×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Derfor er de første 48 timer altafgørende i forsvindingssager

Derfor er de første 48 timer altafgørende i forsvindingssager

Man efterlyser nu flere mulige vidner.

- Vi har en savnet bortgået person. - Ring til os.

Oplysninger kan føre til et gennembrud i sagen.

Når en person forsvinder, og politiet mistænker -

- at der er sket en forbrydelse, er én ting afgørende: Tiden.

Man taler om 48 timer. De er afgørende for efterforskningen.

De første 48 timer er altafgørende for opklaringsprocessen.

Jeg har arbejdet i politiet i 25 år -

- bl.a. som efterforsker i rejseholdet -

- og 10 år som sikkerhedsrådgiver.

I forsvindingssager er det vigtigt fra starten -

- at sætte de rigtige ting i gang.

Men det er også vigtigt at vurdere anmeldelsen og historien.

Hvad skyldes forsvindingen? Er det egen vilje eller tvang?

Første døgn er utrolig hektisk.

Der sker meget, og mange informationer skal bearbejdes.

Værktøjerne i forsvindingssager er fysisk eftersøgning på stedet -

- indsamling af videomateriale og teleoplysninger og vidneafhøringer.

Helt konkret er der x antal politifolk -

- der går en rute, man kan forvente, den forsvundne har taget.

Den kan være gætværk eller baseret på forklaringer fra anmeldere og vidner.

Det kan også være den eneste mulighed.

Der kan være hegn, bygninger osv., men denne vej er den naturlige at gå.

Så går man den vej og leder efter spor, fx tøj eller fodspor.

Ift. videoen ser man, hvor der sidder et kamera.

Hvem er indehaver? Er det en butik, en kiosk, en privat bolig?

Man identificerer ejeren og spørger om adgang til optagelserne.

Indhenter man teleoplysninger på den forsvundne -

- så ringer man til teleselskabet og beder dem om -

- at udlevere oplysningerne.

Der er to sider af den sag: den forsvundne person.

Er telefonen aktiv? Vi kan se, hvor den har været.

Hvis den er tændt, kan vi se, hvilken mast den går på.

Så vi har et område, hvor vi kan søge efter personen.

Man kan også bruge det til at finde andre telefoner i området -

- og på den måde se, om en telefon følges med den forsvundnes.

Og hvem der er abonnent på den.

Man kan være heldig og hurtigt komme i gang med en opklaring.

Jo længere tid der går, jo flere detaljer glemmer man som vidne.

Derfor er det vigtigt hurtigt at få identificeret vidner -

- og få samlet de spor, der måtte være.

Jeg oplevede en episode, hvor jeg afhørte et vidne.

En gerningsperson til et røveri var iført noget tøj -

- som skulle beskrives.

Vidnet havde talt med en ekspedient, som talte med politiet i telefonen.

Vidnet fortalte, hvad vidnet havde set.

Men da jeg talte med vidnet, byttede vidnet om på buske- og trøjefarven.

Så vi fik et signalement, der hed røde bukser og sort trøje.

Men det var sorte bukser og rød trøje. Så føres politiet på vildspor.

De små detaljer kan gå tabt, hvis man ikke hurtigt taler med vidnet.

I døgnet efter falder tingene til ro, der er flere på opgaven -

- og flere til at samle oplysninger.

Så man går ud og taler med folk og besøger et område, der er dukket op.

Man identificerer biler, personer, steder, der er afdækket.

Det, man leder efter, i den her fase af efterforskningen -

- er endegyldigt bevis på, hvad der er sket.

Et andet vigtigt værktøj er medierne, sociale medier, fjernsyn, radio -

- til at rundkaste informationer.

Det her ved vi. Hvad kan I byde ind med?

Vi vil gerne rette en stor tak til offentligheden for informationer -

- og samtidig rette en appel om lidt mere.

Det er lidt et tveægget sværd for politiet.

Når de holder pressemøde, er det begrænset, hvad de kan sige -

- fordi de spor og oplysninger, de har, vil de helst ikke ud med.

- Vi kan ikke være konkrete. - Jeg kommer ikke med detaljer.

