×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

independent ministories, Leona a dezinformace

Leona a dezinformace

Leona si myslí, že koronavirus je jen obyčejná chřipka.

Vášnivě o tom diskutuje na Facebooku.

Mnohokrát byly její příspěvky smazány jako dezinformace.

Myslím si, že koronavirus je jen obyčejná chřipka.

Vášnivě o tom diskutuji na Facebooku.

Mnohokrát byly moje příspěvky smazány jako dezinformace.

Leona si myslí, že koronavirus je jen obyčejná chřipka.

Myslí si Leona, že koronavirus je nebezpečné onemocnění?

Ne. Leona si myslí, že koronavirus je jen obyčejná chřipka.

Vášnivě o tom diskutuje na Facebooku.

Učastní se Leona na Facebooku divokých diskuzí ohledně koronaviru?

Ano. Vášnivě o tom diskutuje na Facebooku.

Mnohokrát byly její příspěvky smazány jako dezinformace.

Jsou Lenony příspěvky chápány jako záměrné šíření nepravdivých informací?

Ano. Mnohokrát byly její příspěvky smazány jako dezinformace.


Leona a dezinformace Leona und die Desinformation Leona and disinformation Leona y la desinformación 利昂娜和虚假信息

Leona si myslí, že koronavirus je jen obyčejná chřipka. Leona thinks that the coronavirus is just an ordinary flu. 利昂娜认为冠状病毒只是一种普通的流感。

Vášnivě o tom diskutuje na Facebooku. He passionately discusses it on Facebook. 他在 Facebook 上热情地讨论了这个问题。

Mnohokrát byly její příspěvky smazány jako dezinformace. Many times her posts have been deleted as misinformation. 她的帖子多次被视为错误信息而被删除。

Myslím si, že koronavirus je jen obyčejná chřipka. I think the coronavirus is just a common flu. 我认为冠状病毒只是一种普通流感。

Vášnivě o tom diskutuji na Facebooku. I passionately discuss it on Facebook. 我在 Facebook 上热情地讨论这个问题。

Mnohokrát byly moje příspěvky smazány jako dezinformace. Many times my posts have been deleted as misinformation. 很多时候我的帖子被当作错误信息而被删除。

Leona si myslí, že koronavirus je jen obyčejná chřipka. Leona thinks that the coronavirus is just an ordinary flu. 利昂娜认为冠状病毒只是一种普通的流感。

Myslí si Leona, že koronavirus je nebezpečné onemocnění? Does Leona think that the coronavirus is a dangerous disease? 利昂娜认为冠状病毒是一种危险的疾病吗?

Ne. 不。 Leona si myslí, že koronavirus je jen obyčejná chřipka. Leona thinks that the coronavirus is just an ordinary flu. 利昂娜认为冠状病毒只是一种普通的流感。

Vášnivě o tom diskutuje na Facebooku. He passionately discusses it on Facebook. 他在 Facebook 上热情地讨论了这个问题。

Učastní se Leona na Facebooku divokých diskuzí ohledně koronaviru? Will Leona participate in wild discussions about the coronavirus on Facebook? Leona 会参与 Facebook 上有关冠状病毒的激烈讨论吗?

Ano. Yes. 是的。 Vášnivě o tom diskutuje na Facebooku. He passionately discusses it on Facebook. 他在 Facebook 上热情地讨论了这个问题。

Mnohokrát byly její příspěvky smazány jako dezinformace. Many times her posts have been deleted as misinformation. 她的帖子多次被视为错误信息而被删除。

Jsou Lenony příspěvky chápány jako záměrné šíření nepravdivých informací? Are Lennon's posts seen as intentionally spreading false information? 列侬的帖子是否被视为故意传播虚假信息?

Ano. Mnohokrát byly její příspěvky smazány jako dezinformace. Many times her posts have been deleted as misinformation. 她的帖子多次被视为错误信息而被删除。