×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Bliver du trigget af den her lyd?

Bliver du trigget af den her lyd?

Vi starter med ubehagelige lyde.

Er du ikke klar til at blive utilpas, så spol frem.

De her lyde synes de fleste nok er ubehagelige.

Nogle bliver så rasende over lydene, at de får angstlignende symptomer.

De vil flygte eller får lyst til at skade den, der laver lyden.

De lider af misofoni.

Misofoni betyder had for lyde.

Personer med misofoni føler afsky over for de her triggerlyde.

Der er ikke forsket så meget i misofoni, så der er meget, vi ikke ved.

Faktisk er det ikke en anerkendt diagnose.

Alligevel har forskere undersøgt, hvordan triggerlydene påvirker folk.

De placerede 20 med misofoniske symptomer i et hold -

- og 22 uden i et andet hold.

De to hold blev placeret i en MRI-scanner -

- mens forskerne afspillede lyde, som var inddelt i tre kategorier.

Den ene kategori var neutrale lyde.

Den anden kategori var ubehagelige lyde.

Den sidste kategori var triggerlyde: Fx en, der smasker.

De to hold reagerede ens på neutrale og ubehagelige lyde.

Men i kategorien triggerlyde kunne man tydeligt se forskel.

Dem med misofoni reagerede stærkere på dem.

For kontrolgruppen var de ubehagelige lyde værst.

Dem med misofonisymptomer havde en form for overforbundet hjerne:

Centre i hjernen sendte fejlagtigt signaler til andre steder i hjernen.

Så opfattes lyden som en trussel, og hjernen går i alarmberedskab.

Åndedrættet og hjerterytmen øges, pupillerne udvides, og sveden pibler.

Kroppen forbereder sig på at kæmpe eller flygte -

- selvom det bare er en, der spiser et æble.

Hvilke lyde, der trigger en reaktion, er forskelligt.

Men de fleste hader den her lyd.

Eller den her.

Eller måske den her.

Folk har forskellige triggerlyde. Men der er fællestræk.

Det er ofte gentagne, harmløse lyde, der oftest kommer fra mund eller næse.

Flere studier har vist, at hvis lydene kommer fra en tæt relation -

- kan reaktionen være endnu større og mere voldsom.

Det er endnu ikke anerkendt som diagnose.

Læger har sidestillet lidelsen med depression, OCD, autisme eller andet.

Misofoni passer ikke på symptomerne på de diagnoser.

Og ifølge forskerne burde det være en selvstændig lidelse.

Der findes ikke en kur.

Ved svære tilfælde kan psykoterapi eller medicinsk symptombehandling hjælpe.

Dem med misofoni ved godt, at deres reaktion er socialt uacceptabel.

Derfor føler mange af dem skyld og skam, når folk siger: "Slap af."

De kan have svært ved at omgås andre. I værste fald isolerer de sig.

Lider du af misofoni, så del din erfaring med os -

- og gerne med gode råd til, hvordan man lever bedst med det.

Bliver du trigget af den her lyd? Klingt das nach einem Auslöser für Sie? Does this sound trigger you?

Vi starter med ubehagelige lyde. We start with unpleasant noises.

Er du ikke klar til at blive utilpas, så spol frem. If you're not ready to feel uncomfortable, fast forward.

De her lyde synes de fleste nok er ubehagelige. Most people find these sounds unpleasant.

Nogle bliver så rasende over lydene, at de får angstlignende symptomer. Some people are so enraged by the sounds that they experience anxiety-like symptoms.

De vil flygte eller får lyst til at skade den, der laver lyden. They want to escape or want to hurt the person making the sound.

De lider af misofoni. They suffer from misophonia.

Misofoni betyder had for lyde. Misophonia means hatred of sounds.

Personer med misofoni føler afsky over for de her triggerlyde. People with misophonia are repulsed by these trigger sounds.

Der er ikke forsket så meget i misofoni, så der er meget, vi ikke ved. Not much research has been done on misophonia, so there's a lot we don't know.

