×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

independent ministories, Google a Kristýna

Google a Kristýna

Kristýna se podívala na svůj email.

Google jí oznámil, že se k jejímu účtu připojilo nové zařízení.

Kristýna si je rozhodně jistá, že to není její zařízení.

Podívala jsem se na svůj email.

Google mi oznámil, že se k mému účtu připojilo nové zařízení.

Jsem si rozhodně jistá, že to není moje zařízení.

Kristýna se podívala na svůj email.

Podívala se Kristýna na cizí email?

Ne. Na svůj. Kristýna se podívala na svůj email.

Google jí oznámil, že se k jejímu účtu připojilo nové zařízení.

Co se stalo s jejím účtem.

Připojilo se k němu nové zařízení. Google jí oznámil, že se k jejímu účtu připojilo nové zařízení.

Kristýna si je rozhodně jistá, že to není její zařízení.

Je Kristýna na rozpacích, jestli je toto její zařízení?

Ne. Naopak. Kristýna si je rozhodně jistá, že to není její zařízení.


Google a Kristýna Google and Christine Google y Christine 谷歌和克里斯蒂娜 谷歌和克里斯蒂娜

Kristýna se podívala na svůj email. 克里斯蒂娜查看了她的电子邮件。

Google jí oznámil, že se k jejímu účtu připojilo nové zařízení. Google notified her that a new device had been connected to her account. 谷歌通知她,有一个新设备已连接到她的帐户。

Kristýna si je rozhodně jistá, že to není její zařízení. Kristýna is absolutely sure that it is not her device. 克里斯蒂娜绝对确定这不是她的设备。

Podívala jsem se na svůj email. I looked at my email. 我查看了我的电子邮件。

Google mi oznámil, že se k mému účtu připojilo nové zařízení. Google notified me that a new device was connected to my account. Google 通知我有一个新设备已连接到我的帐户。

Jsem si rozhodně jistá, že to není moje zařízení. I'm pretty sure it's not her device. 我很确定这不是她的设备。 我很确定这不是我的设备。

Kristýna se podívala na svůj email. 克里斯蒂娜查看了她的电子邮件。

Podívala se Kristýna na cizí email? 克里斯蒂娜看过别人的电子邮件吗?

Ne. Na svůj. 靠你自己。 Kristýna se podívala na svůj email. 克里斯蒂娜查看了她的电子邮件。

Google jí oznámil, že se k jejímu účtu připojilo nové zařízení. 谷歌通知她有一个新设备已连接到她的帐户。

Co se stalo s jejím účtem. What happened to her account. 她的账户怎么了。

Připojilo se k němu nové zařízení. 一个新设备连接到了它。 Google jí oznámil, že se k jejímu účtu připojilo nové zařízení. 谷歌通知她,有一个新设备已连接到她的帐户。

Kristýna si je rozhodně jistá, že to není její zařízení. Kristýna is absolutely sure that it is not her device. 克里斯蒂娜绝对确定这不是她的设备。

Je Kristýna na rozpacích, jestli je toto její zařízení? Is Kristýna at a loss if this is her device? 如果这是她的设备,克里斯蒂娜会不知所措吗?

Ne. Naopak. 相反。 Kristýna si je rozhodně jistá, že to není její zařízení. 克里斯蒂娜绝对确定这不是她的设备。