×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Din hjerne kan trænes til at glemme at glemme

Din hjerne kan trænes til at glemme at glemme

Hjernen gemmer viden, der er vigtig for vores overlevelse som art.

Sådan fungerede den i stenalderen og stadig i dag.

Men i dag er der ikke et stort behov for at lære ting for at overleve -

- fordi vi er ikke så udsatte, som vi var engang.

Vil du lære nyt, er tricket at overbevise hjernen om, at det er vigtigt.

Men du og din hjerne er i kamp med den her: Glemmekurven.

Glemmekurven er over 100 år og opfundet af psykolog Hermann Ebbinghaus.

Han ville bevise, at mentale processer kunne studeres via eksperimenter.

I hans eksperiment skulle han forsøge at huske en liste med meningsløse ord.

Så testede Ebbinghaus, hvor mange ord, han kunne huske -

- og opdagede, at han hurtigt glemte dem.

Det kender alle, der har læst til eksamen og ikke kunne få ordene til at sidde fast.

Glemmekurven beskriver hastigheden for, hvor hurtigt noget glemmes -

- når det er blevet lært, og kurven falder ret stejlt ret hurtigt.

Allerede efter 20 minutter kunne han kun huske 58 % af informationen.

Efter en time er det 44 %. Efter 9 timer var det 36 %.

Og efter én dag kunne han kun huske 33 %.

Kurven flader ud, fordi du glemmer meget og hurtigt de første dage -

- og du kan stort set huske den samme mængde efter to dage som efter en hel måned.

Glemmekurven blev lavet på et smalt empirisk grundlag.

Ebbinghaus brugte kun sig selv. Det er ikke ret meget evidens.

Kurven bakkes op af nye undersøgelser, blandt andet en fra 2015.

Glemmekurven var ikke hans eneste opdagelse -

- men også at man afbøder faldet for, hvor hurtigt man glemmer information -

- ved at repetere det lærte i et voksende tidsinterval.

I Ebbinghaus' eksperiment ville han repetere meningsløse ord efter 1, 3 -

- og 6 dage, i et voksende tidsinterval.

Han blev i stand til at huske mere, fordi han repeterede det -

- og overtalte hjernen til at gemme og ikke glemme ordene.

Men husk, at der må være pause mellem hver repetition.

Man kan ikke repetere det samme 15 gange og overvinde glemmekurven.

Ved at træne hjernen til at huske kan glemmekurven overvindes.

Men det kræver, at du hjælper den.

Når du nu ved, hvordan du glemmer, bliver det lettere at lære og huske nyt.

Måske ikke nødvendige ting for artens overlevelse -

- men måske det, der giver et "bestået".

Der er risiko for, du i morgen har glemt det, du lærte af videoen.

Husk det lige, inden du glemmer det.

Husk at like og subscribe!


Din hjerne kan trænes til at glemme at glemme Ihr Gehirn kann darauf trainiert werden, zu vergessen, zu vergessen Your brain can be trained to forget to forget

Hjernen gemmer viden, der er vigtig for vores overlevelse som art. The brain stores knowledge that is important for our survival as a species.

Sådan fungerede den i stenalderen og stadig i dag. That's how it worked in the Stone Age and still does today.

Men i dag er der ikke et stort behov for at lære ting for at overleve - But today, there's not much of a need to learn things to survive.

- fordi vi er ikke så udsatte, som vi var engang. - because we're not as vulnerable as we once were.

Vil du lære nyt, er tricket at overbevise hjernen om, at det er vigtigt. If you want to learn something new, the trick is to convince your brain that it's important.

Men du og din hjerne er i kamp med den her: Glemmekurven. But you and your brain are in a battle with this one: The forgetting curve.

Glemmekurven er over 100 år og opfundet af psykolog Hermann Ebbinghaus. The forgetting curve is over 100 years old and was invented by psychologist Hermann Ebbinghaus.

Han ville bevise, at mentale processer kunne studeres via eksperimenter. He wanted to prove that mental processes could be studied through experiments.

I hans eksperiment skulle han forsøge at huske en liste med meningsløse ord. In his experiment, he had to try to remember a list of meaningless words.

Så testede Ebbinghaus, hvor mange ord, han kunne huske - Then Ebbinghaus tested how many words he could remember.

- og opdagede, at han hurtigt glemte dem. - and found that he quickly forgot about them.

Det kender alle, der har læst til eksamen og ikke kunne få ordene til at sidde fast. Anyone who has studied for an exam and couldn't get the words to stick will know this.

Glemmekurven beskriver hastigheden for, hvor hurtigt noget glemmes - The forgetting curve describes the speed of how quickly something is forgotten.

- når det er blevet lært, og kurven falder ret stejlt ret hurtigt. - once learned, and the curve drops quite steeply quite quickly.

Allerede efter 20 minutter kunne han kun huske 58 % af informationen.

Efter en time er det 44 %. Efter 9 timer var det 36 %. After one hour, it's 44%. After 9 hours, it was 36%.

Og efter én dag kunne han kun huske 33 %. And after one day, he could only remember 33%.

Kurven flader ud, fordi du glemmer meget og hurtigt de første dage - The curve flattens out because you forget a lot and quickly in the first few days

- og du kan stort set huske den samme mængde efter to dage som efter en hel måned. - and you can remember almost the same amount after two days as you can after a whole month.

Glemmekurven blev lavet på et smalt empirisk grundlag. The forgetting curve was created on a narrow empirical basis.

Ebbinghaus brugte kun sig selv. Det er ikke ret meget evidens. Ebbinghaus only used himself. That's not much evidence.

Kurven bakkes op af nye undersøgelser, blandt andet en fra 2015. The curve is supported by new studies, including one from 2015.

Glemmekurven var ikke hans eneste opdagelse - The forgetting curve wasn't his only discovery.

- men også at man afbøder faldet for, hvor hurtigt man glemmer information - - but also to mitigate the drop in how quickly you forget information

- ved at repetere det lærte i et voksende tidsinterval. - by repeating what you've learned in an increasing time interval.

I Ebbinghaus' eksperiment ville han repetere meningsløse ord efter 1, 3 -

- og 6 dage, i et voksende tidsinterval. - and 6 days, in an increasing time interval.

Han blev i stand til at huske mere, fordi han repeterede det - He was able to remember more because he repeated it

- og overtalte hjernen til at gemme og ikke glemme ordene. - and persuaded the brain to store and not forget the words.

Men husk, at der må være pause mellem hver repetition. But remember, there must be a break between each repetition.

Man kan ikke repetere det samme 15 gange og overvinde glemmekurven. You can't repeat the same thing 15 times and overcome the forgetting curve.

Ved at træne hjernen til at huske kan glemmekurven overvindes. By training the brain to remember, the forgetting curve can be overcome.

Men det kræver, at du hjælper den. But it requires you to help it.

Når du nu ved, hvordan du glemmer, bliver det lettere at lære og huske nyt. Now that you know how to forget, it will be easier to learn and remember new things.

Måske ikke nødvendige ting for artens overlevelse - Perhaps not necessary things for the survival of the species

- men måske det, der giver et "bestået". - but maybe the one that gives a "pass".

Der er risiko for, du i morgen har glemt det, du lærte af videoen. Chances are, tomorrow you'll have forgotten what you learned from the video.

Husk det lige, inden du glemmer det. Remember it before you forget.

Husk at like og subscribe! Remember to like and subscribe!