×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Derfor er det svært at hente de danske børn i fangelejrene

Derfor er det svært at hente de danske børn i fangelejrene

Mindst 19 børn i Syrien er et af de mest omtalte emner i dansk politik.

De danske børn i lejre i Syrien.

- De skal hjem. - Vi vil hjælpe børnene.

Men vi ønsker ikke at hjælpe forældrene.

De befinder sig i to fangelejre i Syrien.

Spørgsmålet er, om de mindst 19 børn skal hentes til Danmark -

- og om deres mødre skal samme vej.

Børnene er endt i fangelejrene al-Hol og al-Roj -

- fordi deres forældre rejste til Mellemøsten -

- og tilsluttede sig terrorbevægelsen Islamisk Stat.

Islamisk Stat så dagens lys i 2013.

Bevægelsens mål var at oprette et kalifat.

Terrororganisationen førte en hvervekampagne.

Det fik danske statsborgere til at søge mod Mellemøsten.

En international koalition satte militært ind mod Islamisk Stat.

I februar 2019 faldt bevægelsens sidste bastioner i Syrien og Irak.

USA og Danmark samarbejdede med kurdiske militser i kampen -

- og kurderne er stadig aktive i Syrien.

Tusindvis af IS-sympatisører befinder sig i fangenskab i Syrien.

Der bor kvinder og børn fra 30-40 forskellige lande.

Blandt dem er mødrene til de børn, der befinder sig i fangelejrene.

Det kurdiske selvstyre i det nordlige Syrien driver fangelejrene.

Fra de kurdiske myndigheder lyder opfordringen -

- at lande med statsborgere i lejrene henter deres borgere hjem.

Samtidig kritiseres forholdene i lejrene for at være steder -

- hvor børn slet ikke bør være.

I en trusselsvurdering fra PET står der -

- at de mindste børn ikke udgør en selvstændig terrortrussel.

Men risikoen for radikalisering stiger, desto ældre børnene bliver -

- og desto længere tid de opholder sig i lejrene.

Al-Hol-lejren er et sted -

- hvor Islamisk Stat stadig har stor indflydelse.

Det kurdiske selvstyres udenrigsminister, Abdulkarim Omar -

- har kaldt lejren for "verdens farligste sted".

Danske politikere er uenige om, hvordan situationen skal håndteres.

Det er bedst at få de her mennesker til Danmark.

Der følger voksne med, og de er radikaliserede og en trussel.

Regeringen vurderer, at Danmark ikke skal evakuere danske statsborgere -

- der har opholdt sig hos Islamisk Stat.

Men der er enighed mellem flere partier om -

- at muligheden for at hente børnene hjem uden mødre skal undersøges.

En taskforce skal vurdere, om man kan evakuere børnene.

Mødrene må ikke komme med, understreger regeringen.

Vi skal hjælpe børnene uden deres forældre.

Enhedslisten og andre kritikere mener -

- at man ikke kan tage børnene til Danmark uden mødrene.

Man skal ikke adskille børnene fra deres mødre.

Det har vi lægevurderinger, der siger.

Det komplicerer sagen yderligere -

- at der hersker tvivl om, hvem der rent juridisk er danske statsborgere.

Udenrigsministeriet kendte i foråret 2021 til mindst 19 børn og 6 mødre -

- med tilknytning til Danmark, der befinder sig i de to lejre.

Man kan inddele dem i to grupper.

Den første gruppe er 14 børn, hvor de fleste er født i Danmark.

Alle har eller har ret til dansk statsborgerskab.

Til dem er der tre mødre, der er født i Danmark, konverteret til islam.

De har alle kun dansk statsborgskab.

I den næste gruppe bliver det mere kompliceret.

De fem børn er født i konfliktzonen af tre mødre -

- som havde dobbelt statsborgerskab i fx Iran og Danmark.

I dag er de frataget det danske -

- fordi de er rejst til Syrien for at tilslutte sig militante grupper.

Fratagelsen er imidlertid anket.

