×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Derfor kan hestehuller være livsfarlige

Derfor kan hestehuller være livsfarlige

Nu kan jeg faktisk ikke bunde.

Det er en af de vildeste interviews, jeg har lavet.

Før anede jeg ikke, der var noget, der hed hestehuller.

Badegæster fanget i hestehuller.

Også kendt som revlehuller.

Nordsjællands kystlivredning har foretaget flere redningsaktioner.

Mellem Hundested og Helsingør er der normalt 40-80 redninger på én sæson.

Men på bare én weekend i år har der været 31 redningsaktioner.

Jeg har allieret mig med John Mogensen, der står her.

Hvad er hestehuller?

Det er strøm, der trækker dig ud.

Der bliver presset en masse vand ind, og det skal ud et sted.

Der skabes en flod igennem en revle eller op ad en stensætning.

Du har noget frugtfarve med for at illustrere.

- Skal vi se, hvordan det fungerer? - Det kan vi sagtens.

To skefulde af det her laver en fin rød farve.

Så kan vi se, hvor hestehullet er henne.

Vi kan se, hvor det trækker hen, og hvor langt det trækker ud.

Imens sætter jeg dronen op, så vi kan se det oppefra.

Lov mig, at du ikke ryger i et hestehul.

- Ellers går det nok. - Ja, du er jo livredder.

Typisk opstår hestehuller, når der er pålandsvind -

- altså når vinden blæser ind mod land.

Vandet skyller ind over revlerne, altså sandforhøjningerne.

Det har svært ved at komme ud igen, fordi nye bølger presser på.

Det prøver at finde den letteste vej tilbage -

- hvor revlerne er svagest.

Tit er det ved fx bølgebrydere -

- hvor der skabes kraftige strømme ud mod havet.

Strømmen graver sig ned i sandet og skaber huller -

- så badegæster risikerer at komme på dybt vand og blive trukket udad -

- og væk fra kysten.

Vores normale kamera gik død i vandet -

- så vi filmer resten med mobilen. Beklager mange gange.

Vi går lige stå stille ud mod det her hestehul.

Nu kan jeg faktisk ikke bunde.

Lige her er der måske 10 cm vand, og nu er der over 2 m.

- Hvad siger du? - Sig til, hvis du skal have en hånd.

Kan voksne mennesker også komme galt af sted?

Det kan de sagtens.

Man skal ikke svømme mod kysten, som mange gør.

Hvis man ender i et hestehul -

- skal man ikke svømme mod strømmen, for den er for stærk.

Du skal holde dig flydende med hovedet over vandet.

Så kan du tilkalde hjælp.

Nogle gange er det muligt at svømme til siden.

Du kan også lade dig flyde forbi hestehullet -

- og derefter svømme ud til siden og så tilbage mod land.

Det er en af de vildeste interviews, jeg har lavet.

En meter mere, og så står vi i vand til navlen, som vi skal.

Så vil jeg faktisk stå igen.

Vi skal lige afklare én ting: Hvorfor hedder det hestehuller?

Rygterne er mange, men jeg har hørt -

- at man i vikingetiden kaldte revler heste -

- fordi de mindede om en hesteryg. Så det er bare et hul i revlen.

Jeg er jo ikke dansklærer, så jeg håber, de har ret.

Husk at like og subscribe. Tak, fordi du så med.

Derfor kan hestehuller være livsfarlige Why horse holes can be deadly

Nu kan jeg faktisk ikke bunde. Now I actually can't bottom out.

Det er en af de vildeste interviews, jeg har lavet. It's one of the craziest interviews I've ever done.

Før anede jeg ikke, der var noget, der hed hestehuller. Before, I had no idea there was such a thing as a horse hole.

Badegæster fanget i hestehuller. Bathers trapped in horse holes.

Også kendt som revlehuller. Also known as rift holes.

Nordsjællands kystlivredning har foretaget flere redningsaktioner. North Zealand Coastal Lifesaving has carried out several rescue operations.

Mellem Hundested og Helsingør er der normalt 40-80 redninger på én sæson. Between Hundested and Helsingør, there are usually 40-80 rescues in a season.

Men på bare én weekend i år har der været 31 redningsaktioner. But in just one weekend this year, there have been 31 rescues.

Jeg har allieret mig med John Mogensen, der står her. I've teamed up with John Mogensen, who is here.

Hvad er hestehuller? What are horse holes?

Det er strøm, der trækker dig ud. It's power that pulls you out.

