×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, 10 år med krig i Syrien – hvem kæmper mod hvem?

10 år med krig i Syrien – hvem kæmper mod hvem?

Den har kostet en halv million mennesker livet.

Hele byer er udslettet i den.

12 mio. er drevet på flugt af den -

- men vi hører ikke så meget om den syriske borgerkrig.

Krigen er ikke slut. Den foregår særligt i det nordvestlige Idlib.

Krigen har rundet sit tiende år.

Nogle steder vender livet tilbage.

Danmark vil sende flygtninge med midlertidig beskyttelse tilbage -

- til Damaskus, fordi de mener, der nu er sikkert nok.

Men Syrien er i krig, og mennesker dør daglig i krigshandlingerne.

Hvordan blev Syrien verdens slagmark? Hvem kæmper mod hvem?

Hvad skal der til, for at krigen ophører?

Borgerkrigen har udviklet til at have flere aktører involveret.

For at forstå hvorfor og hvem, går vi tilbage til begyndelsen.

I 2011 kræver demonstranter i Tunesien demokratiske reformer -

- efter mange års undertrykkelse.

Demonstrationerne spreder sig og kaldes "det arabiske forår".

Også i Syrien blomstrer demokratitanken.

Folket lever i et diktatur styret af Bashar al-Assad -

- og ønsker rettigheder, vi tager for givet.

Frie valg, menneskerettigheder og bedre økonomi i landet.

Demonstrationerne begynder i marts 2011 -

- efter regimet anholder og torturerer unge drenge -

- for grafitti på deres skole med prodemokratiske budskaber.

Opbakningen vokser så meget, at oprøret mobiliseres mod Assad.

I slutningen af 2011 vurderer FN's flygtningeagentur -

- at over 5000 civile er dræbt. Landet er i borgerkrig.

Krigen begyndte i 2011 med et oprør mod Bashar al-Assads regime.

Assad havde haft magten i årtier og overtog den fra sin far.

Assad slog ekstremt hårdt ned på oprøret fra begyndelsen.

Måske husker du giftgasangrebene, Assad menes at have beordret.

Andre lande i regionen blev suget ind i konflikten.

Det samme gjorde militante grupper og resten af verden.

Krigen har varet i over ti år, så en masse lande har engageret sig.

Han er ph.d. og terrorekspert.

Borgerkrigen er et symbol på den magtkamp -

- der foregår globalt om herredømmet i Mellemøsten.

Oprørerne fik opbakning fra Tyrkiet, Jordan, Golf-staterne og USA.

Assads regime har fået støtte fra Iran, militsen Hizbollah -

- og det seneste år Rusland.

Yderligere to parter har spillet en stor rolle i krigen i Syrien:

Islamisk Stat ...

... og de kurdiske styrker.

IS gjorde sit indtog i krigen i 2014 under enorm mediebevågenhed.

Især pga. terror og propaganda, hvor de skar halsen over på journalister.

Og torturerede fjender og civile.

Lande i Vesten kunne ikke vende det blinde øje til konflikten i Syrien.

Målet er at nedkæmpe IS.

IS gik frem og erobrede store områder i Nord- og Østsyrien -

- med hjælp fra krigere, der rejste fra europæiske lande til Syrien.

158 er udrejst fra Danmark for at deltage i borgerkrigen.

IS slagtede minoriteter, ødelagde byer og smadrede monumenter.

IS var en stor del af årsagen til, at de kurdiske styrker gik med i krigen.

De kurdiske styrker har indtaget de her områder og indsat regeringer.

De vil beskytte mindretal, som IS hidtil havde jagtet vildt.

Kurderne fik støtte fra vestligt ledede styrker mod IS.

Ofte var kurderne tropperne på jorden, som fik luftstøtte af USA.

Men Tyrkiet gik til angreb på kurderne i Syrien.

Tyrkerne og kurderne har et anspændt forhold.

Men Tyrkiet og USA er allierede i NATO -

- og USA støtter kurderne, som Tyrkiet bekæmper.

