×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Dennis afpressede og ydmygede piger i tre år

Dennis afpressede og ydmygede piger i tre år

- Jeg var jo hans slave. - Tæsk med bælte og så anal.

169 tilfælde af seksuel afpresning mod piger.

Du skal høre om så grov en sag -

- at den er blevet kaldt den mest omfattende sag om seksuel afpresning.

Ofrene er blevet tvunget til at gøre sig selv fortræd og filme det.

Men politiet erkender, at de har svigtet.

I et år kendte politiet afpresserens identitet uden at anholde ham.

Hvordan kan en person få frit spil til afpresning på sociale medier -

- af unge piger helt ned til 11 år?

I 2016 er Anna 16. Hun skriver med en fyr på sociale medier -

- og sender ham et undertøjsbillede. Det bruger han til at afpresse hende.

Jeg kan huske, at jeg gik ud i køleskabet og tog de ting.

I tre år afpresser han Anna til at gøre ydmygende ting.

Fx at stikke ting op i sig selv på kamera.

Hvis ikke hun gør det, vil han offentliggøre billederne.

Du skal ikke slette mig, ellers deler jeg dine nudes overalt.

I 2016 løber der anmeldelser om seksuel afpresning ind hos politiet.

På to år får politikredsene 24 anmeldelser -

- om seksuel afpresning på bl.a. Snapchat og Yubo.

De har alle samme gerningsmand.

I maj 2018, to år senere, får Rigspolitiets Cybercrimecenter -

- udleveret gerningsmandens telefonnummer fra Yubo -

- som han bruger til at finde pigerne.

De kender nu gerningsmandens identitet -

- en 20-årig ung mand fra Varde.

Det får ikke politiet til at stoppe ham.

Efter 11 måneder anholder de manden.

I den tid kommer der 134 nye ofre. 44 bliver anmeldt til politiet.

Manden bliver mere aktiv i afpresningen af pigerne -

- og grovheden eskalerer ifølge anklageskriftet også.

Han begyndte at blive mere og mere psykopat -

- og ondskabsfuld, kold og kynisk.

Det går så vidt, at et andet offer bliver voldtaget af gerningsmanden.

Anna anmelder ham til Fyns Politi i marts 2019 -

- 10 måneder efter, at Rigspolitiet kender hans identitet.

Hun giver politiet hans brugernavn, screenshots -

- og fortæller, hun kan genkende hans ansigt.

Otte dage efter anmeldelsen henlægger politiet sagen efter paragraf 749:

Det undrede mig, at de bare lod det ligge. Hvorfor ikke stoppe ham?

De kunne have forhindret så meget skade og tvang.

I april 2019 bliver han anholdt af Syd- og Sønderjyllands politi -

- da de får IP-adressen på hans computer fra Snapchat.

Det leder til mandens telefonnummer, som er det samme -

- som Rigspolitiet fik i maj 2018.

Hvis man ikke er rasende over det forløb, har man ikke forstået sagen.

22-årige Dennis Samsø Nielsen fik seks års fængsel.

Så er spørgsmålet igen: Hvordan kunne gerningsmanden i 11 måneder -

- få frit spil til afpresning af piger?

Det vil justitsministeren også have svar på og kræver en redegørelse.

Hvorfor vi ikke får fat på ham før, må man gennemgå og lære af det.

Jeg er ked af det for de piger, som kunne have undgået den forbryder.

Dennis afpressede og ydmygede piger i tre år Dennis hat drei Jahre lang Mädchen erpresst und gedemütigt Dennis blackmailed and humiliated girls for three years

- Jeg var jo hans slave. - Tæsk med bælte og så anal. - I was his slave. - Spanking with a belt and then anal.

169 tilfælde af seksuel afpresning mod piger. 169 cases of sexual extortion against girls.

Du skal høre om så grov en sag - You need to hear about such a serious case

- at den er blevet kaldt den mest omfattende sag om seksuel afpresning. - that it has been called the most comprehensive sexual extortion case.

Ofrene er blevet tvunget til at gøre sig selv fortræd og filme det. Victims have been forced to hurt themselves and film it.

Men politiet erkender, at de har svigtet. But the police acknowledge that they have failed.

I et år kendte politiet afpresserens identitet uden at anholde ham. For a year, the police knew the blackmailer's identity without arresting him.

Hvordan kan en person få frit spil til afpresning på sociale medier - How can a person be given free rein to blackmail on social media

- af unge piger helt ned til 11 år? - of young girls as young as 11 years old?