Der vil være elementer, jeg ikke kan komme ind på -

- aht. efterforskningen og de pårørende.

Hører man, politiet beder om hjælp, og tænker "jeg har måske noget -

- men det er nok ikke noget alligevel", så drop den tanke.

Ring til politiet og lad dem vurdere, om jeres oplysning er relevant.

Man kan også sætte sig og skrive det ned.

Få det ned på papir, og tal ikke med andre om det.

Tal først med politiet om den oplevelse, man har haft.

Så får man ikke input fra andre.

Politiet er trænet til at stille åbne spørgsmål -

- så man kan fortælle med sine egne ord.

De 48 timer er afgørende for at få klare og præcise vidneforklaringer -

- sikre så mange spor som muligt, især biologisk-nedbrydelige spor -

- og forhindre gerningsmanden i at ødelægge beviserne.

I forsvindingssager er det ultravigtigt så hurtigt som muligt -

- især hvis man har mistanke om, at personen er død, at finde liget.

Ellers bliver det sværere at finde ud af, hvad der er sket med personen.

Og det, der er sket, fortæller også noget om gerningsmanden.

Efterforskning har udviklet sig med tiden.

Der er mange flere teknologiske virkemidler -

- mange flere adgangsveje til folk ift. sociale medier fx -

- hvor folk poster meget om sig selv.

Det hjælper også i en efterforskning, men ift. de gamle dyder -

- med observationer, telefonaflytninger -

- og kildeoplysninger, har det ikke ændret sig så meget.

Derfor er de første 48 timer altafgørende i forsvindingssager Warum die ersten 48 Stunden bei Vermisstenfällen entscheidend sind Why the first 48 hours are crucial in missing persons cases Pourquoi les premières 48 heures sont cruciales dans les cas de personnes disparues Dlaczego pierwsze 48 godzin ma kluczowe znaczenie w sprawach osób zaginionych?

Man efterlyser nu flere mulige vidner. More possible witnesses are now being sought. Obecnie poszukiwani są kolejni potencjalni świadkowie.

- Vi har en savnet bortgået person. - Ring til os. - We have a missing person report - Call us. - Mamy zgłoszenie zaginięcia osoby - zadzwoń do nas.

Oplysninger kan føre til et gennembrud i sagen. Information can lead to a breakthrough in the case. Informacje te mogą doprowadzić do przełomu w sprawie.

Når en person forsvinder, og politiet mistænker - When a person goes missing and the police suspect that they're - Gdy dana osoba zaginie, a policja podejrzewa, że -

- at der er sket en forbrydelse, er én ting afgørende: Tiden. - that a crime has been committed, one thing is crucial: time. - że przestępstwo zostało popełnione, kluczowa jest jedna rzecz: czas.

Man taler om 48 timer. De er afgørende for efterforskningen. You're talking about 48 hours. They are crucial to the investigation. Mówimy o 48 godzinach. Są one kluczowe dla śledztwa.

De første 48 timer er altafgørende for opklaringsprocessen. The first 48 hours are crucial to the discovery process.

Jeg har arbejdet i politiet i 25 år - I've worked in the police for 25 years

- bl.a. som efterforsker i rejseholdet - - including as an investigator in the travel team

- og 10 år som sikkerhedsrådgiver. - and 10 years as a security advisor.

I forsvindingssager er det vigtigt fra starten - In disappearance cases, it's important from the start

- at sætte de rigtige ting i gang. - putting the right things in motion. - wprowadzanie właściwych rzeczy w ruch.

Men det er også vigtigt at vurdere anmeldelsen og historien. But it's also important to evaluate the review and the story. Ale ważne jest również, aby ocenić recenzję i historię.

Hvad skyldes forsvindingen? Er det egen vilje eller tvang? What causes the disappearance? Is it voluntary or forced? Co powoduje zniknięcie? Czy jest ono dobrowolne czy wymuszone?

Første døgn er utrolig hektisk. The first 24 hours are incredibly hectic. Pierwsze 24 godziny są niezwykle gorączkowe.

Der sker meget, og mange informationer skal bearbejdes. There's a lot going on and a lot of information to process. Wiele się dzieje i wiele informacji trzeba przetworzyć.