Man kan nemt blive lost i de her alliancer og kampe i Syrien.

Der er langt til Syrien, 4000 kilometer for at være præcis -

- men krigen har haft stor indflydelse.

Vi har deltaget i den amerikansk ledede koalition mod IS -

- og derudover er 5,6 mio. syrere flygtet.

22.000 af dem har søgt asyl i Danmark.

Især i 2014-2015 kom der mange syrere, og de her billeder fyldte.

De har været genstand for diskussioner og modstand.

Folketinget vedtog en lov om midlertidig beskyttelsesstatus -

- så flygtninge lettere kan sendes hjem, når situationen er til det.

Regeringen afslørede, at den synes, at Damaskus nu er så sikker -

- at flygtninge kan sendes hjem.

En rapport fra Udlændingestyrelsen ligger til grund -

- men den har fået kritik, selv fra eksperter, der bidrog til den.

De mener, deres ord er fordrejet i rapporten.

Udmeldingen har vakt opsigt, og det er der god grund til.

Syrien er præget af krig og ikke sikkert at tage tilbage til.

Områder som Damaskus er mere sikre, men jeg ville ikke sendes tilbage.

I dag har USA trukket størstedelen af sine tropper ud af Syrien.

IS har mistet sine områder, men de er ikke helt overvundet.

Eksperter argumenterer for, at krigen er forbi, og at Assad har vundet.

Det budskab går igen i medierne, men så simpelt er det desværre ikke.

IS kontrollerer ikke territorier som i 2015 og 2016 -

- men begår terrorangreb på næsten daglig basis.

Flere gange om ugen tager IS ansvar for angreb.

Store dele af landet ligger i ruiner. Økonomien er på sit laveste.

90 % af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen.

Så kommer der fred?

Det, der skal til, før krigen kan slutte, er -

- at Assad ikke er leder af Syrien.

Det sker nok ikke inden for en overskuelig fremtid.

10 år med krig i Syrien – hvem kæmper mod hvem? 10 Jahre Krieg in Syrien - wer kämpft gegen wen? 10 years of war in Syria - who is fighting who? 10 anos de guerra na Síria - quem está a lutar contra quem?

Den har kostet en halv million mennesker livet. It has claimed the lives of half a million people.

Hele byer er udslettet i den. Entire cities are wiped out in it.

12 mio. er drevet på flugt af den - 12 million are displaced by it

- men vi hører ikke så meget om den syriske borgerkrig. - but we don't hear much about the Syrian civil war.

Krigen er ikke slut. Den foregår særligt i det nordvestlige Idlib. The war is not over. It is happening especially in northwestern Idlib.

Krigen har rundet sit tiende år. The war has reached its tenth year.

Nogle steder vender livet tilbage. In some places, life returns.

Danmark vil sende flygtninge med midlertidig beskyttelse tilbage - Denmark will send refugees with temporary protection back to Denmark

- til Damaskus, fordi de mener, der nu er sikkert nok. - to Damascus because they believe it is now safe enough.

Men Syrien er i krig, og mennesker dør daglig i krigshandlingerne. But Syria is at war and people are dying daily in the fighting.

Hvordan blev Syrien verdens slagmark? Hvem kæmper mod hvem?

Hvad skal der til, for at krigen ophører? What will it take for the war to end?

Borgerkrigen har udviklet til at have flere aktører involveret. The civil war has evolved to have multiple actors involved.

For at forstå hvorfor og hvem, går vi tilbage til begyndelsen. To understand why and who, we go back to the beginning.

I 2011 kræver demonstranter i Tunesien demokratiske reformer - In 2011, protesters in Tunisia demand democratic reforms

- efter mange års undertrykkelse. - after years of oppression.

Demonstrationerne spreder sig og kaldes "det arabiske forår". The demonstrations are spreading and are being called the "Arab Spring".

Også i Syrien blomstrer demokratitanken. In Syria, too, the idea of democracy is flourishing.

Folket lever i et diktatur styret af Bashar al-Assad - The people live in a dictatorship ruled by Bashar al-Assad

- og ønsker rettigheder, vi tager for givet. - and want rights we take for granted.

