×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Derfor hjælper det at samle plastik fra stranden

Derfor hjælper det at samle plastik fra stranden

Lige nu kæmper youtubere som MrBeast, Mark Rober og en masse frivillige -

- for at fjerne så meget plastic fra strandene som muligt.

Over fem millioner tons plastic ender hvert år i havet verden over.

Vi hører ofte om kæmpe plasticsupper, der flyder rundt på havet -

- og til sammen dækker et område på størrelse med Afrika.

Plasticen kan skade dyr, der risikerer at dø -

- og den forurener havene, strandene og naturen.

Derfor er folk i hele verden gået i gang med at samle skrald fra strande.

Men når der ryger millioner af tons plastic i havet hvert år -

- og når vi i nyhederne hører om plastiksupper ude på havet -

- hvad hjælper det så at samle plasticskrald fra stranden?

Plastic i havet stammer især fra floder i lande -

- uden et godt renovationssystem eller skyldes noget så simpelt -

- at vinden får fat i en plasticpose, eller fiskeren mister sit garn.

Det vurderes, at fem millioner tons plastic ender i havet hvert år -

- men det er svært at finde ud af, hvor meget der er i havet -

- og hvor i havet plasticen er.

Eksperterne er kun sikre på, hvor under 1 % af plasticen i havene er.

Og meget af det er i plasticsupperne.

Det vil forskerne undersøge, og deres forskning kan vise -

- hvor effektivt det er at fjerne plastic fra strandene.

Jeg vedtager en ny lov: Man må ikke smide undertøj i havet.

Forskerne bruger satellitter, laver forsøg i bassiner -

- registrerer plastic, og bruger computersimulationer -

- der efterligner havets bevægelser.

Her er en simulation fra det nordlige Brasilien og her en fra Middelhavet.

De viser, hvordan plastic spreder sig.

Det har overrasket forskerne -

- hvor forholdsvist lidt der forsvinder væk fra kysten.

De anslår, at langt over halvdelen af al plastic i verdens have -

- kan findes inden for 200 km fra kysten.

Det skrald, man finder langs kysterne -

- er i langt de fleste tilfælde sodavandsflasker og plasticposer.

Der er også fundet store mængder ude på åbent hav.

Det kan fortælle os, hvor længe plastic bliver ved kysten.

Ude på havet finder man oftest affald fra skibe, som fx fiskegarn.

Og når forskerne finder forbrugerplastic dér -

- er det ofte fragmenteret til mindre stykker eller gammelt.

Fx er den her sodavandskasse fra 1977, altså over 45 år gammel.

Og den her Gameboy er fra 1995. De er begge fundet midt i Stillehavet.

Det beviser if. forskerne, at plastic bliver langs kysten rigtig længe -

- men at noget af det på et tidspunkt forlader 200 km-zonen.

Så det er vigtigt at fjerne skrald fra stranden.

Man har ikke helt kortlagt, hvordan plasticen forsvinder fra kystzonen.

Men man ved, at der er risiko for, at store mængder forlader kysten -

- enten i mindre stykker eller som mikroplast på under ½ cm.

En sodavandsflaske kan synke, flyde eller ligge lidt ude i havet -

- og bevæger sig konstant frem og tilbage mod kysten.

Nogle gange skylles den op på stranden og hentes ned igen senere.

I den proces fragmenteres flasken til små stykker plastic -

- som meget nemmere kan forlade kystzonen og sprede sig ud i havet-

- fordi bølger og strømninger har sværere ved at få fat i dem.

Dermed er der større risiko for, at det ender i fisk og andre havdyr.

De færreste kan spise en hel sodavandsflaske -

- men mindre stykker kan nemt ende i maven på en skildpadde.

Pga. plasticen føler dyrene ikke sult, og de kan dø af næringsmangel.

Så det er vigtigt at fjerne plasticen fra stranden -

- før ét problem bliver til tusind.

I min research fandt jeg noget vanvittigt.

Man har fundet en pose, en øldåse og en omgang spam i Marianergraven.

Der er jordens dybeste sted og ligger ret afsides.

Kunne du lide videoen, så giv den et like, og tryk på abonnér.

Så kommer der mere indhold som det her din vej.