Værktøjerne i forsvindingssager er fysisk eftersøgning på stedet - The tools in disappearance cases are physical searches on the spot Narzędziami w sprawach zaginięć są fizyczne przeszukania na miejscu zdarzenia

- indsamling af videomateriale og teleoplysninger og vidneafhøringer. - collection of video and telecommunications data and witness interviews. - gromadzenie danych wideo i telefonicznych oraz przesłuchania świadków.

Helt konkret er der x antal politifolk - Specifically, there are x number of police officers W szczególności jest x liczba funkcjonariuszy policji

- der går en rute, man kan forvente, den forsvundne har taget. - that follows a route you might expect the missing person to have taken. - który podąża trasą, którą prawdopodobnie przebyła zaginiona osoba.

Den kan være gætværk eller baseret på forklaringer fra anmeldere og vidner. It can be guesswork or based on statements from reviewers and witnesses. Może to być domysł lub opierać się na oświadczeniach recenzentów i świadków.

Det kan også være den eneste mulighed. It may also be the only option. Może to być również jedyna opcja.

Der kan være hegn, bygninger osv., men denne vej er den naturlige at gå. There may be fences, buildings, etc. but this is the natural way to go. Mogą istnieć ogrodzenia, budynki itp., ale jest to naturalna droga.

Så går man den vej og leder efter spor, fx tøj eller fodspor. Then you go that way and look for clues, such as clothing or footprints. Następnie udajesz się w tamtym kierunku i szukasz wskazówek, takich jak ubrania lub ślady stóp.

Ift. videoen ser man, hvor der sidder et kamera. In the video, you can see where there is a camera. Na filmie widać, gdzie znajduje się kamera.

Hvem er indehaver? Er det en butik, en kiosk, en privat bolig? Who is the owner? Is it a shop, a kiosk, a private residence? Kto jest właścicielem? Czy jest to sklep, kiosk, prywatna rezydencja?

Man identificerer ejeren og spørger om adgang til optagelserne. You identify the owner and ask for access to the footage. Identyfikujesz właściciela i prosisz o dostęp do nagrania.

Indhenter man teleoplysninger på den forsvundne - Obtaining telecom information on the missing person Uzyskanie informacji telekomunikacyjnych o zaginionej osobie

- så ringer man til teleselskabet og beder dem om - - you call the telecom company and ask them to

- at udlevere oplysningerne. - to disclose the information.

Der er to sider af den sag: den forsvundne person. There are two sides to this story: the missing person. Istnieją dwie strony tej historii: zaginiona osoba.

Er telefonen aktiv? Vi kan se, hvor den har været. Is the phone active? We can see where it has been. Czy telefon jest aktywny? Możemy sprawdzić, gdzie był.

Hvis den er tændt, kan vi se, hvilken mast den går på. If it's on, we can see which mast it's walking on. Jeśli jest włączony, możemy zobaczyć, po którym maszcie się porusza.

Så vi har et område, hvor vi kan søge efter personen. So we have an area where we can search for the person.

Man kan også bruge det til at finde andre telefoner i området - You can also use it to find other phones in the area. Można go również użyć do znalezienia innych telefonów w okolicy.

- og på den måde se, om en telefon følges med den forsvundnes. - and see if one phone goes with the missing one. - i sprawdzić, czy telefon podróżuje razem z zaginionym.

Og hvem der er abonnent på den. And who is subscribed to it. I kto ją subskrybuje.

Man kan være heldig og hurtigt komme i gang med en opklaring. You can get lucky and start solving a case quickly. Możesz mieć szczęście i szybko zacząć rozwiązywać sprawę.

Jo længere tid der går, jo flere detaljer glemmer man som vidne. The more time passes, the more details you forget as a witness. Im więcej czasu mija, tym więcej szczegółów zapominasz jako świadek.

Derfor er det vigtigt hurtigt at få identificeret vidner - That's why it's important to identify witnesses quickly. Dlatego tak ważna jest szybka identyfikacja świadków.

- og få samlet de spor, der måtte være. - and gather any clues that may exist. - i wychwycić wszelkie wskazówki, które mogą istnieć.