Frie valg, menneskerettigheder og bedre økonomi i landet. Free elections, human rights and a better economy in the country.

Demonstrationerne begynder i marts 2011 - The demonstrations begin in March 2011

- efter regimet anholder og torturerer unge drenge - - after the regime arrests and tortures young boys

- for grafitti på deres skole med prodemokratiske budskaber. - for graffiti at their school with pro-democracy messages.

Opbakningen vokser så meget, at oprøret mobiliseres mod Assad. Support grows so much that the rebellion mobilizes against Assad.

I slutningen af 2011 vurderer FN's flygtningeagentur - At the end of 2011, the UN refugee agency

- at over 5000 civile er dræbt. Landet er i borgerkrig. - that over 5000 civilians have been killed. The country is in civil war.

Krigen begyndte i 2011 med et oprør mod Bashar al-Assads regime. The war began in 2011 with an uprising against the regime of Bashar al-Assad.

Assad havde haft magten i årtier og overtog den fra sin far. Assad had been in power for decades and took over from his father.

Assad slog ekstremt hårdt ned på oprøret fra begyndelsen. Assad cracked down extremely hard on the rebellion from the beginning.

Måske husker du giftgasangrebene, Assad menes at have beordret. Perhaps you remember the poison gas attacks Assad is believed to have ordered.

Andre lande i regionen blev suget ind i konflikten. Other countries in the region were sucked into the conflict.

Det samme gjorde militante grupper og resten af verden. So did militant groups and the rest of the world.

Krigen har varet i over ti år, så en masse lande har engageret sig. The war has been going on for over ten years, so a lot of countries have gotten involved.

Han er ph.d. og terrorekspert. He is a PhD and terrorism expert.

Borgerkrigen er et symbol på den magtkamp - The civil war is a symbol of that power struggle

- der foregår globalt om herredømmet i Mellemøsten. - going on globally for dominance in the Middle East.

Oprørerne fik opbakning fra Tyrkiet, Jordan, Golf-staterne og USA. The rebels were backed by Turkey, Jordan, the Gulf States and the US.

Assads regime har fået støtte fra Iran, militsen Hizbollah - Assad's regime has received support from Iran, the Hezbollah militia

- og det seneste år Rusland. - and in the last year Russia.

Yderligere to parter har spillet en stor rolle i krigen i Syrien: Two more parties have played a major role in the war in Syria:

Islamisk Stat ... Islamic State ...

... og de kurdiske styrker.

IS gjorde sit indtog i krigen i 2014 under enorm mediebevågenhed. ISIS entered the war in 2014 under enormous media attention.

Især pga. terror og propaganda, hvor de skar halsen over på journalister. Especially because of terror and propaganda, where they slit the throats of journalists.

Og torturerede fjender og civile. And tortured enemies and civilians.

Lande i Vesten kunne ikke vende det blinde øje til konflikten i Syrien. Western countries could not turn a blind eye to the conflict in Syria.

Målet er at nedkæmpe IS. The goal is to defeat ISIS.

IS gik frem og erobrede store områder i Nord- og Østsyrien - ISIS advanced and conquered large areas in Northern and Eastern Syria

- med hjælp fra krigere, der rejste fra europæiske lande til Syrien. - with the help of fighters who traveled from European countries to Syria.

158 er udrejst fra Danmark for at deltage i borgerkrigen. 158 have left Denmark to participate in the civil war.

IS slagtede minoriteter, ødelagde byer og smadrede monumenter. ISIS slaughtered minorities, destroyed cities and smashed monuments.

IS var en stor del af årsagen til, at de kurdiske styrker gik med i krigen. ISIS was a big part of the reason why the Kurdish forces joined the war.

De kurdiske styrker har indtaget de her områder og indsat regeringer. Kurdish forces have taken these areas and installed governments.

De vil beskytte mindretal, som IS hidtil havde jagtet vildt. They want to protect minorities that ISIS had previously hunted wildly.

