×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, 18-årige “Oliver” tager oxycontin: 'Det overtager ens liv'

18-årige “Oliver” tager oxycontin: 'Det overtager ens liv'

Jeg skal møde en 18-årig misbruger -

- men ikke af et drug, vi normalt forbinder med misbrugere.

Hej. Godt at møde dig.

Du vil gerne være anonym. Hvorfor det?

Hvorfor vil du så være med i videoen?

I de seneste år har farlige opioider bredt sig som rusmidler -

- blandt unge i Danmark, oplever de på misbrugscentrene.

Du har måske hørt om det i USA eller set det i "Euphoria" og "Dopesick".

Opioider virker smertestillende -

- på centralnervesystemet og er vanedannende.

De mest kendte opioider er morfin, heroin og fentanyl.

Og så er der Tramadol og OxyContin, som især er populært.

Hvor mange penge bruger du på det her?

Det er også en slags penge.

Hvor mange ved, at du er afhængig af de her piller?

Oxycodon, som OxyContin består af, fremkalder lykkefølelse og eufori -

- og gør folk psykisk afhængige.

Men det kan også give døsighed og vejrtrækningsbesvær.

Tager man for meget, kan man dø.

Alle opioider er receptpligtige i Danmark.

Lægerne giver det til patienter med akutte og kroniske smerter.

Men der er også et sort marked for opioider.

Hvor udbredt er det her?

Hvordan føles det?

Jeg har talt med en misbrugsekspert og fortalt hende om dit forbrug.

For hende lød det farligt. Hvad tænker du om det?

Giver det dig stof til eftertanke?

Det er også mærkeligt for mig, for du lyder fornuftig -

- og kan sige alle de her ting -

- men du er stadig for afhængig til, at du kan tage handling på det?

Vores samlede forbrug af opioider er faldet med 16 % fra 2016 til 2020 -

- men antallet af brugere af oxycodon, herunder OxyCotin -

- er steget det seneste år fra godt 50.000 i 2015 til ca. 90.000 i 2020.

Og fordi oxycodon spiller hovedrollen i krisen i USA -

- advarer eksperter mod tendenserne her.

Det er også derfor, det er så farligt?

Er man blevet afhængig, kan man kontakte et misbrugscenter.

Det er en god idé, hvis man ikke tør gå til sin egen læge -

- og fordi det kan være svært at stoppe.

Centrene kan hjælpe med medicinsk behandling i en længere periode.

Hvad skulle jeg gøre for at få dig til at søge hjælp?

Du er jo også her i videoen.

Hvad med dem, som kender nogen, der er afhængige? Hvad skal man gøre?


18-årige “Oliver” tager oxycontin: 'Det overtager ens liv' 18-jähriger "Oliver" nimmt Oxycontin: "Es nimmt dein Leben in Beschlag 18-year-old "Oliver" takes oxycontin: 'It takes over your life' 18-årige "Oliver" tar oxycontin: "Det tar över ditt liv

Jeg skal møde en 18-årig misbruger - I'm meeting an 18-year-old addict

- men ikke af et drug, vi normalt forbinder med misbrugere. - but not of a drug we normally associate with addicts.

Hej. Godt at møde dig. Hi, how are you? Nice to meet you.

Du vil gerne være anonym. Hvorfor det? You want to remain anonymous. Why do you want to be anonymous?

Hvorfor vil du så være med i videoen? Then why do you want to be in the video?

I de seneste år har farlige opioider bredt sig som rusmidler - In recent years, dangerous opioids have spread like drugs -

- blandt unge i Danmark, oplever de på misbrugscentrene. - among young people in Denmark, they experience at the abuse centres.

Du har måske hørt om det i USA eller set det i "Euphoria" og "Dopesick". You may have heard about it in the US or seen it in "Euphoria" and "Dopesick".

Opioider virker smertestillende - Opioids work as painkillers

- på centralnervesystemet og er vanedannende. - on the central nervous system and is addictive.

De mest kendte opioider er morfin, heroin og fentanyl.

Og så er der Tramadol og OxyContin, som især er populært. And then there's Tramadol and OxyContin, which are particularly popular.

Hvor mange penge bruger du på det her? How much money do you spend on this?

Det er også en slags penge. It's also a kind of money.

Hvor mange ved, at du er afhængig af de her piller? How many people know that you are addicted to these pills?

Oxycodon, som OxyContin består af, fremkalder lykkefølelse og eufori - Oxycodone, which OxyContin consists of, induces feelings of happiness and euphoria

- og gør folk psykisk afhængige. - and makes people mentally dependent.

Men det kan også give døsighed og vejrtrækningsbesvær. But it can also cause drowsiness and difficulty breathing.

Tager man for meget, kan man dø. If you take too much, you can die.

Alle opioider er receptpligtige i Danmark. All opioids are prescription-only in the UK.

Lægerne giver det til patienter med akutte og kroniske smerter. Doctors give it to patients with acute and chronic pain.

Men der er også et sort marked for opioider. But there is also a black market for opioids.

Hvor udbredt er det her? How widespread is this?

Hvordan føles det? How does it feel?

Jeg har talt med en misbrugsekspert og fortalt hende om dit forbrug. I've spoken to an addiction expert and told her about your consumption.

For hende lød det farligt. Hvad tænker du om det? To her, it sounded dangerous. What do you think about it?

Giver det dig stof til eftertanke? Does it give you food for thought?

Det er også mærkeligt for mig, for du lyder fornuftig - It's weird for me too, because you sound reasonable

- og kan sige alle de her ting - - and can say all these things

- men du er stadig for afhængig til, at du kan tage handling på det? - but you're still too addicted to take action on it?

Vores samlede forbrug af opioider er faldet med 16 % fra 2016 til 2020 - Our total consumption of opioids has decreased by 16% from 2016 to 2020

- men antallet af brugere af oxycodon, herunder OxyCotin - - but the number of oxycodone users, including OxyCotin

- er steget det seneste år fra godt 50.000 i 2015 til ca. 90.000 i 2020. - has increased over the past year from just over 50,000 in 2015 to around 90,000 in 2020.

Og fordi oxycodon spiller hovedrollen i krisen i USA - And because oxycodone is playing the leading role in the US crisis

- advarer eksperter mod tendenserne her. - experts warn against these trends.

Det er også derfor, det er så farligt? Is that why it's so dangerous?

Er man blevet afhængig, kan man kontakte et misbrugscenter. If you have become addicted, you can contact an addiction center.

Det er en god idé, hvis man ikke tør gå til sin egen læge - It's a good idea if you don't dare go to your own doctor -

- og fordi det kan være svært at stoppe. - and because it can be difficult to stop.

Centrene kan hjælpe med medicinsk behandling i en længere periode. The centers can help with medical treatment for a longer period of time.

Hvad skulle jeg gøre for at få dig til at søge hjælp? What should I do to get you to seek help?

Du er jo også her i videoen. You're also here in the video.

Hvad med dem, som kender nogen, der er afhængige? Hvad skal man gøre? What about those who know someone who is addicted? What should you do?