Jeg oplevede en episode, hvor jeg afhørte et vidne. I experienced an incident where I was interviewing a witness. Doświadczyłem incydentu, w którym przesłuchiwałem świadka.

En gerningsperson til et røveri var iført noget tøj - A perpetrator of a robbery was wearing some clothing Sprawca napadu miał na sobie ubranie.

- som skulle beskrives. - that needed to be described. - które należało opisać.

Vidnet havde talt med en ekspedient, som talte med politiet i telefonen. The witness had spoken to a clerk who spoke to the police on the phone. Świadek rozmawiał ze sprzedawcą w sklepie, który rozmawiał z policją przez telefon.

Vidnet fortalte, hvad vidnet havde set. The witness told what the witness had seen. Świadek opowiedział, co widział.

Men da jeg talte med vidnet, byttede vidnet om på buske- og trøjefarven. But when I spoke to the witness, the witness switched the bush and shirt color. Ale kiedy rozmawiałem ze świadkiem, świadek zmienił kolor krzaków i koszuli.

Så vi fik et signalement, der hed røde bukser og sort trøje. So we got a description of red pants and a black shirt. Mamy więc opis czerwonych spodni i czarnej koszuli.

Men det var sorte bukser og rød trøje. Så føres politiet på vildspor. But it was black pants and a red shirt. Then the police are led astray. Ale to były czarne spodnie i czerwona koszula. Wtedy policja została wprowadzona w błąd.

De små detaljer kan gå tabt, hvis man ikke hurtigt taler med vidnet. The small details can get lost if you don't talk to the witness quickly. Drobne szczegóły mogą umknąć, jeśli szybko nie porozmawiasz ze świadkiem.

I døgnet efter falder tingene til ro, der er flere på opgaven - In the next 24 hours, things calm down, there are more people on the job W ciągu następnych 24 godzin sytuacja się uspokaja, w pracy jest więcej osób

- og flere til at samle oplysninger. - and more to gather information. - i więcej w celu zebrania informacji.

Så man går ud og taler med folk og besøger et område, der er dukket op. So you go out and talk to people and visit an area that has popped up. Wychodzisz więc, rozmawiasz z ludźmi i odwiedzasz obszar, który się pojawił.

Man identificerer biler, personer, steder, der er afdækket. You identify cars, people, places that are uncovered. Identyfikujesz samochody, ludzi, miejsca, które są odkryte.

Det, man leder efter, i den her fase af efterforskningen - What you're looking for at this stage of the investigation Czego należy szukać na tym etapie dochodzenia

- er endegyldigt bevis på, hvad der er sket. - is definitive proof of what happened. - jest ostatecznym dowodem na to, co się stało.

Et andet vigtigt værktøj er medierne, sociale medier, fjernsyn, radio - Another important tool is the media, social media, television, radio Innym ważnym narzędziem są media, media społecznościowe, telewizja, radio

- til at rundkaste informationer. - to circulate information. - do rozpowszechniania informacji.

Det her ved vi. Hvad kan I byde ind med? Here's what we know. What can you bring to the table? Oto, co wiemy. Co ty możesz wnieść?

Vi vil gerne rette en stor tak til offentligheden for informationer - We would like to thank the public for the information Chcielibyśmy podziękować społeczeństwu za informacje.

- og samtidig rette en appel om lidt mere. - and at the same time appeal for a little more. - i jednocześnie apelować o trochę więcej.

Det er lidt et tveægget sværd for politiet. It's a bit of a double-edged sword for the police. To trochę obosieczny miecz dla policji.

Når de holder pressemøde, er det begrænset, hvad de kan sige - When they hold a press conference, there's only so much they can say Kiedy organizują konferencję prasową, mogą powiedzieć tylko tyle, ile chcą

- fordi de spor og oplysninger, de har, vil de helst ikke ud med. - because they don't want to share the clues and information they have. - ponieważ nie chcą dzielić się wskazówkami i informacjami, które posiadają.

- Vi kan ikke være konkrete. - Jeg kommer ikke med detaljer. - We can't be specific - I'm not going to give details. - Nie możemy być konkretni - nie zamierzam podawać szczegółów.