I 2016 er Anna 16. Hun skriver med en fyr på sociale medier - In 2016, Anna is 16. She's writing with a guy on social media

- og sender ham et undertøjsbillede. Det bruger han til at afpresse hende. - and sends him a picture of her underwear. He uses this to blackmail her.

Jeg kan huske, at jeg gik ud i køleskabet og tog de ting. I remember going to the fridge and taking those things.

I tre år afpresser han Anna til at gøre ydmygende ting. For three years, he blackmails Anna into doing humiliating things.

Fx at stikke ting op i sig selv på kamera. For example, sticking things inside yourself on camera.

Hvis ikke hun gør det, vil han offentliggøre billederne. If she does not, he will publish the photos.

Du skal ikke slette mig, ellers deler jeg dine nudes overalt. Don't delete me or I'll share your nudes everywhere.

I 2016 løber der anmeldelser om seksuel afpresning ind hos politiet. In 2016, the police received reports of sexual extortion.

På to år får politikredsene 24 anmeldelser - In two years, police districts receive 24 reports

- om seksuel afpresning på bl.a. Snapchat og Yubo. - about sexual blackmail on Snapchat and Yubo, among others.

De har alle samme gerningsmand. They all have the same perpetrator.

I maj 2018, to år senere, får Rigspolitiets Cybercrimecenter - In May 2018, two years later, the National Police Cybercrime Center

- udleveret gerningsmandens telefonnummer fra Yubo - - provided the perpetrator's phone number from Yubo

- som han bruger til at finde pigerne. - which he uses to find the girls.

De kender nu gerningsmandens identitet - They now know the identity of the perpetrator

- en 20-årig ung mand fra Varde. - a 20-year-old young man from Varde.

Det får ikke politiet til at stoppe ham. This does not stop the police from stopping him.

Efter 11 måneder anholder de manden. After 11 months, they arrest the man.

I den tid kommer der 134 nye ofre. 44 bliver anmeldt til politiet. In that time, 134 new victims come forward. 44 are reported to the police.

Manden bliver mere aktiv i afpresningen af pigerne - The man becomes more active in blackmailing the girls

- og grovheden eskalerer ifølge anklageskriftet også. - and the severity, according to the indictment, is also escalating.

Han begyndte at blive mere og mere psykopat - He started to become more and more psychopathic

- og ondskabsfuld, kold og kynisk. - and vicious, cold and cynical.

Det går så vidt, at et andet offer bliver voldtaget af gerningsmanden. It goes so far that another victim is raped by the perpetrator.

Anna anmelder ham til Fyns Politi i marts 2019 - Anna reports him to the Funen Police in March 2019

- 10 måneder efter, at Rigspolitiet kender hans identitet. - 10 months after the National Police know his identity.

Hun giver politiet hans brugernavn, screenshots - She gives the police his username, screenshots

- og fortæller, hun kan genkende hans ansigt. - and says she recognizes his face.

Otte dage efter anmeldelsen henlægger politiet sagen efter paragraf 749: Eight days after the report, the police closed the case under Article 749:

Det undrede mig, at de bare lod det ligge. Hvorfor ikke stoppe ham? I was surprised that they just left it alone. Why not stop him?

De kunne have forhindret så meget skade og tvang. They could have prevented so much harm and coercion.

I april 2019 bliver han anholdt af Syd- og Sønderjyllands politi - In April 2019, he is arrested by the South and Southern Jutland police

- da de får IP-adressen på hans computer fra Snapchat. - as they get the IP address of his computer from Snapchat.

Det leder til mandens telefonnummer, som er det samme - It leads to the man's phone number, which is the same

- som Rigspolitiet fik i maj 2018. - received by the National Police in May 2018.

Hvis man ikke er rasende over det forløb, har man ikke forstået sagen. If you are not outraged by this process, you have missed the point.

22-årige Dennis Samsø Nielsen fik seks års fængsel. 22-year-old Dennis Samsø Nielsen was sentenced to six years in prison.

Så er spørgsmålet igen: Hvordan kunne gerningsmanden i 11 måneder - Then the question is again: How could the perpetrator, for 11 months.

- få frit spil til afpresning af piger? - get a free pass to blackmail girls?

Det vil justitsministeren også have svar på og kræver en redegørelse. The Minister of Justice also wants an answer to this question and demands an explanation.

Hvorfor vi ikke får fat på ham før, må man gennemgå og lære af det. Why we don't get hold of him sooner is something to review and learn from.

Jeg er ked af det for de piger, som kunne have undgået den forbryder. I feel sorry for the girls who could have avoided this criminal.