×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Derfor er dine julegaver i fare

Derfor er dine julegaver i fare

Den seneste tid har havne i USA og Kina set sådan her ud.

Containerskibe ligger og venter på at læsse af og få en ny last.

I mange danske butikker er man nervøs for -

- om man kan skaffe det, vi vil give hinanden til jul.

Fx elektronikbutikker og tøjbutikker melder om problemer med -

- at få fat på deres varer.

Ubalance i containerleveringer.

Kø i verdens containerhavne.

Flaskehalse og forskydninger har ramt hele verden.

Hvad er det egentlig, der sker, og hvordan er vi nået dertil -

- hvor der udsolgt for de populære høretelefoner, sko og cykler?

Ifølge FN foregår 80 % af verdens godstransport med fragtskibe.

Der findes mange forskellige ruter afhængig af, hvor de skal hen.

Normalt tager rejsen fra fx Shanghai til Los Angeles ca. 12 dage.

Men den rejse er blevet meget længere.

Zoomer vi ind på et skib, kan man tydeligt se hvorfor.

Skibet ankom 7. oktober, men lå så for anker i 13 dage uden for havnen -

- før det kunne komme til.

Hvor skibene før sejlede direkte i havn -

- så har mange skibe nu brugt uger på at ligge i kø.

Forsinkelserne handler ikke bare om dét skib.

Havneterminalerne behandler 40 % af alt det gods -

- der kommer ind i hele USA, og der er mange skibe, der venter.

Her er et overblik over de skibe, der venter på at komme ind.

Det er på tværs af Jorden, der er rod i fragtskemaerne.

Forsinkelsen fra Asien til Europa har aldrig været længere.

Ved Los Angeles har nogle skibe været forsinket i op til 27 dage.

"Der er lang tid til jul," tænker du måske.

Men hele fragttransporten på havet er forbundet på en eller anden måde.

Skibene bruger de samme havne og containere -

- og mange varer kommer fra de samme lande, fx Kina.

Når en stor kinesisk havn lukker, så forsinker det hele systemet.

Det her er de travleste havne i verden.

Det er i Kina, du finder de fleste af dem.

Store dele af verden blev berørt, da Kina lukkede fabrikker og havne.

Da de lukkede op, lå der en masse ordrer -

- og der blev sendt ekstra mange skibe af sted fra hele Asien.

Udfordringen er, at Europa og USA samtidig rammes af pandemien.

Store dele af Vesten lukker ned, og havnene kan ikke tage imod varer.

Vi kan ikke bruge penge på restauranter, rejser osv. -

- så vi køber markant mere fra især Asien -

- som sender rekordmange skibe af sted.

Mange skibe har svært ved at finde en havn.

I USA tvinger et smitteudbrud havne på vestkysten til at lukke.

Det var med til at skabe køen.

Når et skib forsinkes et par dage, skaber det en bølge af forsinkelser.

Den container, det ene skib læsser sent af, mangler det næste skib.

Men der er flere problemer.

Der er nemlig en generel mangel på containere.

Prisen for at fragte en container er steget helt vildt.

Der er også en mangel på arbejdskraft til at håndtere godset.

Der er ikke nok chauffører og kranførere til at laste af -

- og fragte varerne hen til butikkerne.

Mange husker nok skibet, der sad fast i Suez-kanalen -

- og blokerede en af verdens vigtigste sejlruter.

Efterdønningerne har en medvirkende årsag til det her fragtkaos.

Det store brud i forsyningskæden af mikrochips har sænket produktionen -

- af mange af de produkter, vi bestiller.

Disse små og store hændelser får butikker til at melde udsolgt.

Eksperter peger på, at manglen på varer kunne have været forudset.

Mange forretninger har skrællet deres lagerplads ned til et minimum -

- og derfor har butikker været afhængige af stabil og billig fragt.

Derfor risikerer de gaver, du gerne vil have, at være udsolgt til jul.

Du kan sagtens få sko eller en mobil, hvis dine forældre har kassen.

Men spørgsmålet er, om det bliver den nye iPhone 13 Pro Max -

- i Sierra Blue med fire kameraer.

Det er svært at vide, hvornår forsinkelserne stopper.

Det kan vare helt til næste år og måske endda længere end det.

Derfor er dine julegaver i fare Warum Ihre Weihnachtsgeschenke gefährdet sind Why your Christmas presents are at risk 크리스마스 선물이 위험에 처한 이유 Waarom je kerstcadeaus gevaar lopen Varför dina julklappar är i fara

Den seneste tid har havne i USA og Kina set sådan her ud. Recently, ports in the US and China have looked like this.

Containerskibe ligger og venter på at læsse af og få en ny last. Container ships are waiting to unload and get a new cargo.

I mange danske butikker er man nervøs for - Many Danish stores are nervous about

- om man kan skaffe det, vi vil give hinanden til jul. - if you can get what we want to give each other for Christmas.

Fx elektronikbutikker og tøjbutikker melder om problemer med - For example, electronics stores and clothing stores report problems with

- at få fat på deres varer. - to get their goods.

Ubalance i containerleveringer. Imbalance in container deliveries.

Kø i verdens containerhavne. Queues at the world's container ports.

Flaskehalse og forskydninger har ramt hele verden. Bottlenecks and displacements have hit the world.

Hvad er det egentlig, der sker, og hvordan er vi nået dertil - What is really happening and how did we get here?

- hvor der udsolgt for de populære høretelefoner, sko og cykler? - where the popular headphones, shoes and bikes are sold out?

Ifølge FN foregår 80 % af verdens godstransport med fragtskibe. According to the UN, 80% of the world's goods are transported by cargo ships.

