×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Amandas ulovlige behandling gik helt galt

Amandas ulovlige behandling gik helt galt

Jeg tænkte: "Hvad har du rodet dig ud i?"

Hvorfor skal det gøre så ondt?

Den sidste gang fortryder jeg inderligt, altså fuldstændigt.

Hvad skal der ske nu?

Jeg skal have opløst det sidste filler i mine læber.

Jeg skal have lagt syre ind, som opløser og smelter hele moletjavsen.

- Kommer det til at gøre ondt? - Mega ondt.

Mit feed er fyldt med reklamer for skønhedsbehandlinger.

Men mange klinikker arbejder ulovligt.

Så man er ikke sikker på at få det, som man betaler for.

- Det er lige herinde. - Hvordan har du tjekket det?

Jeg kender nogen, der har været herinde.

Det her er inden nogen behandlinger.

Det er da rimeligt fyldige læber.

Men de går meget opad her, og min underlæbe er meget lige.

- Kom bare ind. - Tak.

Der er noget her og noget der.

Jeg giver dig lige en massage igen, og så skal vi have opløst den igen.

Det er jeg ked af.

Okay. Ready.

Skønhedsbehandlinger boomer, og 342 klinikker må behandle med filler.

Det består af hyaluronsyre, som kroppen også selv danner -

- og som opløser sig selv igen efter 12 måneder.

I dag er det to måneder siden, det gik galt med Amandas læber.

Her får jeg skudt Botox ind.

Jeg har bedøvelse på læber og hage. Det rykker vi til næste gang.

- Hvad skete der så? - Jeg kommer hjem og ser sådan ud.

Det gør ondt. Mine læber er ved at sprække.

- Nej, nej, nej! - Jeg har ingen ord mere.

Ikke snakke og drikke af glas.

Der tænkte jeg nok: "Jeg er bare lidt hævet. Det skal nok gå over".

- Det ser smertefuldt ud. - Det gjorde rigtig ondt.

Jeg ringede til min mor og sagde, at det nok var en allergisk reaktion.

Hold kæft, hvor ser du ud!

Jeg tager antihistaminer, men det hjalp jo ikke.

Da min mor så mig, var hun lige ved at græde. "Hvad har du dog lavet?"

Jeg blev lidt rørstrømsk. "Falder de af nu?"

Ligger der to fileter på bordet om lidt, og det er mine læber?

DR har kortlagt 39 klinikker, der arbejder ulovligt.

Styrelsen for Patientsikkerhed ser en kraftig stigning -

- i sager om ulovlige klinikker.

I 2018 havde de 17 sager, og i 2021 var det steget til 127 sager.

Det er klinikker uden læge, og hvor behandleren ikke er registreret.

- Hvem lavede de læber på dig? - En i Sverige, som kører ud i hjem.

- Hvordan fandt du hende? - Via Instagram og bekendte.

Hvad havde du gjort for at tjekke, at det var et ordentligt sted?

Kigget på billederne. Jeg kunne godt have sat mig meget mere ind i det.

Nogle vil nok tænke: "Du har jo selv valgt at få det her".

Det er min egen skyld, at jeg får lavet læber.

Men det er ikke min skyld, at de giver mig noget forkert i læberne.

Du kunne jo have tjekket, om hun var registreret i systemet.

Jeg har aldrig hørt en veninde sige: "Jeg går lige ind og tjekker."

Det har jeg aldrig hørt om.

- Hvad tænker du om den regel? - Det er rigtig smart.

Det skal man lære at bruge.

Hvad er gået galt i Amandas behandling?

Placeringen af filleren og fillertypen.

Det er den type filler, man bruger til at korrigere kindben eller hage.

Så det er noget, man putter i hager og ...

I hage og kindben.

Hvad gør du så for at korrigere Amandas læber nu?

Medicinen er anti-hyaluronsyre. Den hjælper med at opløse produktet.

Den opløser hyaluronsyre-gel.

- Du sprøjter syre i hendes læber? - Ja.

Det er et sukkerstof, som man har i kroppen.

Klar?

Åh, hvorfor skal det gøre så ondt?

Hende, der har lavet dem, burde betale for min smerte.

Når hun laver fejltagelser, ligger jeg og har ondt.

Har man været hos en ulovlig, må man selv rette op på skader, om muligt.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan kun melde klinikkerne til politiet -

- så de kan få en straffesag.

Hvor ofte kommer folk hos dig, fordi de har fået forkert filler i?

Vi har haft en stigning i det sidste par år.

Hvem kommer typisk hos dig?

Unge piger mellem 20 og 27 år.

- Som har fået for billig behandling? - Og er gået på kompromis med prisen.

Fra 2018 til slut 2021 har Styrelsen meldt 50 sager til politiet.

Halvdelen verserer endnu, og i 12 sager er der dom eller bødestraf.

