×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Derfor er det ikke kun fjender, der spionerer mod hinanden

Derfor er det ikke kun fjender, der spionerer mod hinanden

Den her mand skabte store overskrifter i 1985.

Jonathan Pollard var amerikaner og arbejdede i efterretningstjenesten -

- men blev afsløret som spion for Israel -

- som han gav satellitfotos og koldkrigshemmeligheder.

I 1987 fik han livstidsfængsel i USA.

USA og Israel er tætte allierede, men udspionerer alligevel hinanden.

For kort tid siden spionerede USA mod Danmark, Frankrig og Tyskland -

- som også har spioneret mod hinanden og mod USA.

- Mon han er agent? Eller ham? - Verden er fuld af spioner.

Hvis jeg sagde, vi ikke havde spioner, ville ingen tro mig.

Der spioneres meget i lande -

- der ikke er på julekort, fx USA og Rusland.

En spionsag af international interesse.

Allierede lande spionerer også mod hinanden.

Danmark er ingen undtagelse.

Vi har to efterretningstjenester, der spionerer:

PET efterforsker trusler inden for grænserne.

FE opererer og spionerer mest uden for Danmark.

Det er tophemmeligt, men ét samarbejde er ikke så hemmeligt mere.

FE har givet USA adgang til at spionere mod toppolitikere -

- i Tyskland, Frankrig, Sverige og Norge.

FE og amerikanske NSA har i flere år tappet data -

- fra danske internetkabler gennem et datacenter -

- som NSA har hjulpet FE med at bygge på Amager.

FE har via spionsoftware fra NSA overvåget internetkabler -

- og udspioneret chats, opkald -

- e-mails, sms'er og anden digital kommunikation.

NSA har via samarbejdet spioneret mod danske ministerier og virksomheder.

Fordi vores placering gør os til et knudepunkt for kabler i Europa -

- har NSA haft adgang til datatrafik fra flere europæiske lande.

Vi har hørt om agenter og spioner. Det hører ind under FE.

En hemmelig FE-undersøgelse, "Operation Dunhammer", opdagede -

- at USA via Danmark har spioneret mod magtfulde statsledere.

Som kansler Angela Merkel og franske, norske og svenske toppolitikere.

Det har vi erfaret efter møder med ni kilder -

- der har haft adgang til hemmelige oplysninger fra FE.

Hverken FE eller NSA vil kommentere sagen, men regeringens budskab er:

Der må ikke forekomme systematisk overvågning af allierede.

Selvom det alligevel finder sted.

Hvor stort problemet er, er svært at få svar på.

- Hvornår kan du fortælle mere? - Det kommer an på, hvem man spørger.

En forsker i forsvarspolitik er ikke overrasket.

Jeg tror ikke, tyskerne er chokerede.

Man er godt klar over, at de ting finder sted.

Men det fik statslederne til at reagere.

Tyskerne, svenskerne, franskmændene, og hvem der nu spioneres mod -

- bliver nødt til at sige offentligt, at venner udspionerer ikke venner.

Men de ved godt, at det gør venner.

Det er ikke overraskende eller chokerende, men de må reagere på det.

Andre mener, det er pinligt for Danmark.

Det er en stinker mod Danmark.

Måske er der kortsigtede gevinster ved at hjælpe USA -

- men til gengæld leverer vi vores nærmeste partnere.

Det er ikke første gang, at NSA beskyldes for at spionere mod Europa.

Ifølge læk har USA i 2006-2012 aflyttet de franske præsidenter.

Der Spiegel har bragt historier om -

- at den tyske efterretningstjeneste har spioneret mod EU-lande -

- USA, Vatikanet og det danske indenrigsministerium.

Så venner spionerer mod venner, men hvilke oplysninger er de ude efter?

Peter Viggo Jakobsen har et bud:

Forhandlingsoplæg, økonomiske aftaler og sikkerhedspolitik:

Der har man interesse i at vide, hvad ens allierede har af tanker.

Det kan være for at forbedre sin egen position eller hjælpe sine allierede.

Lad os runde af med ham her, spionen Jonathan Pollard.

Trods sin livstidsdom blev han løsladt i 2015.

I 2020 flyttede han til Israel.

I lufthavnen tog Israels premierminister Netanyahu imod ham.

Og USA og Israel er gode venner, selvom de har spioneret mod hinanden.

Derfor er det ikke kun fjender, der spionerer mod hinanden Why it's not just enemies spying on each other

Den her mand skabte store overskrifter i 1985. This man made headlines in 1985.

Jonathan Pollard var amerikaner og arbejdede i efterretningstjenesten - Jonathan Pollard was an American who worked in the intelligence services.

- men blev afsløret som spion for Israel - - but was exposed as a spy for Israel

- som han gav satellitfotos og koldkrigshemmeligheder. - to whom he gave satellite photos and Cold War secrets.

I 1987 fik han livstidsfængsel i USA. In 1987, he was sentenced to life imprisonment in the US.

USA og Israel er tætte allierede, men udspionerer alligevel hinanden. The US and Israel are close allies, yet spy on each other.

For kort tid siden spionerede USA mod Danmark, Frankrig og Tyskland - Recently, the US spied on Denmark, France and Germany

- som også har spioneret mod hinanden og mod USA. - who have also spied on each other and the US.

- Mon han er agent? Eller ham? - Verden er fuld af spioner. - I wonder if he's an agent? Or him? - The world is full of spies.

Hvis jeg sagde, vi ikke havde spioner, ville ingen tro mig. If I said we didn't have spies, no one would believe me.

Der spioneres meget i lande - There is a lot of spying in countries -

- der ikke er på julekort, fx USA og Rusland. - that aren't on Christmas cards, such as the USA and Russia.

En spionsag af international interesse. A spy case of international interest.

