×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Derfor taler alle om TikTok-krigen

Derfor taler alle om TikTok-krigen

Hver dag mellem dansevideoer popper en helt anden virkelighed frem.

Optagelser af kampvogne, soldater og luftangreb fra krigen i Ukraine.

Eksplosioner fra bomber og folk på flugt.

Videoerne er mere end bare voldsomme billeder i dit feed.

De er et tegn på, at den måde vi informeres om krig, har ændret sig.

Tidligere var det sådan, at meldinger om krig kom fra magthavere -

- der stillede sig op foran pressen, som meldte nyhederne til befolkningen.

I dag er det vendt på hovedet, for krigen i Ukraine har vist -

- at almindelige mennesker selv kan se de første billeder fra frontlinjen.

Fra begyndelsen af Ruslands invasion har man kunnet følge udviklingen -

- på TikTok og Instagram.

Det er ikke første gang, sociale medier har spillet en stor rolle i en konflikt.

Under Det Arabiske Forår blev de brugt til at organisere demonstrationer -

- og i 2018 blev de brugt til at sprede billeder af syriske børn -

- der var ramt af formodede kemiske våben.

Krigen i Ukraine er ikke den første krig, der dokumenteres på sociale medier.

Men det er første gang, TikTok spiller en stor rolle.

Derfor har medierne døbt det "Verdens første TikTok-krig, eller bare Wartok.

Det bringer store dilemmaer med sig.

Videoerne gør, at man får indsigt i krigen uden om staten og pressen -

- uden om fortolkning og mulig censur.

Førstehåndsvidner deler oplevelser -

- så TikTok kan være et direkte vindue til, hvad der foregår i Ukraine.

Man kan se en ukrainsk pige, der konfronterer en russisk soldat.

Eller optagelser af luftangreb. Eller det er det, man tror, man ser.

For pigen er optaget i Palæstina, og flyet er fra et computerspil.

Og det er der, problemet med al den frie tilgængelige information opstår.

For der er ingen, der tjekker om en video er ægte i TikTok -

- hvor algoritmen hele tiden feeder på nyt content.

Mange af de her videoer er ofte ikke lagt op af den originale afsender.

Og de kan hurtigt blive delt igen og igen.

Det gør det svært at holde styr på, hvor videoen kommer fra.

Indholdet kan være taget ud af kontekst og som vi så i de to andre videoer -

- kan det komme fra en anden konflikt eller være fabrikeret.

Videoerne er omringet af ægte optagelser fra krigen -

- så det kan være svært at pege de falske ud.

Mange af dem, der deler videoerne, ved ikke -

- at de er med til at misvise konflikten.

Det er misinformation, når forkert information deles ved en fejl.

Det er den mere uskyldige udgave af problemet.

En anden mulighed er, at falske videoer uploades for at snyde dig.

Det er desinformation, der deles for at mudre billedet af sandheden.

Krigen i Ukraine udfolder sig nemlig også igennem den information -

- vi deler om den.

Vi brugere er vigtige brikker i, hvilket indhold der spredes.

For selvom du ikke føler dig snydt, så ved at dele videoerne -

- eller bare interagere med dem, er du med til at sprede desinformation.

I Rusland er der en interesse i at styre narrativet om krigen indenrigs.

Rusland har indført en fake news-lov, der kan give op til 15 års fængsel -

- hvis man spreder falsk information om militæret -

- så har TikTok slukket for livestream og for at uploade videoer fra Rusland.

Det rammer for eksempel videoer, der protesterer imod Ruslands invasion.

TikTok kan stadig give indblik i en krig, der dækkes i et slør af misinformation.

Noget mange journalister og forskere allerede gør.

Videoer på TikTok kan belyse konfliktfyldte områder -

- hvor traditionelle medier ikke kan kommunikere fra.

Men på alle sider findes der personer -

- der aktivt arbejder for at farve deres version af krigen.

Videoer med optagelser fra computerspil virker det nemt at være opmærksom på.

Men der, hvor desinformationen er allermest effektiv -

- det er, når du slet ikke lægger mærke til det.


Derfor taler alle om TikTok-krigen Warum alle über den TikTok-Krieg reden Why everyone is talking about the TikTok war Waarom iedereen het over de TikTok-oorlog heeft Varför alla pratar om TikTok-kriget 这就是为什么每个人都在谈论 TikTok 战争

Hver dag mellem dansevideoer popper en helt anden virkelighed frem. Every day, between dance videos, a completely different reality pops up.

Optagelser af kampvogne, soldater og luftangreb fra krigen i Ukraine. Footage of tanks, soldiers and airstrikes from the war in Ukraine.

Eksplosioner fra bomber og folk på flugt. Bomb explosions and people fleeing.

Videoerne er mere end bare voldsomme billeder i dit feed. Videos are more than just violent images in your feed.

De er et tegn på, at den måde vi informeres om krig, har ændret sig. They are a sign that the way we are informed about war has changed. Ils sont le signe que la manière dont nous sommes informés sur la guerre a changé.

Tidligere var det sådan, at meldinger om krig kom fra magthavere - It used to be that reports of war came from those in power Autrefois, les rapports de guerre émanaient de ceux qui détenaient le pouvoir.

- der stillede sig op foran pressen, som meldte nyhederne til befolkningen. - who stood up in front of the press, who reported the news to the public. - qui s'est levé devant la presse, qui a rapporté la nouvelle au public.

I dag er det vendt på hovedet, for krigen i Ukraine har vist - Today, this has been turned on its head, as the war in Ukraine has shown

- at almindelige mennesker selv kan se de første billeder fra frontlinjen. - that ordinary people can see the first images from the frontline for themselves.