Derfor hjælper det at samle plastik fra stranden Warum das Sammeln von Plastik am Strand hilft Why collecting plastic from the beach helps

Lige nu kæmper youtubere som MrBeast, Mark Rober og en masse frivillige - Right now, youtubers like MrBeast, Mark Rober and a bunch of volunteers are struggling

- for at fjerne så meget plastic fra strandene som muligt. - to remove as much plastic from the beaches as possible.

Over fem millioner tons plastic ender hvert år i havet verden over. Weltweit landen jedes Jahr mehr als fünf Millionen Tonnen Plastik im Meer. Over five million tons of plastic end up in the ocean worldwide every year.

Vi hører ofte om kæmpe plasticsupper, der flyder rundt på havet - Wir hören oft von riesigen Plastiksuppen, die im Meer schwimmen - We often hear about giant plastic cups floating around in the ocean.

- og til sammen dækker et område på størrelse med Afrika. - und decken zusammen eine Fläche von der Größe Afrikas ab. - and together cover an area the size of Africa.

Plasticen kan skade dyr, der risikerer at dø - Das Plastik kann Tieren schaden, die vom Sterben bedroht sind - Plastic can harm animals that are at risk of dying

- og den forurener havene, strandene og naturen. - and it pollutes the oceans, beaches and nature.

Derfor er folk i hele verden gået i gang med at samle skrald fra strande. That's why people around the world have started collecting trash from beaches.

Men når der ryger millioner af tons plastic i havet hvert år - Aber wenn jedes Jahr Millionen Tonnen Plastik im Meer landen - But when millions of tons of plastic end up in the ocean every year...

- og når vi i nyhederne hører om plastiksupper ude på havet - - und wenn wir in den Nachrichten von Plastiksuppen auf hoher See hören - - and when we hear about plastic soups in the ocean on the news...

- hvad hjælper det så at samle plasticskrald fra stranden? - Was nützt es, Plastikmüll am Strand zu sammeln? - what good does it do to collect plastic waste from the beach?

Plastic i havet stammer især fra floder i lande - Plastik im Meer stammt hauptsächlich aus Flüssen in Ländern - Plastic in the ocean mainly originates from rivers in countries

- uden et godt renovationssystem eller skyldes noget så simpelt - - ohne ein gutes Recyclingsystem oder wegen etwas so Einfachem wie - - without a good waste management system or due to something as simple as

- at vinden får fat i en plasticpose, eller fiskeren mister sit garn. - the wind catches a plastic bag or the fisherman loses his net.

Det vurderes, at fem millioner tons plastic ender i havet hvert år - Es wird geschätzt, dass jedes Jahr fünf Millionen Tonnen Plastik im Meer landen - It is estimated that five million tons of plastic end up in the ocean every year.

- men det er svært at finde ud af, hvor meget der er i havet - - aber es ist schwierig herauszufinden, wie viel es im Meer gibt - - but it's hard to find out how much is in the ocean

- og hvor i havet plasticen er. - und wo im Meer ist das Plastik. - and where in the ocean the plastic is.

Eksperterne er kun sikre på, hvor under 1 % af plasticen i havene er. Die Experten sind sich nur sicher, wo weniger als 1 % des Plastiks in den Ozeanen ist. Experts are only sure where less than 1% of the plastic in the oceans is.

Og meget af det er i plasticsupperne. Und viel davon steckt in den Plastiksuppen. And a lot of it is in the plastic cups.

Det vil forskerne undersøge, og deres forskning kan vise - That's what researchers want to investigate, and their research can show

- hvor effektivt det er at fjerne plastic fra strandene. - how effective it is at removing plastic from beaches.

Jeg vedtager en ny lov: Man må ikke smide undertøj i havet. Ich verabschiede ein neues Gesetz: Unterwäsche darf nicht ins Meer geworfen werden. I'm passing a new law: You can't throw underwear in the ocean.

Forskerne bruger satellitter, laver forsøg i bassiner - Researchers use satellites, conduct experiments in pools

- registrerer plastic, og bruger computersimulationer - - records plastic and uses computer simulations -

- der efterligner havets bevægelser. - that mimics the movement of the ocean.

Her er en simulation fra det nordlige Brasilien og her en fra Middelhavet. Here's a simulation from northern Brazil and here's one from the Mediterranean.