Vi ville spørge Rigspolitiet, om det går hurtigt nok med -

- at lukke ulovlige klinikker, men de afviser interview -

- og henviser til de enkelte politikredse.

- Hvad har behandlingerne kostet? - 2000 kr.

- Også at få lavet læberne? - Det ved jeg ikke. 10.000 måske.

Hvornår er de store og pæne nok?

Før var det et dullet look.

Men nu har jeg fået komplimenter for, at mine læber er blevet mindre.

Det har givet stof til eftertanke.

Når de ser kysseklare ud, er det sådan, de skal være.

Amandas ulovlige behandling gik helt galt Amandas illegale Behandlung geht schief Amanda's illegal treatment gone wrong 아만다의 불법 치료가 잘못되었습니다. Amanda's illegale behandeling die verkeerd afliep

Jeg tænkte: "Hvad har du rodet dig ud i?" I thought: "What have you gotten yourself into?"

Hvorfor skal det gøre så ondt? Why does it have to hurt so much?

Den sidste gang fortryder jeg inderligt, altså fuldstændigt. The last time, I regret it deeply, completely.

Hvad skal der ske nu? What's next?

Jeg skal have opløst det sidste filler i mine læber. I need to dissolve the last of the filler in my lips.

Jeg skal have lagt syre ind, som opløser og smelter hele moletjavsen. I need to add acid, which dissolves and melts the entire mole.

- Kommer det til at gøre ondt? - Mega ondt. - Will it hurt? - A lot.

Mit feed er fyldt med reklamer for skønhedsbehandlinger. My feed is filled with ads for beauty treatments.

Men mange klinikker arbejder ulovligt. But many clinics operate illegally.

Så man er ikke sikker på at få det, som man betaler for. So you're not sure you're getting what you pay for.

- Det er lige herinde. - Hvordan har du tjekket det? - It's right in here. - How did you check it?

Jeg kender nogen, der har været herinde. I know someone who has been in here.

Det her er inden nogen behandlinger. This is before any treatments.

Det er da rimeligt fyldige læber. Those are pretty full lips.

Men de går meget opad her, og min underlæbe er meget lige. But they go very upwards here and my lower lip is very straight.

- Kom bare ind. - Tak. - Come on in. - Thank you.

Der er noget her og noget der. There's something here and something there.

Jeg giver dig lige en massage igen, og så skal vi have opløst den igen. I'll give you a massage again and then we'll dissolve it again.

Det er jeg ked af.

Okay. Ready.

Skønhedsbehandlinger boomer, og 342 klinikker må behandle med filler. Beauty treatments are booming and 342 clinics are allowed to treat with fillers.

Det består af hyaluronsyre, som kroppen også selv danner - It is made up of hyaluronic acid, which the body also produces itself

- og som opløser sig selv igen efter 12 måneder. - and dissolves again after 12 months.

I dag er det to måneder siden, det gik galt med Amandas læber. Today marks two months since Amanda's lips went wrong.

Her får jeg skudt Botox ind. This is where I get Botox injected.

Jeg har bedøvelse på læber og hage. Det rykker vi til næste gang. I have anesthetic on my lips and chin. We'll move that to next time.

- Hvad skete der så? - Jeg kommer hjem og ser sådan ud. - What happened next? - I come home looking like this.

Det gør ondt. Mine læber er ved at sprække. It's painful. My lips are cracking.

- Nej, nej, nej! - Jeg har ingen ord mere. - No, no, no, no! - I'm out of words.

Ikke snakke og drikke af glas. Don't talk and drink out of glasses.

Der tænkte jeg nok: "Jeg er bare lidt hævet. Det skal nok gå over". I thought: "I'm just a little swollen. It will pass".

- Det ser smertefuldt ud. - Det gjorde rigtig ondt. - It looks painful. - It really hurt.

Jeg ringede til min mor og sagde, at det nok var en allergisk reaktion. I called my mom and told her it was probably an allergic reaction.

Hold kæft, hvor ser du ud! Holy shit, you look great!

Jeg tager antihistaminer, men det hjalp jo ikke. I take antihistamines, but that didn't help.

Da min mor så mig, var hun lige ved at græde. "Hvad har du dog lavet?" When my mom saw me, she almost cried. "What have you been doing?"

Jeg blev lidt rørstrømsk. "Falder de af nu?" I got a little emotional. "Are they falling off now?"

Ligger der to fileter på bordet om lidt, og det er mine læber? Are there two fillets on the table in a minute and those are my lips?

DR har kortlagt 39 klinikker, der arbejder ulovligt. DR has mapped 39 clinics that operate illegally.

Styrelsen for Patientsikkerhed ser en kraftig stigning - The Danish Patient Safety Authority sees a sharp increase

- i sager om ulovlige klinikker. - in cases of illegal clinics.