Fra begyndelsen af Ruslands invasion har man kunnet følge udviklingen -

- på TikTok og Instagram. - on TikTok and Instagram.

Det er ikke første gang, sociale medier har spillet en stor rolle i en konflikt. It's not the first time social media has played a major role in a conflict.

Under Det Arabiske Forår blev de brugt til at organisere demonstrationer - During the Arab Spring, they were used to organize demonstrations

- og i 2018 blev de brugt til at sprede billeder af syriske børn - - and in 2018 they were used to spread images of Syrian children

- der var ramt af formodede kemiske våben. - that were hit by suspected chemical weapons.

Krigen i Ukraine er ikke den første krig, der dokumenteres på sociale medier. The war in Ukraine is not the first war to be documented on social media.

Men det er første gang, TikTok spiller en stor rolle. But this is the first time TikTok has played a major role.

Derfor har medierne døbt det "Verdens første TikTok-krig, eller bare Wartok. That's why the media has dubbed it "The World's First TikTok War, or just Wartok.

Det bringer store dilemmaer med sig. This brings with it major dilemmas.

Videoerne gør, at man får indsigt i krigen uden om staten og pressen - The videos provide insight into the war outside of the state and the press

- uden om fortolkning og mulig censur. - bypassing interpretation and possible censorship.

Førstehåndsvidner deler oplevelser - First-hand witnesses share experiences

- så TikTok kan være et direkte vindue til, hvad der foregår i Ukraine. - so TikTok can be a direct window into what's going on in Ukraine.

Man kan se en ukrainsk pige, der konfronterer en russisk soldat.

Eller optagelser af luftangreb. Eller det er det, man tror, man ser. Or footage of airstrikes. Or it's what you think you're seeing.

For pigen er optaget i Palæstina, og flyet er fra et computerspil. Because the girl is shot in Palestine and the plane is from a video game.

Og det er der, problemet med al den frie tilgængelige information opstår. And that's where the problem with all the freely available information comes in.

For der er ingen, der tjekker om en video er ægte i TikTok - Because no one checks if a video is real in TikTok -

- hvor algoritmen hele tiden feeder på nyt content. - where the algorithm constantly feeds on new content.

Mange af de her videoer er ofte ikke lagt op af den originale afsender. Many of these videos are often not posted by the original sender.

Og de kan hurtigt blive delt igen og igen. And they can quickly be shared over and over again.

Det gør det svært at holde styr på, hvor videoen kommer fra. This makes it difficult to keep track of where the video is coming from.

Indholdet kan være taget ud af kontekst og som vi så i de to andre videoer - Content can be taken out of context and as we saw in the other two videos

- kan det komme fra en anden konflikt eller være fabrikeret. - it may come from another conflict or be fabricated.

Videoerne er omringet af ægte optagelser fra krigen - The videos are surrounded by real footage from the war

- så det kan være svært at pege de falske ud. - so it can be hard to pick out the fake ones.

Mange af dem, der deler videoerne, ved ikke - Many of the people sharing the videos don't know

- at de er med til at misvise konflikten. - that they are misrepresenting the conflict.

Det er misinformation, når forkert information deles ved en fejl. It's misinformation when incorrect information is shared by mistake.

Det er den mere uskyldige udgave af problemet. It's the more innocent version of the problem.

En anden mulighed er, at falske videoer uploades for at snyde dig. Another possibility is that fake videos are uploaded to trick you.

Det er desinformation, der deles for at mudre billedet af sandheden. It's disinformation shared to muddy the picture of the truth.

Krigen i Ukraine udfolder sig nemlig også igennem den information - The war in Ukraine is also unfolding through this information

- vi deler om den. - we share about it.

Vi brugere er vigtige brikker i, hvilket indhold der spredes. We users are important pieces in what content is spread.

For selvom du ikke føler dig snydt, så ved at dele videoerne - Because even if you don't feel cheated, by sharing the videos -

- eller bare interagere med dem, er du med til at sprede desinformation. - or simply interact with them, you are helping to spread disinformation.

I Rusland er der en interesse i at styre narrativet om krigen indenrigs. In Russia, there is an interest in controlling the narrative of the war domestically.

Rusland har indført en fake news-lov, der kan give op til 15 års fængsel - Russia has introduced a fake news law that can lead to up to 15 years in prison.

- hvis man spreder falsk information om militæret - - if you spread false information about the military

- så har TikTok slukket for livestream og for at uploade videoer fra Rusland. - TikTok has turned off live streaming and uploading videos from Russia.

Det rammer for eksempel videoer, der protesterer imod Ruslands invasion. For example, it affects videos protesting against Russia's invasion.

TikTok kan stadig give indblik i en krig, der dækkes i et slør af misinformation. TikTok can still provide insight into a war that is covered in a veil of misinformation.

Noget mange journalister og forskere allerede gør. Something many journalists and researchers are already doing.

Videoer på TikTok kan belyse konfliktfyldte områder - Videos on TikTok can shed light on areas of conflict

- hvor traditionelle medier ikke kan kommunikere fra.

Men på alle sider findes der personer - But on every page, there are people -

- der aktivt arbejder for at farve deres version af krigen. - who actively work to color their version of the war.

Videoer med optagelser fra computerspil virker det nemt at være opmærksom på. Videos with footage from video games seem easy to pay attention to.

Men der, hvor desinformationen er allermest effektiv - But where disinformation is most effective

- det er, når du slet ikke lægger mærke til det. - it's when you don't even notice it.