De viser, hvordan plastic spreder sig. They show how plastic spreads.

Det har overrasket forskerne - This has surprised researchers

- hvor forholdsvist lidt der forsvinder væk fra kysten. - how relatively little disappears away from the coast.

De anslår, at langt over halvdelen af al plastic i verdens have - They estimate that well over half of all plastic in the world's oceans

- kan findes inden for 200 km fra kysten. - can be found within 200 km from the coast.

Det skrald, man finder langs kysterne - The trash you find along the shoreline

- er i langt de fleste tilfælde sodavandsflasker og plasticposer. - are in the vast majority of cases soda bottles and plastic bags.

Der er også fundet store mængder ude på åbent hav. Large quantities have also been found in the open sea.

Det kan fortælle os, hvor længe plastic bliver ved kysten. It can tell us how long plastic stays on the coast.

Ude på havet finder man oftest affald fra skibe, som fx fiskegarn. At sea, you'll often find waste from ships, such as fishing nets.

Og når forskerne finder forbrugerplastic dér - And when researchers find consumer plastic there...

- er det ofte fragmenteret til mindre stykker eller gammelt. - it is often fragmented into smaller pieces or old.

Fx er den her sodavandskasse fra 1977, altså over 45 år gammel. For example, this soda crate is from 1977, which is over 45 years old.

Og den her Gameboy er fra 1995. De er begge fundet midt i Stillehavet. And this Gameboy is from 1995. They were both found in the middle of the Pacific Ocean.

Det beviser if. forskerne, at plastic bliver langs kysten rigtig længe - According to scientists, this proves that plastic stays on the coast for a very long time.

- men at noget af det på et tidspunkt forlader 200 km-zonen. - but that some of it will eventually leave the 200 km zone.

Så det er vigtigt at fjerne skrald fra stranden. So it's important to remove trash from the beach.

Man har ikke helt kortlagt, hvordan plasticen forsvinder fra kystzonen. How plastic disappears from the coastal zone has not been fully mapped out.

Men man ved, at der er risiko for, at store mængder forlader kysten - But it is known that there is a risk of large quantities leaving the coast

- enten i mindre stykker eller som mikroplast på under ½ cm. - either in smaller pieces or as microplastics of less than ½ cm.

En sodavandsflaske kan synke, flyde eller ligge lidt ude i havet - A soft drink bottle can sink, float or sit out in the ocean for a while.

- og bevæger sig konstant frem og tilbage mod kysten. - constantly moving back and forth towards the coast.

Nogle gange skylles den op på stranden og hentes ned igen senere. Sometimes it washes up on the beach and is retrieved later.

I den proces fragmenteres flasken til små stykker plastic - In the process, the bottle fragments into small pieces of plastic -

- som meget nemmere kan forlade kystzonen og sprede sig ud i havet- - which can much more easily leave the coastal zone and spread out into the sea

- fordi bølger og strømninger har sværere ved at få fat i dem. - because waves and currents have a harder time grabbing them.

Dermed er der større risiko for, at det ender i fisk og andre havdyr. This increases the risk of it ending up in fish and other marine animals.

De færreste kan spise en hel sodavandsflaske - Most people can't eat an entire bottle of soda.

- men mindre stykker kan nemt ende i maven på en skildpadde. - but smaller pieces can easily end up in a turtle's stomach.

Pga. plasticen føler dyrene ikke sult, og de kan dø af næringsmangel. Because of the plastic, the animals don't feel hunger and can die from lack of nutrition.

Så det er vigtigt at fjerne plasticen fra stranden - So it's important to remove the plastic from the beach

- før ét problem bliver til tusind. - before one problem becomes a thousand.

I min research fandt jeg noget vanvittigt. In my research, I found something crazy.

Man har fundet en pose, en øldåse og en omgang spam i Marianergraven. A bag, a beer can and a bunch of spam have been found in the Mariana Trench.

Der er jordens dybeste sted og ligger ret afsides. It is the deepest place on earth and is quite remote.

Kunne du lide videoen, så giv den et like, og tryk på abonnér. If you liked the video, give it a like and hit subscribe.

Så kommer der mere indhold som det her din vej. Then more content like this will come your way.