×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Dansk firma har leveret brændstof til krigen i Syrien

Dansk firma har leveret brændstof til krigen i Syrien

Virksomheden her har leveret 172.000 ton jetbrændstof -

- til det russiske militær, som er brugt i krigen i Syrien.

Dermed er Dan-Bunkering fra Middelfart kendt skyldig i -

- at overtræde EU-sanktioner og at have været med til at afgøre krigen.

Firmaet er kendt skyldig i at have leveret jetbrændstof 33 gange -

- i perioden 2015-2017.

Gennem mørklagte mellemled er det endt i russiske kampfly -

- som bombede syriske hospitaler, skoler og markeder.

Helt almindelige børn, kvinder og mænd.

Først en afsløring:

En dansk virksomhed har skaffet brændstof til russisk militær -

- som har brugt det til bombetogter i Syrien.

De har leveret materiel, som spillede en væsentlig rolle.

Det var pokkers. Det havde jeg ikke set komme.

Det er et usædvanligt krigsspil for millioner af kroner.

Det handler om en milliardvirksomhed, russiske kampfly -

- og bombninger af civile i Syrien.

For at forklare det bedst muligt har vi delt sagen op i tre brikker:

Den første er Syrien, den anden er Rusland -

- og den tredje er Dan-Bunkering, som nægtede sig skyldig.

Vi starter i Syrien, brik nummer et.

I 2011 startede en blodig borgerkrig i landet.

Den kom, efter syrerne demonstrerede for frie valg og demokrati.

Det ønskede præsident al-Assad ikke.

Han satte regeringsstyrkerne ind mod oprørerne og islamistiske grupper.

350.000 er ifølge FN dræbt i kampene, og millioner af syrere er på flugt.

For at forhindre Assads angreb på befolkningen -

- vedtog EU's udenrigsministre i 2014 sanktioner -

- der forbød virksomheder som Dan-Bunkering -

- at sælge, levere eller overføre jetbrændstof til brug i Syrien.

Præsidenten var ved at tabe krigen, indtil han fik en hjælpende hånd.

Her kommer vi til brik nummer to, Rusland.

I efteråret 2015 gik russerne ind i krigen for at hjælpe Assad.

Assistancen bestod af kampfly, som fløj bombetogter over Syrien.

Det gik ud over civile, for eksempel hospitaler og markeder.

Rusland siger, at de kun ramte terrorister.

De her billeder er optaget lige efter et russisk bombeangreb.

Russiske og syriske styrker bomber dagligt Aleppo.

Bombardementerne i bebyggede områder medførte betydelige civile tab.

Hvor fik de russiske kampfly deres brændstof fra?

Ifølge byretten er det her, Dan-Bunkering kommer ind i billedet.

Den tredje og sidste brik, som binder det hele sammen.

De leverede ikke brændstof til Syrien, men til russiske selskaber -

- blandt andet Sovfracht.

Hos de russiske myndigheder står der -

- at Sovfracht leverede jetbrændstof til det russiske luftvåben i Syrien.

Altså de kampfly, som assisterede præsident Assad.

Ad flere omgange har Dan-Bunkering fået betaling -

- for at overføre brændstof til russiske tankskibe.

Skibsdata viser, at flere overførsler er sket på åbent hav i Middelhavet.

Her er et konkret eksempel.

Dan-Bunkering blev betalt for at levere jetbrændstof til et skib -

- som er sejlet ud fra havnen her i Tyrkiet.

På åbent hav mødte det to russiske skibe -

- som hver fik overleveret omkring 5000 ton jetbrændstof.

Begge russiske tankskibe slukkede for de sendere -

- der kunne fortælle, hvor skibene befandt sig ved leveringen.

Skibene sejlede videre til havnen Banias med slukkede sendere -

- og derfra er der kun 30 km til Ruslands luftbase -

- hvor de russiske kampfly holdt til.

Byretten slog fast, at leverancerne løber op i 172.000 ton.

Det er brændstof nok til tusindvis af flyvninger.

Det er cirka 34.000-35.000 flyvninger.

Det er til borgerkrigen, som er dramatisk og kontroversiel.

Et dansk firma har været med til at holde konflikten i gang.

Dan-Bunkerings leverancer er sket over en lang periode -

- fra efteråret 2015 til 2017. I den periode tog bombetogterne til.

Med daglige bombninger fra russiske og syriske fly.

De russiske fly betød, at Assad kunne generobre kontrollen med Syrien.

Ledere beskyldte Rusland for at have blod på hænderne og at ramme civile.

Flyene var afgørende for Assad.

Igen svarer russerne, at de kun ramte terrorister.

