×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

independent ministories, Monika a dort.

Monika a dort.

Monika si odskočila z práce na kávu a dort.

Objednala si kapučíno a cheesecake.

Přibližně 30 minut si vychutnávala každé sousto.

Když dojedla, tak se začala obávat, že ztloustne.

Odskočila jsem si z práce na kávu a dort.

Objednala jsem si kapučíno a cheesecake.

Přibližně 30 minut jsem si vychutnávala každé sousto.

Když jsem dojedla, tak jsem se začala obávat, že ztloustnu.

Monika si odskočila z práce na kávu a dort.

Šla Monika z práce na kratší dobu si dát kávu a dort?

Ano. Monika si odskočila z práce na kávu a dort.

Přibližně 30 minut si vychutnávala každé sousto.

Co si Monika vychutnávala? Každý kousek dortu, který si vložila do úst?

Ano. Přibližně 30 minut si vychutnávala každé sousto.

Když dojedla, tak se začala obávat, že ztloustne.

Kdy se Monika začala obávat, že ztloustne. Než začala jíst?

Ne. Naopak. Když dojedla. Když dojedla, tak se začala obávat, že ztloustne.


Monika a dort. Monica und der Kuchen. Monika and the cake. Mónica y el pastel. 莫妮卡和蛋糕。

Monika si odskočila z práce na kávu a dort. Monika skipped work for coffee and cake. 莫妮卡为了咖啡和蛋糕而旷工。

Objednala si kapučíno a cheesecake. She ordered a cappuccino and a cheesecake. 她点了一杯卡布奇诺和一份芝士蛋糕。

Přibližně 30 minut si vychutnávala každé sousto. She enjoyed every bite for about 30 minutes. 她享受了大约30分钟的每一口食物。

Když dojedla, tak se začala obávat, že ztloustne. When she finished eating, she began to worry that she would get fat. 吃完饭后,她开始担心自己会发胖。

Odskočila jsem si z práce na kávu a dort. I skipped work for coffee and cake. 我为了咖啡和蛋糕而旷工。

Objednala jsem si kapučíno a cheesecake. I ordered a cappuccino and a cheesecake. 我点了一杯卡布奇诺和一份芝士蛋糕。

Přibližně 30 minut jsem si vychutnávala každé sousto. I enjoyed every bite for about 30 minutes. 我享受了大约30分钟的每一口。

Když jsem dojedla, tak jsem se začala obávat, že ztloustnu. When I finished eating, I started to worry that I would get fat. 吃完饭后,我开始担心自己会发胖。

Monika si odskočila z práce na kávu a dort. Monika skipped work for coffee and cake. 莫妮卡为了咖啡和蛋糕而旷工。

Šla Monika z práce na kratší dobu si dát kávu a dort? Did Monika leave work for a short time to have coffee and cake? 莫妮卡短暂下班是为了喝咖啡和吃蛋糕吗?

Ano. Yes. 是的。 Monika si odskočila z práce na kávu a dort. Monika skipped work for coffee and cake. 莫妮卡为了咖啡和蛋糕而旷工。

Přibližně 30 minut si vychutnávala každé sousto. She enjoyed every bite for about 30 minutes. 她享受了大约30分钟的每一口食物。

Co si Monika vychutnávala? What did Monika enjoy? 莫妮卡喜欢什么? Každý kousek dortu, který si vložila do úst? Every piece of cake she put in her mouth? 她放进嘴里的每一块蛋糕?

Ano. Yes. 是的。 Přibližně 30 minut si vychutnávala každé sousto. She enjoyed every bite for about 30 minutes. 她享受了大约30分钟的每一口食物。

Když dojedla, tak se začala obávat, že ztloustne. When she finished eating, she began to worry that she would get fat. 吃完饭后,她开始担心自己会发胖。

Kdy se Monika začala obávat, že ztloustne. When did Monika start to worry that she would get fat. 莫妮卡什么时候开始担心自己会发胖了。 Než začala jíst? Before she started eating? 在她开始吃饭之前?

Ne. No. 不。 Naopak. On the contrary. 相反。 Když dojedla. When she finished eating. 当她吃完饭后。 Když dojedla, tak se začala obávat, že ztloustne. When she finished eating, she began to worry that she would get fat. 吃完饭后,她开始担心自己会发胖。