I 2018 havde de 17 sager, og i 2021 var det steget til 127 sager. In 2018 they had 17 cases, and by 2021 this had increased to 127 cases.

Det er klinikker uden læge, og hvor behandleren ikke er registreret. These are clinics without a doctor and where the practitioner is not registered.

- Hvem lavede de læber på dig? - En i Sverige, som kører ud i hjem. - Who did those lips on you? - Someone in Sweden who drives to homes.

- Hvordan fandt du hende? - Via Instagram og bekendte. - How did you find her? - Through Instagram and acquaintances.

Hvad havde du gjort for at tjekke, at det var et ordentligt sted? What had you done to check that it was a proper place?

Kigget på billederne. Jeg kunne godt have sat mig meget mere ind i det. Looked at the pictures. I could have done a lot more research.

Nogle vil nok tænke: "Du har jo selv valgt at få det her". Some might think: "You chose to get this".

Det er min egen skyld, at jeg får lavet læber. It's my own fault for getting my lips done.

Men det er ikke min skyld, at de giver mig noget forkert i læberne. But it's not my fault that they put something wrong in my lips.

Du kunne jo have tjekket, om hun var registreret i systemet. You could have checked if she was registered in the system.

Jeg har aldrig hørt en veninde sige: "Jeg går lige ind og tjekker." I've never heard a friend say: "I'm going to go check."

Det har jeg aldrig hørt om. I've never heard of that.

- Hvad tænker du om den regel? - Det er rigtig smart. - What do you think about this rule? - It's really smart.

Det skal man lære at bruge. You have to learn how to use it.

Hvad er gået galt i Amandas behandling? What went wrong with Amanda's treatment?

Placeringen af filleren og fillertypen. The location of the filler and the type of filler.

Det er den type filler, man bruger til at korrigere kindben eller hage. This is the type of filler used to correct cheekbones or chin.

Så det er noget, man putter i hager og ... So it's something you put in gardens and...

I hage og kindben. In the chin and cheekbones.

Hvad gør du så for at korrigere Amandas læber nu? So what do you do to correct Amanda's lips now?

Medicinen er anti-hyaluronsyre. Den hjælper med at opløse produktet. The medicine is anti-hyaluronic acid. It helps dissolve the product.

Den opløser hyaluronsyre-gel. It dissolves hyaluronic acid gel.

- Du sprøjter syre i hendes læber? - Ja. - You inject acid into her lips? - Uh, yeah, I am.

Det er et sukkerstof, som man har i kroppen. It's a sugar that you have in your body.

Klar? You get the picture?

Åh, hvorfor skal det gøre så ondt? Oh, why does it have to hurt so much?

Hende, der har lavet dem, burde betale for min smerte. Whoever made them should pay for my pain.

Når hun laver fejltagelser, ligger jeg og har ondt. When she makes mistakes, I'm in pain.

Har man været hos en ulovlig, må man selv rette op på skader, om muligt. If you've been to an illegal one, you'll have to repair the damage yourself, if possible.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan kun melde klinikkerne til politiet - The Danish Patient Safety Authority can only report the clinics to the police

- så de kan få en straffesag. - so they can get a criminal case.

Hvor ofte kommer folk hos dig, fordi de har fået forkert filler i? How often do people come to you because they have the wrong filler?

Vi har haft en stigning i det sidste par år. We've had an increase in the last couple of years.

Hvem kommer typisk hos dig? Who typically comes to you?

Unge piger mellem 20 og 27 år. Young girls between 20 and 27 years old.

- Som har fået for billig behandling? - Og er gået på kompromis med prisen. - Who have been treated too cheaply - and have compromised on price.

Fra 2018 til slut 2021 har Styrelsen meldt 50 sager til politiet. From 2018 to the end of 2021, the Agency has reported 50 cases to the police.

Halvdelen verserer endnu, og i 12 sager er der dom eller bødestraf. Half are still pending, and in 12 cases there is a conviction or a fine.

Vi ville spørge Rigspolitiet, om det går hurtigt nok med - We wanted to ask the National Police if it's moving fast enough with

- at lukke ulovlige klinikker, men de afviser interview - - to close illegal clinics, but they refuse interviews

- og henviser til de enkelte politikredse. - and refers to the individual police districts.

- Hvad har behandlingerne kostet? - 2000 kr. - What have the treatments cost? - 2000 kr.

- Også at få lavet læberne? - Det ved jeg ikke. 10.000 måske. - I don't know, 10,000 maybe.

Hvornår er de store og pæne nok? When are they big and pretty enough?

Før var det et dullet look. It used to be a dull look.

Men nu har jeg fået komplimenter for, at mine læber er blevet mindre. But now I've been complimented that my lips have gotten smaller.

Det har givet stof til eftertanke. It has provided food for thought.

Når de ser kysseklare ud, er det sådan, de skal være. When they look ready to kiss, that's how they should be.