DR har forsøgt at få Dan-Bunkering i tale, men uden held.

Vi fik kortvarigt hul igennem til den russiske køber af brændstoffet.

Dan-Bunkering skrev op til retssagen, at de havde lavet en undersøgelse.

Ifølge den var medarbejderne ikke vidende om brud på EU-sanktioner.

De fortalte, at de aldrig havde leveret brændstof til Syrien -

- og afviste anklagerne om sanktionsbrud.

Ifølge retten burde de have indset det som sandsynligt -

- at brændstoffet skulle bruges i Syrien.

Derfor er de idømt en bøde på 30 mio. kr. for sanktionsbrud -

- og direktøren har fået fire måneders betinget fængsel.

Jeg håber, du kunne lide vores første video i det nye år.

Vi laver mange flere.

Hvilke historier interesserer du dig for? Hvad savner du på kanalen?

Det kan du dele med os i kommentarfeltet lige herunder.

Smid gerne videoen et like, og abonnér på vores kanal -

- hvis du vil se mere af det, vi laver.

Dansk firma har leveret brændstof til krigen i Syrien Dänisches Unternehmen hat Treibstoff für den Krieg in Syrien geliefert Danish company has supplied fuel for the war in Syria Empresa dinamarquesa forneceu combustível para a guerra na Síria

Virksomheden her har leveret 172.000 ton jetbrændstof - This company has delivered 172,000 tons of jet fuel Esta empresa já forneceu 172.000 toneladas de combustível para aviões a jacto

- til det russiske militær, som er brugt i krigen i Syrien. - para os militares russos utilizados na guerra na Síria.

Dermed er Dan-Bunkering fra Middelfart kendt skyldig i - As a result, Dan-Bunkering from Middelfart was found guilty of Como resultado, Dan-Bunkering de Middelfart foi considerado culpado de

- at overtræde EU-sanktioner og at have været med til at afgøre krigen. - violating EU sanctions and having played a role in deciding the war. - violando as sanções da UE e tendo desempenhado um papel na decisão da guerra.

Firmaet er kendt skyldig i at have leveret jetbrændstof 33 gange - A empresa foi considerada culpada de fornecer combustível para aviões a jacto 33 vezes.

- i perioden 2015-2017. - no período de 2015-2017.

Gennem mørklagte mellemled er det endt i russiske kampfly - Through obscure intermediaries, it has ended up in Russian fighter jets Através de intermediários obscuros, acabou em jactos de caça russos

- som bombede syriske hospitaler, skoler og markeder. - bombardear hospitais, escolas e mercados sírios.

Helt almindelige børn, kvinder og mænd. Ordinary children, women and men. Crianças, mulheres e homens comuns.

Først en afsløring: Primeiro, uma divulgação:

En dansk virksomhed har skaffet brændstof til russisk militær - Uma empresa dinamarquesa forneceu combustível para os militares russos

- som har brugt det til bombetogter i Syrien. - who have used it for bombing raids in Syria. - que o utilizaram para bombardeamentos na Síria.

De har leveret materiel, som spillede en væsentlig rolle. Forneceram equipamento, que desempenhou um papel essencial.

Det var pokkers. Det havde jeg ikke set komme. I'll be damned. I didn't see that coming. Foi uma maldição. Não esperava que isso acontecesse.

Det er et usædvanligt krigsspil for millioner af kroner. It's an unusual war game worth millions of dollars. É um jogo de guerra invulgar, que vale milhões de libras.

Det handler om en milliardvirksomhed, russiske kampfly - It's about a billion-dollar business, Russian fighter jets Trata-se de um negócio de cerca de um bilião de dólares, de jactos de caça russos.

- og bombninger af civile i Syrien. - e bombardeamentos de civis na Síria.

For at forklare det bedst muligt har vi delt sagen op i tre brikker: To explain it as best as possible, we have divided the case into three pieces: Para o explicar da melhor forma possível, dividimos o caso em três partes:

Den første er Syrien, den anden er Rusland - A primeira é a Síria, a segunda é a Rússia

- og den tredje er Dan-Bunkering, som nægtede sig skyldig. - and the third is Dan-Bunkering, who pleaded not guilty. - e o terceiro é Dan-Bunkering, que se declarou inocente.

Vi starter i Syrien, brik nummer et. Começamos na Síria, peça número um.

I 2011 startede en blodig borgerkrig i landet. Em 2011, uma guerra civil sangrenta começou no país.

Den kom, efter syrerne demonstrerede for frie valg og demokrati. Veio depois dos sírios se terem manifestado a favor de eleições livres e da democracia.

Det ønskede præsident al-Assad ikke. O Presidente al-Assad não queria que isso acontecesse.