Kurderne fik støtte fra vestligt ledede styrker mod IS. The Kurds were supported by Western-led forces against ISIS.

Ofte var kurderne tropperne på jorden, som fik luftstøtte af USA. Often the Kurds were the troops on the ground, receiving air support from the US.

Men Tyrkiet gik til angreb på kurderne i Syrien. But Turkey attacked the Kurds in Syria.

Tyrkerne og kurderne har et anspændt forhold. Turks and Kurds have a tense relationship.

Men Tyrkiet og USA er allierede i NATO - But Turkey and the US are NATO allies

- og USA støtter kurderne, som Tyrkiet bekæmper. - and the US supports the Kurds, which Turkey is fighting.

Man kan nemt blive lost i de her alliancer og kampe i Syrien. It's easy to get lost in these alliances and battles in Syria.

Der er langt til Syrien, 4000 kilometer for at være præcis - It's a long way to Syria, 4000 kilometers to be precise.

- men krigen har haft stor indflydelse. - but the war has had a big impact.

Vi har deltaget i den amerikansk ledede koalition mod IS - We have participated in the US-led coalition against ISIS

- og derudover er 5,6 mio. syrere flygtet. - and in addition, 5.6 million Syrians have fled.

22.000 af dem har søgt asyl i Danmark. 22,000 of them have applied for asylum in Denmark.

Især i 2014-2015 kom der mange syrere, og de her billeder fyldte. Especially in 2014-2015, a lot of Syrians arrived, and these images were all over the place.

De har været genstand for diskussioner og modstand. They have been the subject of discussion and resistance.

Folketinget vedtog en lov om midlertidig beskyttelsesstatus - The Danish Parliament passed a law on temporary protection status

- så flygtninge lettere kan sendes hjem, når situationen er til det. - so that refugees can be sent home more easily when the situation warrants it.

Regeringen afslørede, at den synes, at Damaskus nu er så sikker - The government revealed that it thinks Damascus is now so safe

- at flygtninge kan sendes hjem. - that refugees can be sent home.

En rapport fra Udlændingestyrelsen ligger til grund - A report from the Danish Immigration Service is the basis

- men den har fået kritik, selv fra eksperter, der bidrog til den. - but it has been criticized, even by the experts who contributed to it.

De mener, deres ord er fordrejet i rapporten. They believe their words are distorted in the report.

Udmeldingen har vakt opsigt, og det er der god grund til. The announcement has caused quite a stir, and for good reason.

Syrien er præget af krig og ikke sikkert at tage tilbage til. Syria is war-torn and not safe to go back to.

Områder som Damaskus er mere sikre, men jeg ville ikke sendes tilbage. Areas like Damascus are safer, but I wouldn't be sent back.

I dag har USA trukket størstedelen af sine tropper ud af Syrien. Today, the US has withdrawn the majority of its troops from Syria.

IS har mistet sine områder, men de er ikke helt overvundet. ISIS has lost territory, but they are not completely defeated.

Eksperter argumenterer for, at krigen er forbi, og at Assad har vundet. Experts argue that the war is over and Assad has won.

Det budskab går igen i medierne, men så simpelt er det desværre ikke. This is a common message in the media, but unfortunately, it's not that simple.

IS kontrollerer ikke territorier som i 2015 og 2016 - ISIS does not control territories like in 2015 and 2016

- men begår terrorangreb på næsten daglig basis. - but commits terrorist attacks on an almost daily basis.

Flere gange om ugen tager IS ansvar for angreb. Several times a week, ISIS claims responsibility for attacks.

Store dele af landet ligger i ruiner. Økonomien er på sit laveste. Large parts of the country are in ruins. The economy is at its lowest point.

90 % af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen. 90% of the population lives below the poverty line.

Så kommer der fred? Then peace will come?

Det, der skal til, før krigen kan slutte, er - What it takes for the war to end is

- at Assad ikke er leder af Syrien. - that Assad is not the leader of Syria.

Det sker nok ikke inden for en overskuelig fremtid. This is unlikely to happen in the foreseeable future.