Allierede lande spionerer også mod hinanden. Allied countries also spy on each other.

Danmark er ingen undtagelse. Denmark is no exception.

Vi har to efterretningstjenester, der spionerer: We have two intelligence services spying:

PET efterforsker trusler inden for grænserne. PET investigates threats within the borders.

FE opererer og spionerer mest uden for Danmark. FE operates and spies mostly outside Denmark.

Det er tophemmeligt, men ét samarbejde er ikke så hemmeligt mere. It's top secret, but one collaboration isn't so secret anymore.

FE har givet USA adgang til at spionere mod toppolitikere - FE has given the US access to spy on top politicians

- i Tyskland, Frankrig, Sverige og Norge. - in Germany, France, Sweden and Norway.

FE og amerikanske NSA har i flere år tappet data - FE and the US NSA have been tapping data for years

- fra danske internetkabler gennem et datacenter - - from Danish internet cables through a data center

- som NSA har hjulpet FE med at bygge på Amager. - which the NSA has helped FE build on Amager.

FE har via spionsoftware fra NSA overvåget internetkabler - FE has monitored internet cables via spy software from the NSA

- og udspioneret chats, opkald - - and spied on chats, calls.

- e-mails, sms'er og anden digital kommunikation. - emails, text messages and other digital communications.

NSA har via samarbejdet spioneret mod danske ministerier og virksomheder. Through this collaboration, the NSA has spied on Danish ministries and companies.

Fordi vores placering gør os til et knudepunkt for kabler i Europa - Because our location makes us a hub for cables in Europe

- har NSA haft adgang til datatrafik fra flere europæiske lande. - the NSA has accessed data traffic from several European countries.

Vi har hørt om agenter og spioner. Det hører ind under FE. We've heard of agents and spies. It belongs to FE.

En hemmelig FE-undersøgelse, "Operation Dunhammer", opdagede - A secret FE investigation, "Operation Dunhammer", discovered

- at USA via Danmark har spioneret mod magtfulde statsledere. - that the US has spied on powerful heads of state via Denmark.

Som kansler Angela Merkel og franske, norske og svenske toppolitikere. Like Chancellor Angela Merkel and top French, Norwegian and Swedish politicians.

Det har vi erfaret efter møder med ni kilder - We've learned this after meeting with nine sources

- der har haft adgang til hemmelige oplysninger fra FE. - who have had access to secret information from FE.

Hverken FE eller NSA vil kommentere sagen, men regeringens budskab er:

Der må ikke forekomme systematisk overvågning af allierede. There must be no systematic surveillance of allies.

Selvom det alligevel finder sted. Even though it's happening anyway.

Hvor stort problemet er, er svært at få svar på. Just how big the problem is is hard to say.

- Hvornår kan du fortælle mere? - Det kommer an på, hvem man spørger. - When can you tell us more? - It depends on who you ask.

En forsker i forsvarspolitik er ikke overrasket. A defense policy researcher is not surprised.

Jeg tror ikke, tyskerne er chokerede. I don't think the Germans are shocked.

Man er godt klar over, at de ting finder sted. You're well aware that these things are happening.

Men det fik statslederne til at reagere. But this prompted a reaction from heads of state.

Tyskerne, svenskerne, franskmændene, og hvem der nu spioneres mod - The Germans, Swedes, French, and whoever else is being spied on.

- bliver nødt til at sige offentligt, at venner udspionerer ikke venner. - will have to say publicly that friends don't spy on friends.

Men de ved godt, at det gør venner. But they know it makes friends.

Det er ikke overraskende eller chokerende, men de må reagere på det. It's not surprising or shocking, but they have to react to it.

Andre mener, det er pinligt for Danmark. Others think it's embarrassing for Denmark.

Det er en stinker mod Danmark. It's a stinker against Denmark.

Måske er der kortsigtede gevinster ved at hjælpe USA - Perhaps there are short-term gains to be made by helping the US

- men til gengæld leverer vi vores nærmeste partnere. - but in return, we deliver to our closest partners.

Det er ikke første gang, at NSA beskyldes for at spionere mod Europa. This is not the first time the NSA has been accused of spying on Europe.

Ifølge læk har USA i 2006-2012 aflyttet de franske præsidenter. According to leaks, the US wiretapped the French presidents in 2006-2012.

Der Spiegel har bragt historier om - Der Spiegel has published stories about

- at den tyske efterretningstjeneste har spioneret mod EU-lande - - that the German intelligence service has been spying on EU countries

- USA, Vatikanet og det danske indenrigsministerium. - USA, the Vatican and the Danish Ministry of the Interior.

Så venner spionerer mod venner, men hvilke oplysninger er de ude efter? So friends spy on friends, but what information are they after?

Peter Viggo Jakobsen har et bud: Peter Viggo Jakobsen has a suggestion:

Forhandlingsoplæg, økonomiske aftaler og sikkerhedspolitik: Negotiation papers, economic agreements and security policy:

Der har man interesse i at vide, hvad ens allierede har af tanker. It's in your interest to know what your allies are thinking.

Det kan være for at forbedre sin egen position eller hjælpe sine allierede. This can be to improve your own position or to help your allies.

Lad os runde af med ham her, spionen Jonathan Pollard. Let's wrap up with this one, the spy Jonathan Pollard.

Trods sin livstidsdom blev han løsladt i 2015. Despite his life sentence, he was released in 2015.

I 2020 flyttede han til Israel. In 2020, he moved to Israel.

I lufthavnen tog Israels premierminister Netanyahu imod ham. At the airport, Israeli Prime Minister Netanyahu welcomed him.

Og USA og Israel er gode venner, selvom de har spioneret mod hinanden. And the US and Israel are good friends, even though they have spied on each other.