Han satte regeringsstyrkerne ind mod oprørerne og islamistiske grupper. He deployed government forces against the rebels and Islamist groups. Destacou forças governamentais contra os rebeldes e grupos islâmicos.

350.000 er ifølge FN dræbt i kampene, og millioner af syrere er på flugt. De acordo com a ONU, 350.000 foram mortos nos combates e milhões de sírios foram deslocados.

For at forhindre Assads angreb på befolkningen - Para prevenir os ataques de Assad contra a população.

- vedtog EU's udenrigsministre i 2014 sanktioner - - em 2014, os ministros dos negócios estrangeiros da UE chegaram a acordo sobre sanções

- der forbød virksomheder som Dan-Bunkering - - que proibiam empresas como a Dan-Bunkering

- at sælge, levere eller overføre jetbrændstof til brug i Syrien. - vender, fornecer ou transferir combustível para jactos para utilização na Síria.

Præsidenten var ved at tabe krigen, indtil han fik en hjælpende hånd. The president was losing the war until he got a helping hand. O Presidente estava a perder a guerra até receber uma mão amiga.

Her kommer vi til brik nummer to, Rusland. Isto leva-nos à segunda peça, a Rússia.

I efteråret 2015 gik russerne ind i krigen for at hjælpe Assad. No Outono de 2015, os russos entraram na guerra para ajudar Assad.

Assistancen bestod af kampfly, som fløj bombetogter over Syrien. A assistência consistiu em missões de bombardeamento com aviões de combate sobre a Síria.

Det gik ud over civile, for eksempel hospitaler og markeder. Os civis, tais como hospitais e mercados, foram afectados.

Rusland siger, at de kun ramte terrorister. A Rússia diz que só atingem terroristas.

De her billeder er optaget lige efter et russisk bombeangreb. Estas fotografias foram tiradas logo após um bombardeamento russo.

Russiske og syriske styrker bomber dagligt Aleppo. As forças russas e sírias bombardeiam Aleppo diariamente.

Bombardementerne i bebyggede områder medførte betydelige civile tab. The bombing of built-up areas resulted in significant civilian casualties. O bombardeamento de áreas construídas causou baixas civis significativas.

Hvor fik de russiske kampfly deres brændstof fra? Onde é que os aviões de combate russos conseguiram o seu combustível?

Ifølge byretten er det her, Dan-Bunkering kommer ind i billedet. De acordo com o Tribunal Distrital, é aqui que entra Dan-Bunkering.

Den tredje og sidste brik, som binder det hele sammen. The third and final piece that ties it all together. A terceira e última peça que a liga a todos.

De leverede ikke brændstof til Syrien, men til russiske selskaber - Não forneceram combustível à Síria, mas a empresas russas

- blandt andet Sovfracht. - incluindo a Sovfracht.

Hos de russiske myndigheder står der - The Russian authorities say As autoridades russas dizem

- at Sovfracht leverede jetbrændstof til det russiske luftvåben i Syrien. - that Sovfracht supplied jet fuel to the Russian air force in Syria. - que a Sovfracht forneceu combustível para aviões a jacto à força aérea russa na Síria.

Altså de kampfly, som assisterede præsident Assad. Ou seja, os jactos de combate que assistiram o Presidente Assad.

Ad flere omgange har Dan-Bunkering fået betaling - On several occasions, Dan-Bunkering has received payment Em várias ocasiões, Dan-Bunkering tem sido pago

- for at overføre brændstof til russiske tankskibe. - to transfer fuel to Russian tankers. - para transferir combustível para petroleiros russos.

Skibsdata viser, at flere overførsler er sket på åbent hav i Middelhavet. Os dados dos navios mostram que mais carregamentos tiveram lugar em alto mar no Mediterrâneo.

Her er et konkret eksempel. Aqui está um exemplo concreto.

Dan-Bunkering blev betalt for at levere jetbrændstof til et skib - Dan-Bunkering foi pago para fornecer combustível para jactos a um navio

- som er sejlet ud fra havnen her i Tyrkiet. - que navegou para fora do porto aqui na Turquia.

På åbent hav mødte det to russiske skibe - On the high seas, it met two Russian ships No alto mar, conheceu dois navios russos

- som hver fik overleveret omkring 5000 ton jetbrændstof. - cada uma das quais foi entregue cerca de 5000 toneladas de combustível para aviões a jacto.

Begge russiske tankskibe slukkede for de sendere - Both Russian tankers switched off their transmitters Ambos os petroleiros russos desligaram os seus transmissores

- der kunne fortælle, hvor skibene befandt sig ved leveringen. - que podia dizer onde estavam os navios no momento da entrega.

