours of work is that? - Preferably eight to ten hours.

De fleste har en holdning til elløbehjul. Du kan dele din i kommentarfeltet. Most people have an opinion on electric scooters. You can share yours in the comments section.