Her bliver vi nødt til at lave et sidespring af teknisk karakter.

Danske fremmedkrigere kan blive frataget statsborgerskabet.

I 2019 blev der vedtaget en omstridt hastelov -

- som gjorde det muligt at fratage fremmedkrigere statsborgerskabet -

- hvis de også har statsborgerskab i et andet land.

Når staten fratager en borger et statsborgerskab -

- inddrager den det danske pas og de danske rettigheder.

Danmarks juridiske ansvar for borgeren bortfalder dermed.

Det leder os tilbage til gruppe 2.

Hvis børnene er født, inden mødrene blev frataget statsborgerskabet -

- har Danmark teknisk set stadig ansvaret for børnene.

Derfor er det også vigtigt for myndighederne at få bekræftet -

- at børnene i denne gruppe rent biologisk er mødrenes.

Så der er tvivl om tilhørsforholdet for de fem børn i gruppe 2 har.

Det er de 19 børn og de 6 mødre, som er i kontakt med Udenrigsministeriet.

Ud over de børn er der flere med tilknytning til Danmark -

- som ikke er i kontakt med danske myndigheder eller advokater.

Regeringen vil ikke hjemtage de tre med statsborgerskab i gruppe 1 -

- fordi de valgte at tilslutte sig Islamisk Stat.

Uden mødrenes samtykke er det en udfordring -

- at tage deres 14 børn fra dem for at blive evakueret til Danmark.

Den taskforce, der skal vurdere, om børnene kan evakueres -

- ventes at have et svar klar senest 15. maj.

Den skal afdække -

- om man forsvarligt kan evakuere de danske børn uden deres forældre.

Det vigtigste er, hvad regeringen gør. Vi vil holde den fast på -

- at den forbereder evakuering af børnene og en god modtagelse.

Det er en kompliceret sag.

Hvis du vil have de nyeste opdateringer -

- skal du gå ind på dr.dk. Der følger vi med hele tiden.


Derfor er det svært at hente de danske børn i fangelejrene Warum es schwierig ist, dänische Kinder in den Gefangenenlagern abzuholen Why it's hard to pick up Danish children from prison camps

Mindst 19 børn i Syrien er et af de mest omtalte emner i dansk politik. At least 19 children in Syria is one of the most talked about topics in Danish politics.

De danske børn i lejre i Syrien.

- De skal hjem. - Vi vil hjælpe børnene. - They need to go home. - We want to help the children.

Men vi ønsker ikke at hjælpe forældrene. But we don't want to help parents.

De befinder sig i to fangelejre i Syrien. They are in two prison camps in Syria.

Spørgsmålet er, om de mindst 19 børn skal hentes til Danmark - The question is whether to bring the at least 19 children to Denmark.

- og om deres mødre skal samme vej. - and whether their mothers are going the same way.

Børnene er endt i fangelejrene al-Hol og al-Roj - The children have ended up in the al-Hol and al-Roj prison camps

- fordi deres forældre rejste til Mellemøsten - - because their parents traveled to the Middle East.

- og tilsluttede sig terrorbevægelsen Islamisk Stat. - and joined the Islamic State terrorist movement.

Islamisk Stat så dagens lys i 2013. Islamic State was born in 2013.

Bevægelsens mål var at oprette et kalifat. The movement's goal was to establish a caliphate.

Terrororganisationen førte en hvervekampagne. The terrorist organization ran a recruitment campaign.

Det fik danske statsborgere til at søge mod Mellemøsten. This prompted Danish citizens to head to the Middle East.

En international koalition satte militært ind mod Islamisk Stat. An international coalition took military action against Islamic State.

I februar 2019 faldt bevægelsens sidste bastioner i Syrien og Irak. In February 2019, the movement's last bastions in Syria and Iraq fell.

USA og Danmark samarbejdede med kurdiske militser i kampen - The US and Denmark cooperated with Kurdish militias in the fight

- og kurderne er stadig aktive i Syrien. - and the Kurds are still active in Syria.