Skibene sejlede videre til havnen Banias med slukkede sendere - Os navios navegaram para o porto de Banias com os seus transmissores desligados.

- og derfra er der kun 30 km til Ruslands luftbase - - e dali são apenas 30 quilómetros até à base aérea da Rússia

- hvor de russiske kampfly holdt til. - onde os aviões de caça russos estavam baseados.

Byretten slog fast, at leverancerne løber op i 172.000 ton. The district court determined that the deliveries amount to 172,000 tons. O tribunal distrital decidiu que as entregas ascendem a 172.000 toneladas.

Det er brændstof nok til tusindvis af flyvninger. Isso é combustível suficiente para milhares de voos.

Det er cirka 34.000-35.000 flyvninger. Isso é cerca de 34.000-35.000 voos.

Det er til borgerkrigen, som er dramatisk og kontroversiel. It's for the civil war, which is dramatic and controversial. É para a guerra civil, que é dramática e controversa.

Et dansk firma har været med til at holde konflikten i gang. A Danish company has helped keep the conflict going. Uma empresa dinamarquesa tem sido fundamental para manter o conflito em curso.

Dan-Bunkerings leverancer er sket over en lang periode - Dan-Bunkering's deliveries have happened over a long period of time As entregas da Dan-Bunkering têm tido lugar durante um longo período

- fra efteråret 2015 til 2017. I den periode tog bombetogterne til. - from fall 2015 to 2017. During this period, bombing raids increased. - do Outono de 2015 a 2017. Durante este período, os bombardeamentos aumentaram.

Med daglige bombninger fra russiske og syriske fly. Com bombardeamentos diários de aviões russos e sírios.

De russiske fly betød, at Assad kunne generobre kontrollen med Syrien. Os aviões russos permitiram que Assad recuperasse o controlo da Síria.

Ledere beskyldte Rusland for at have blod på hænderne og at ramme civile. Os líderes acusaram a Rússia de ter sangue nas mãos e de ter como alvo os civis.

Flyene var afgørende for Assad. Os aviões foram cruciais para Assad.

Igen svarer russerne, at de kun ramte terrorister. Again, the Russians respond that they only hit terrorists. Mais uma vez, os russos respondem que só atingem os terroristas.

DR har forsøgt at få Dan-Bunkering i tale, men uden held. DR tentou contactar Dan-Bunkering, mas sem sucesso.

Vi fik kortvarigt hul igennem til den russiske køber af brændstoffet. We briefly got through to the Russian buyer of the fuel. Conseguimos chegar brevemente ao comprador russo do combustível.

Dan-Bunkering skrev op til retssagen, at de havde lavet en undersøgelse. Dan-Bunkering wrote up to the trial that they had conducted an investigation. Dan-Bunkering escreveu no período que antecedeu o julgamento que eles tinham levado a cabo uma investigação.

Ifølge den var medarbejderne ikke vidende om brud på EU-sanktioner. According to the report, staff were not aware of breaches of EU sanctions. De acordo com o relatório, o pessoal não tinha conhecimento de violações das sanções da UE.

De fortalte, at de aldrig havde leveret brændstof til Syrien - Disseram-nos que nunca tinham fornecido combustível à Síria

- og afviste anklagerne om sanktionsbrud. - e rejeitou as alegações de violação de sanções.

Ifølge retten burde de have indset det som sandsynligt - According to the court, they should have realized it as likely De acordo com o tribunal, eles deveriam ter-se apercebido da probabilidade

- at brændstoffet skulle bruges i Syrien. - that the fuel was to be used in Syria. - que o combustível devia ser utilizado na Síria.

Derfor er de idømt en bøde på 30 mio. kr. for sanktionsbrud - Therefore, they have been fined DKK 30 million for breach of sanctions. Como resultado, foram multados em 30 milhões de coroas dinamarquesas por infracção de sanções.

- og direktøren har fået fire måneders betinget fængsel. - e o director foi condenado a uma pena de prisão suspensa de quatro meses.

Jeg håber, du kunne lide vores første video i det nye år. Espero que tenham gostado do nosso primeiro vídeo do novo ano.

Vi laver mange flere. Estamos a fazer muito mais.

Hvilke historier interesserer du dig for? Hvad savner du på kanalen? Em que histórias está interessado? O que lhe faz falta no canal?

Det kan du dele med os i kommentarfeltet lige herunder. Pode partilhá-lo connosco na secção de comentários logo abaixo.

Smid gerne videoen et like, og abonnér på vores kanal - Sinta-se à vontade para gostar do vídeo e subscrever o nosso canal

- hvis du vil se mere af det, vi laver.