×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

independent ministories, Libor zpátky v práci

Libor zpátky v práci

Libor se vrátil po dlouhé nemoci zpátky do práce.

Vše mu připadá jako nové, protože byl nemocný pět měsíců.

Má skvělé spolupracovníky, kteří mu velmi pomáhají.

Vrátil jsem se po dlouhé nemoci zpátky do práce.

Vše mi připadá jako nové, protože jsem byl nemocný pět měsíců.

Mám skvělé spolupracovníky, kteří mi velmi pomáhají.

Libor se vrátil po dlouhé nemoci zpátky do práce.

Byl Libor dlouho nemocný?

Ano. Libor se vrátil po dlouhé nemoci zpátky do práce.

Vše mu připadá jako nové, protože byl nemocný pět měsíců.

Má Libor pocit, jako by byl v novém zaměstnání?

Ano. Vše mu připadá jako nové, protože byl nemocný pět měsíců.

Má skvělé spolupracovníky, kteří mu velmi pomáhají.

Jací jsou Liborovo spolupracovníci?

Skvělí. Má skvělé spolupracovníky, kteří mu velmi pomáhají.

Libor zpátky v práci Libor wieder im Einsatz Libor back at work 伦敦银行同业拆借利率 (Libor) 重返工作岗位

Libor se vrátil po dlouhé nemoci zpátky do práce. Libor returned to work after a long illness. 长期患病后,Libor 重返工作岗位。

Vše mu připadá jako nové, protože byl nemocný pět měsíců. Everything seems new to him because he has been sick for five months. 一切对他来说都是新鲜的,因为他已经病了五个月了。

Má skvělé spolupracovníky, kteří mu velmi pomáhají. He has great co-workers who help him a lot. 他有很棒的同事,给了他很多帮助。

Vrátil jsem se po dlouhé nemoci zpátky do práce. I returned to work after a long illness. 我在长期患病后重返工作岗位。

Vše mi připadá jako nové, protože jsem byl nemocný pět měsíců. Everything feels new to me since I was sick for five months. 自从我病了五个月以来,一切对我来说都是新鲜的。

Mám skvělé spolupracovníky, kteří mi velmi pomáhají. I have great co-workers who help me a lot. 我有很棒的同事,他们给了我很多帮助。

Libor se vrátil po dlouhé nemoci zpátky do práce. Libor returned to work after a long illness. 长期患病后,Libor 重返工作岗位。

Byl Libor dlouho nemocný? Has Libor been ill for a long time? Libor是不是病很久了?

Ano. Yes. Libor se vrátil po dlouhé nemoci zpátky do práce. Libor returned to work after a long illness. 长期患病后,Libor 重返工作岗位。

Vše mu připadá jako nové, protože byl nemocný pět měsíců. Everything seems new to him because he has been sick for five months. 一切对他来说都是新鲜的,因为他已经病了五个月了。

Má Libor pocit, jako by byl v novém zaměstnání? Does Libor feel like he's in a new job? Libor 是否让他感觉自己找到了一份新工作?

Ano. Yes. Vše mu připadá jako nové, protože byl nemocný pět měsíců. Everything seems new to him because he has been sick for five months. 一切对他来说都是新鲜的,因为他已经病了五个月了。

Má skvělé spolupracovníky, kteří mu velmi pomáhají. He has great coworkers who help him a lot. 他有很棒的同事,给了他很多帮助。

Jací jsou Liborovo spolupracovníci? What are Libor's collaborators? Libor 的合作者有哪些?

Skvělí. Great. 伟大的。 Má skvělé spolupracovníky, kteří mu velmi pomáhají. He has great coworkers who help him a lot. 他有很棒的同事,给了他很多帮助。