Tusindvis af IS-sympatisører befinder sig i fangenskab i Syrien. Thousands of ISIS sympathizers are in captivity in Syria.

Der bor kvinder og børn fra 30-40 forskellige lande. Women and children from 30-40 different countries live here.

Blandt dem er mødrene til de børn, der befinder sig i fangelejrene. Among them are the mothers of the children in the prison camps.

Det kurdiske selvstyre i det nordlige Syrien driver fangelejrene. The Kurdish autonomy in northern Syria runs the prison camps.

Fra de kurdiske myndigheder lyder opfordringen - From the Kurdish authorities, the call is

- at lande med statsborgere i lejrene henter deres borgere hjem. - that countries with nationals in the camps bring their citizens home.

Samtidig kritiseres forholdene i lejrene for at være steder - At the same time, the conditions in the camps are criticized for being

- hvor børn slet ikke bør være. - where children shouldn't be.

I en trusselsvurdering fra PET står der - A threat assessment from PET states

- at de mindste børn ikke udgør en selvstændig terrortrussel. - that the smallest children do not pose a terrorist threat in their own right.

Men risikoen for radikalisering stiger, desto ældre børnene bliver - But the risk of radicalization increases as children get older

- og desto længere tid de opholder sig i lejrene. - and the longer they stay in the camps.

Al-Hol-lejren er et sted - The Al-Hol camp is a place

- hvor Islamisk Stat stadig har stor indflydelse. - where Islamic State still has a strong influence.

Det kurdiske selvstyres udenrigsminister, Abdulkarim Omar - Foreign Minister of the Kurdish Autonomous Region, Abdulkarim Omar

- har kaldt lejren for "verdens farligste sted". - has called the camp "the most dangerous place in the world".

Danske politikere er uenige om, hvordan situationen skal håndteres. Danish politicians disagree on how to handle the situation.

Det er bedst at få de her mennesker til Danmark. It's best to get these people to Denmark.

Der følger voksne med, og de er radikaliserede og en trussel. Adults come with them, and they are radicalized and a threat.

Regeringen vurderer, at Danmark ikke skal evakuere danske statsborgere - The government assesses that Denmark does not need to evacuate Danish citizens

- der har opholdt sig hos Islamisk Stat. - who have stayed with Islamic State.

Men der er enighed mellem flere partier om - But there is a cross-party consensus that

- at muligheden for at hente børnene hjem uden mødre skal undersøges. - that the possibility of bringing children home without mothers should be investigated.

En taskforce skal vurdere, om man kan evakuere børnene. A task force will assess whether the children can be evacuated.

Mødrene må ikke komme med, understreger regeringen. The mothers are not allowed to come along, the government emphasizes.

Vi skal hjælpe børnene uden deres forældre. We need to help children without their parents.

Enhedslisten og andre kritikere mener - Enhedslisten and other critics believe

- at man ikke kan tage børnene til Danmark uden mødrene. - that you can't bring the children to Denmark without the mothers.

Man skal ikke adskille børnene fra deres mødre. Don't separate children from their mothers.

Det har vi lægevurderinger, der siger. We have medical reports that say so.

Det komplicerer sagen yderligere - This further complicates the matter

- at der hersker tvivl om, hvem der rent juridisk er danske statsborgere. - that there is doubt about who is legally a Danish citizen.

Udenrigsministeriet kendte i foråret 2021 til mindst 19 børn og 6 mødre - In the spring of 2021, the Ministry of Foreign Affairs knew of at least 19 children and 6 mothers

- med tilknytning til Danmark, der befinder sig i de to lejre. - with ties to Denmark who are in the two camps.

Man kan inddele dem i to grupper. They can be divided into two groups.

Den første gruppe er 14 børn, hvor de fleste er født i Danmark. The first group is 14 children, most of whom were born in Denmark.

Alle har eller har ret til dansk statsborgerskab. Everyone has or is entitled to Danish citizenship.