Der findes mange forskellige ruter afhængig af, hvor de skal hen. There are many different routes depending on where they are going.

Normalt tager rejsen fra fx Shanghai til Los Angeles ca. 12 dage. Normally, the journey from, say, Shanghai to Los Angeles takes around 12 days.

Men den rejse er blevet meget længere. But that journey has become much longer.

Zoomer vi ind på et skib, kan man tydeligt se hvorfor. If we zoom in on a ship, it's easy to see why.

Skibet ankom 7. oktober, men lå så for anker i 13 dage uden for havnen - The ship arrived on October 7th, but then anchored for 13 days outside the harbor.

- før det kunne komme til. - before it could happen.

Hvor skibene før sejlede direkte i havn - Where ships used to sail directly into port

- så har mange skibe nu brugt uger på at ligge i kø. - many ships have now spent weeks waiting in line.

Forsinkelserne handler ikke bare om dét skib. The delays are not just about that ship.

Havneterminalerne behandler 40 % af alt det gods - Port terminals handle 40% of all cargo

- der kommer ind i hele USA, og der er mange skibe, der venter. - coming in across the US, and there are many ships waiting.

Her er et overblik over de skibe, der venter på at komme ind. Here's an overview of the ships waiting to enter.

Det er på tværs af Jorden, der er rod i fragtskemaerne. It's across the globe that the shipping schedules are messy.

Forsinkelsen fra Asien til Europa har aldrig været længere. The delay from Asia to Europe has never been longer.

Ved Los Angeles har nogle skibe været forsinket i op til 27 dage. At Los Angeles, some ships have been delayed for up to 27 days.

"Der er lang tid til jul," tænker du måske. "Christmas is a long time away," you might be thinking.

Men hele fragttransporten på havet er forbundet på en eller anden måde.

Skibene bruger de samme havne og containere - Ships use the same ports and containers

- og mange varer kommer fra de samme lande, fx Kina. - and many products come from the same countries, such as China.

Når en stor kinesisk havn lukker, så forsinker det hele systemet. When a major Chinese port closes, it slows down the entire system.

Det her er de travleste havne i verden. These are the busiest ports in the world.

Det er i Kina, du finder de fleste af dem.

Store dele af verden blev berørt, da Kina lukkede fabrikker og havne. Much of the world was affected as China closed factories and ports.

Da de lukkede op, lå der en masse ordrer - When they opened the door, there were a lot of orders

- og der blev sendt ekstra mange skibe af sted fra hele Asien.

Udfordringen er, at Europa og USA samtidig rammes af pandemien. The challenge is that Europe and the US are simultaneously affected by the pandemic.

Store dele af Vesten lukker ned, og havnene kan ikke tage imod varer. Large parts of the West are shutting down and ports are unable to receive goods.

Vi kan ikke bruge penge på restauranter, rejser osv. - We can't spend money on restaurants, travel, etc.

- så vi køber markant mere fra især Asien - - so we're buying significantly more from Asia in particular.

- som sender rekordmange skibe af sted. - which is sending a record number of ships.

Mange skibe har svært ved at finde en havn. Many ships struggle to find a port.

I USA tvinger et smitteudbrud havne på vestkysten til at lukke. In the US, an outbreak of infection is forcing ports on the West Coast to close.

Det var med til at skabe køen. This helped create the queue.

Når et skib forsinkes et par dage, skaber det en bølge af forsinkelser. When a ship is delayed for a few days, it creates a wave of delays.

Den container, det ene skib læsser sent af, mangler det næste skib. The container that one ship unloads late is missing the next ship.

Men der er flere problemer. But there are more problems.

Der er nemlig en generel mangel på containere. There is a general shortage of containers.

Prisen for at fragte en container er steget helt vildt. The cost of shipping a container has skyrocketed.

Der er også en mangel på arbejdskraft til at håndtere godset. There is also a shortage of labor to handle the cargo.

Der er ikke nok chauffører og kranførere til at laste af - There aren't enough drivers and crane operators to unload

- og fragte varerne hen til butikkerne. - and transport the goods to the stores.

Mange husker nok skibet, der sad fast i Suez-kanalen - Many will remember the ship that got stuck in the Suez Canal.

- og blokerede en af verdens vigtigste sejlruter. - and blocked one of the world's most important shipping lanes.

Efterdønningerne har en medvirkende årsag til det her fragtkaos. The aftermath has contributed to this freight chaos.

Det store brud i forsyningskæden af mikrochips har sænket produktionen - The major break in the microchip supply chain has slowed down production

- af mange af de produkter, vi bestiller. - of many of the products we order.

Disse små og store hændelser får butikker til at melde udsolgt. These small and large events cause stores to sell out.

Eksperter peger på, at manglen på varer kunne have været forudset. Experts point out that the shortage of goods could have been foreseen.

Mange forretninger har skrællet deres lagerplads ned til et minimum - Many businesses have pared their storage space down to a minimum

- og derfor har butikker været afhængige af stabil og billig fragt. - which is why stores have relied on stable and cheap shipping.

Derfor risikerer de gaver, du gerne vil have, at være udsolgt til jul. Therefore, the gifts you want may be sold out by Christmas.

Du kan sagtens få sko eller en mobil, hvis dine forældre har kassen. You can easily get shoes or a mobile phone if your parents have the cash.

Men spørgsmålet er, om det bliver den nye iPhone 13 Pro Max - But the question is whether it will be the new iPhone 13 Pro Max - the

- i Sierra Blue med fire kameraer. - in Sierra Blue with four cameras.

Det er svært at vide, hvornår forsinkelserne stopper. It's hard to know when the delays will stop.

Det kan vare helt til næste år og måske endda længere end det. It could last until next year and maybe even longer than that.