Der vil være elementer, jeg ikke kan komme ind på - There will be elements I can't get into

- aht. efterforskningen og de pårørende. - regarding the investigation and next of kin. - dotyczące dochodzenia i najbliższych krewnych.

Hører man, politiet beder om hjælp, og tænker "jeg har måske noget - When you hear the police asking for help and think "I might have something... Kiedy słyszysz, jak policja prosi o pomoc i myślisz: "Mogę mieć coś...

- men det er nok ikke noget alligevel", så drop den tanke. - but it's probably nothing anyway", so don't even think about it. - ale to pewnie i tak nic", więc nawet o tym nie myśl.

Ring til politiet og lad dem vurdere, om jeres oplysning er relevant. Call the police and let them assess whether your information is relevant. Zadzwoń na policję i pozwól jej ocenić, czy Twoje informacje są istotne.

Man kan også sætte sig og skrive det ned. You can also sit down and write it down.

Få det ned på papir, og tal ikke med andre om det. Get it down on paper and don't talk to anyone else about it. Zapisz to na papierze i nie rozmawiaj o tym z nikim innym.

Tal først med politiet om den oplevelse, man har haft. Talk to the police first about the experience you've had. Porozmawiaj najpierw z policją o swoich doświadczeniach.

Så får man ikke input fra andre. Then you don't get input from others. W ten sposób nie otrzymujesz informacji od innych.

Politiet er trænet til at stille åbne spørgsmål - Police are trained to ask open questions Policja jest przeszkolona w zadawaniu pytań otwartych

- så man kan fortælle med sine egne ord. - so you can tell the story in your own words. - abyś mógł opowiedzieć historię własnymi słowami.

De 48 timer er afgørende for at få klare og præcise vidneforklaringer - The 48 hours is crucial to get clear and accurate witness statements - 48 godzin ma kluczowe znaczenie dla uzyskania jasnych i dokładnych zeznań świadków.

- sikre så mange spor som muligt, især biologisk-nedbrydelige spor - - secure as many traces as possible, especially biodegradable traces - zabezpieczenie jak największej liczby śladów, zwłaszcza śladów biodegradowalnych

- og forhindre gerningsmanden i at ødelægge beviserne. - and prevent the perpetrator from destroying the evidence. - i uniemożliwić sprawcy zniszczenie dowodów.

I forsvindingssager er det ultravigtigt så hurtigt som muligt - In disappearance cases, it's ultra-important as soon as possible W przypadku zaginięć jest to niezwykle ważne, tak szybko jak to możliwe

- især hvis man har mistanke om, at personen er død, at finde liget. - especially if you suspect the person is dead, to find the body. - Zwłaszcza jeśli podejrzewasz, że dana osoba nie żyje, aby znaleźć ciało.

Ellers bliver det sværere at finde ud af, hvad der er sket med personen. Otherwise, it becomes harder to find out what happened to the person. W przeciwnym razie trudniej będzie dowiedzieć się, co stało się z daną osobą.

Og det, der er sket, fortæller også noget om gerningsmanden. And what has happened also tells us something about the perpetrator. To, co się stało, mówi nam również coś o sprawcy.

Efterforskning har udviklet sig med tiden. Exploration has evolved over time. Eksploracja ewoluowała z biegiem czasu.

Der er mange flere teknologiske virkemidler - There are many more technological tools Istnieje wiele innych narzędzi technologicznych

- mange flere adgangsveje til folk ift. sociale medier fx - - many more ways for people to access social media e.g. - znacznie więcej sposobów dostępu do mediów społecznościowych, np.

- hvor folk poster meget om sig selv. - where people post a lot about themselves. - gdzie ludzie publikują wiele informacji o sobie.

Det hjælper også i en efterforskning, men ift. de gamle dyder - It also helps in an investigation, but in terms of the old virtues Pomaga też w śledztwie, ale w kwestii starych cnót - np.

- med observationer, telefonaflytninger - - with observations, wiretaps, phone taps. - z obserwacjami, podsłuchami telefonicznymi i

- og kildeoplysninger, har det ikke ændret sig så meget. - and source information, it hasn't changed that much. - i informacje źródłowe, nie zmieniło się aż tak bardzo.