×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

independent ministories, Zbyněk si koupil mikrofon.

Zbyněk si koupil mikrofon.

Zbyněk šel do prodejný s elektronikou.

Chtěl si koupit mikrofon pro nahrávání lekcí pro Lingq.

Mikrofon stál 7000 korun.

Zbyněk peněz nelituje, protože ho nahrávání lekcí baví.

Šel jsem do prodejný s elektronikou.

Chtěl jsem si koupit mikrofon pro nahrávání lekcí pro Lingq.

Mikrofon stál 7000 korun.

Peněz nelituju, protože nahrávání lekcí mě baví.

Zbyněk šel do prodejný s elektronikou.

Kam šel Zbyněk?

Do prodejny. Zbyněk šel do prodejny s elektronikou.

Mikrofon stál 7000 korun.

Kolik stál mikrofon?

Mikrofon stál 7000 korun.

Zbyněk peněz nelituje, protože ho nahrávání lekcí baví.

Vyčítá si Zbyněk, že utratil hodně peněz za mikrofon?

Ne. Zbyněk peněz nelituje, protože ho nahrávání lekcí baví.

Zbyněk si koupil mikrofon. Zbyněk hat ein Mikrofon gekauft. Zbyněk bought a microphone. Zbyněk compró un micrófono. Zbyněk a acheté un microphone. Zbyněk kupił mikrofon. Zbyněk comprou um microfone. Збынек купил микрофон. Zbyněk bir mikrofon aldı. Збинек купив мікрофон. Zbyněk 买了一个麦克风。

Zbyněk šel do prodejný s elektronikou. Zbyněk went to an electronics store. Zbyněk 去了一家电子商店。

Chtěl si koupit mikrofon pro nahrávání lekcí pro Lingq. He wanted to buy a microphone to record lessons for Lingq. Lingq için ders kaydı yapmak üzere bir mikrofon satın almak istedi. 他想买一个麦克风给Lingq 录音。

Mikrofon stál 7000 korun. The microphone cost 7,000 crowns. Mikrofon 7000 krona mal oldu. 麦克风售价 7,000 克朗。

Zbyněk peněz nelituje, protože ho nahrávání lekcí baví. Zbyniek doesn't regret the money, because he enjoys recording lessons. Zbyněk para ödediği için pişman değil çünkü kayıt derslerinden keyif alıyor. Zbyniek 并不后悔这笔钱,因为他喜欢录制课程。

Šel jsem do prodejný s elektronikou. I went to an electronics store. 我去了一家电子产品店。

Chtěl jsem si koupit mikrofon pro nahrávání lekcí pro Lingq. I wanted to buy a microphone to record lessons for Lingq. 我想买一个麦克风给 Lingq 录音。

Mikrofon stál 7000 korun. The microphone cost 7,000 crowns. 麦克风售价 7,000 克朗。

Peněz nelituju, protože nahrávání lekcí mě baví. I don't regret the money, because I enjoy recording lessons. 我不后悔钱,因为我喜欢录制课程。

Zbyněk šel do prodejný s elektronikou. Zbyněk went to an electronics store. Zbyněk 去了一家电子商店。

Kam šel Zbyněk? Where did Zbyněk go? 兹比涅克去哪儿了?

Do prodejny. To the store. 到商店。 Zbyněk šel do prodejny s elektronikou. Zbyněk went to an electronics store. Zbyněk 去了一家电子商店。

Mikrofon stál 7000 korun. The microphone cost 7,000 crowns. 麦克风价值7000克朗。

Kolik stál mikrofon? How much did the microphone cost? 麦克风花了多少钱?

Mikrofon stál 7000 korun. The microphone cost 7,000 crowns. 麦克风售价 7,000 克朗。

Zbyněk peněz nelituje, protože ho nahrávání lekcí baví. Zbyniek doesn't regret the money, because he enjoys recording lessons. Zbyniek 并不后悔这笔钱,因为他喜欢录制课程。

Vyčítá si Zbyněk, že utratil hodně peněz za mikrofon? Does Zbyněk blame himself for spending a lot of money on a microphone? Zbyněk mikrofona çok para harcadığı için kendini suçluyor mu? Zbyněk 会责怪自己在麦克风上花了很多钱吗?

Ne. No. 不。 Zbyněk peněz nelituje, protože ho nahrávání lekcí baví. Zbyniek doesn't regret the money, because he enjoys recording lessons. Zbyniek 并不后悔这笔钱,因为他喜欢录制课程。