Faktisk er det ikke en anerkendt diagnose. In fact, it's not a recognized diagnosis.

Alligevel har forskere undersøgt, hvordan triggerlydene påvirker folk. Still, researchers have studied how trigger sounds affect people.

De placerede 20 med misofoniske symptomer i et hold - They placed 20 with misophonic symptoms in a team

- og 22 uden i et andet hold. - and 22 without in another team.

De to hold blev placeret i en MRI-scanner - The two teams were placed in an MRI scanner.

- mens forskerne afspillede lyde, som var inddelt i tre kategorier. - while the researchers played sounds that were divided into three categories.

Den ene kategori var neutrale lyde. One category was neutral sounds.

Den anden kategori var ubehagelige lyde. The second category was unpleasant noises.

Den sidste kategori var triggerlyde: Fx en, der smasker. The last category was trigger sounds: For example, someone smacking their lips.

De to hold reagerede ens på neutrale og ubehagelige lyde. The two teams reacted similarly to neutral and unpleasant sounds.

Men i kategorien triggerlyde kunne man tydeligt se forskel. But in the category of trigger sounds, you could clearly see a difference.

Dem med misofoni reagerede stærkere på dem. Those with misophonia responded more strongly to them.

For kontrolgruppen var de ubehagelige lyde værst. For the control group, the unpleasant noises were the worst.

Dem med misofonisymptomer havde en form for overforbundet hjerne: Those with misophonia symptoms had a form of over-connected brain:

Centre i hjernen sendte fejlagtigt signaler til andre steder i hjernen. Centers in the brain mistakenly sent signals to other parts of the brain.

Så opfattes lyden som en trussel, og hjernen går i alarmberedskab. The sound is then perceived as a threat and the brain goes on alert.

Åndedrættet og hjerterytmen øges, pupillerne udvides, og sveden pibler. Breathing and heart rate increase, pupils dilate and sweat pours out.

Kroppen forbereder sig på at kæmpe eller flygte - The body prepares to fight or flight

- selvom det bare er en, der spiser et æble. - even if it's just someone eating an apple.

Hvilke lyde, der trigger en reaktion, er forskelligt. The sounds that trigger a reaction are different.

Men de fleste hader den her lyd. But most people hate this sound.

Eller den her. Or this one.

Eller måske den her. Or maybe this one.

Folk har forskellige triggerlyde. Men der er fællestræk. People have different trigger sounds. But there are commonalities.

Det er ofte gentagne, harmløse lyde, der oftest kommer fra mund eller næse. They are often repetitive, harmless sounds that usually come from the mouth or nose.

Flere studier har vist, at hvis lydene kommer fra en tæt relation - Several studies have shown that if the sounds come from a close relationship

- kan reaktionen være endnu større og mere voldsom. - the reaction can be even bigger and more severe.

Det er endnu ikke anerkendt som diagnose. It is not yet recognized as a diagnosis.

Læger har sidestillet lidelsen med depression, OCD, autisme eller andet. Doctors have equated the disorder with depression, OCD, autism or others.

Misofoni passer ikke på symptomerne på de diagnoser. Misophonia does not fit the symptoms of those diagnoses.

Og ifølge forskerne burde det være en selvstændig lidelse. And according to researchers, it should be a disorder in its own right.

Der findes ikke en kur. There is no cure.

Ved svære tilfælde kan psykoterapi eller medicinsk symptombehandling hjælpe. In severe cases, psychotherapy or medical symptom management can help.

Dem med misofoni ved godt, at deres reaktion er socialt uacceptabel. Those with misophonia know that their reaction is socially unacceptable.

Derfor føler mange af dem skyld og skam, når folk siger: "Slap af." That's why many of them feel guilt and shame when people say: "Relax."

De kan have svært ved at omgås andre. I værste fald isolerer de sig. They may find it difficult to socialize. At worst, they isolate themselves.

Lider du af misofoni, så del din erfaring med os - If you suffer from misophonia, share your experience with us.

- og gerne med gode råd til, hvordan man lever bedst med det. - and advice on how best to live with it.