Til dem er der tre mødre, der er født i Danmark, konverteret til islam. They are joined by three mothers who were born in Denmark and converted to Islam.

De har alle kun dansk statsborgskab. They all only have Danish citizenship.

I den næste gruppe bliver det mere kompliceret. In the next group, things get more complicated.

De fem børn er født i konfliktzonen af tre mødre - The five children were born in the conflict zone to three mothers

- som havde dobbelt statsborgerskab i fx Iran og Danmark. - who had dual citizenship in, for example, Iran and Denmark.

I dag er de frataget det danske - Today, they are deprived of the Danish

- fordi de er rejst til Syrien for at tilslutte sig militante grupper. - because they have traveled to Syria to join militant groups.

Fratagelsen er imidlertid anket. However, the disqualification has been appealed.

Her bliver vi nødt til at lave et sidespring af teknisk karakter. Here we have to make a technical digression.

Danske fremmedkrigere kan blive frataget statsborgerskabet. Danish foreign fighters can be stripped of their citizenship.

I 2019 blev der vedtaget en omstridt hastelov - In 2019, a controversial emergency law was passed -

- som gjorde det muligt at fratage fremmedkrigere statsborgerskabet - - which made it possible to strip foreign fighters of their citizenship

- hvis de også har statsborgerskab i et andet land. - if they also have citizenship of another country.

Når staten fratager en borger et statsborgerskab - When the state deprives a citizen of citizenship

- inddrager den det danske pas og de danske rettigheder. - it includes the Danish passport and Danish rights.

Danmarks juridiske ansvar for borgeren bortfalder dermed. Denmark's legal responsibility for the citizen thus lapses.

Det leder os tilbage til gruppe 2. That brings us back to group 2.

Hvis børnene er født, inden mødrene blev frataget statsborgerskabet - If the children were born before the mothers were stripped of their citizenship -

- har Danmark teknisk set stadig ansvaret for børnene. - Denmark is technically still responsible for the children.

Derfor er det også vigtigt for myndighederne at få bekræftet - That's why it's also important for the authorities to confirm

- at børnene i denne gruppe rent biologisk er mødrenes. - that the children in this group are biologically the mothers'.

Så der er tvivl om tilhørsforholdet for de fem børn i gruppe 2 har. So there are doubts about the belonging of the five children in group 2.

Det er de 19 børn og de 6 mødre, som er i kontakt med Udenrigsministeriet. These are the 19 children and 6 mothers who are in contact with the Ministry of Foreign Affairs.

Ud over de børn er der flere med tilknytning til Danmark - In addition to these children, there are several with ties to Denmark

- som ikke er i kontakt med danske myndigheder eller advokater. - who are not in contact with Danish authorities or lawyers.

Regeringen vil ikke hjemtage de tre med statsborgerskab i gruppe 1 - The government will not repatriate the three with Group 1 citizenship

- fordi de valgte at tilslutte sig Islamisk Stat. - because they chose to join the Islamic State.

Uden mødrenes samtykke er det en udfordring - Without maternal consent, it's a challenge

- at tage deres 14 børn fra dem for at blive evakueret til Danmark. - to take their 14 children from them to be evacuated to Denmark.

Den taskforce, der skal vurdere, om børnene kan evakueres - The task force to assess whether the children can be evacuated

- ventes at have et svar klar senest 15. maj. - is expected to have an answer ready by May 15th.

Den skal afdække - It needs to uncover

- om man forsvarligt kan evakuere de danske børn uden deres forældre. - whether you can safely evacuate the Danish children without their parents.

Det vigtigste er, hvad regeringen gør. Vi vil holde den fast på - What matters most is what the government does. We will keep it firmly on the

- at den forbereder evakuering af børnene og en god modtagelse. - that it prepares for the evacuation of the children and a good reception.

Det er en kompliceret sag. It's a complicated matter.

Hvis du vil have de nyeste opdateringer -

- skal du gå ind på dr.dk. Der følger vi med hele tiden.