Der bliver presset en masse vand ind, og det skal ud et sted. A lot of water is being squeezed in and it has to get out somewhere.

Der skabes en flod igennem en revle eller op ad en stensætning. A river is created through a rift or up a rock face.

Du har noget frugtfarve med for at illustrere. You've included some fruit coloring to illustrate.

- Skal vi se, hvordan det fungerer? - Det kan vi sagtens. - Shall we see how it works? - We can do that.

To skefulde af det her laver en fin rød farve. Two spoonfuls of this makes a nice red color.

Så kan vi se, hvor hestehullet er henne. Then we can see where the horse hole is.

Vi kan se, hvor det trækker hen, og hvor langt det trækker ud. We can see where it's going and how far it's going.

Imens sætter jeg dronen op, så vi kan se det oppefra. Meanwhile, I set up the drone so we can see it from above.

Lov mig, at du ikke ryger i et hestehul. Promise me you won't fall into a horse hole.

- Ellers går det nok. - Ja, du er jo livredder. - If not, you'll be fine. - Yes, you're a lifeguard.

Typisk opstår hestehuller, når der er pålandsvind - Typically, horse holes occur when there are onshore winds.

- altså når vinden blæser ind mod land. - i.e. when the wind blows inland.

Vandet skyller ind over revlerne, altså sandforhøjningerne. The water washes over the ribs, or sand ridges.

Det har svært ved at komme ud igen, fordi nye bølger presser på. It's hard to get out again because new waves are pushing in.

Det prøver at finde den letteste vej tilbage - It tries to find the easiest way back.

- hvor revlerne er svagest. - where the ribs are weakest.

Tit er det ved fx bølgebrydere - This is often the case with, for example, breakwaters -

- hvor der skabes kraftige strømme ud mod havet. - creating strong currents out to sea.

Strømmen graver sig ned i sandet og skaber huller - The current digs into the sand and creates holes

- så badegæster risikerer at komme på dybt vand og blive trukket udad - - so swimmers risk getting into deep water and being pulled outwards.

- og væk fra kysten. - and away from the coast.

Vores normale kamera gik død i vandet - Our normal camera went dead in the water

- så vi filmer resten med mobilen. Beklager mange gange. - so we're filming the rest with our cell phones. Sorry for the inconvenience.

Vi går lige stå stille ud mod det her hestehul. We're just going to stand still and walk towards this horse hole.

Nu kan jeg faktisk ikke bunde. Now I actually can't bottom out.

Lige her er der måske 10 cm vand, og nu er der over 2 m. Right here, there's maybe 10 cm of water, and now there's over 2 m.

- Hvad siger du? - Sig til, hvis du skal have en hånd. - Let me know if you need a hand.

Kan voksne mennesker også komme galt af sted? Can adults get into trouble too?

Det kan de sagtens. They certainly can.

Man skal ikke svømme mod kysten, som mange gør. Don't swim towards the shore, as many people do.

Hvis man ender i et hestehul - If you end up in a horse hole...

- skal man ikke svømme mod strømmen, for den er for stærk. - don't swim against the current because it's too strong.

Du skal holde dig flydende med hovedet over vandet. You need to stay afloat with your head above water.

Så kan du tilkalde hjælp. Then you can call for help.

Nogle gange er det muligt at svømme til siden. Sometimes it is possible to swim to the side.

Du kan også lade dig flyde forbi hestehullet - You can also let yourself float past the horse hole

- og derefter svømme ud til siden og så tilbage mod land. - and then swim to the side and then back to shore.

Det er en af de vildeste interviews, jeg har lavet. It's one of the craziest interviews I've ever done.

En meter mere, og så står vi i vand til navlen, som vi skal. Another meter and we're up to our navels in water, as we should be.

Så vil jeg faktisk stå igen. Then I will actually stand again.

Vi skal lige afklare én ting: Hvorfor hedder det hestehuller? We need to clarify one thing: Why is it called a horse hole?

Rygterne er mange, men jeg har hørt - There are many rumors, but I've heard

- at man i vikingetiden kaldte revler heste - - that in the Viking Age they called reefs horses

- fordi de mindede om en hesteryg. Så det er bare et hul i revlen. - because they resembled horseback. So, it's just a hole in the crack.

Jeg er jo ikke dansklærer, så jeg håber, de har ret. I'm not a Danish teacher, so I hope they're right.

Husk at like og subscribe. Tak, fordi du så med. Remember to like and subscribe. Thank you for watching.