×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

independent ministories, Anežka si vzala dovolenou.

Anežka si vzala dovolenou.

Anežka pracuje v obchodě s potravinami, kde doplňuje ovoce a zeleninu.

V práci nosí těžké bedny.

Díky tomu jí začala bolet záda.

Vzala si dovolenou, aby si odpočinula.

Pracuju v obchodě s potravinami, kde doplňuji ovoce a zeleninu.

V práci nosím těžké bedny.

Díky tomu mi začala bolet záda.

Vzala jsem si dovolenou, abych si odpočinula.

V práci nosí těžké bedny.

Nosí v práci lehké bedny?

Ne. V práci nosí těžké bedny.

Díky tomu jí začala bolet záda.

Co jí díky tomu začalo bolet? Hlava?

Ne. Záda. Díky tomu jí začala bolet záda.

Vzala si dovolenou, aby si odpočinula.

Proč si vzala dovolenou?

Kvůli odpočinku. Vzala si dovolenou, aby si odpočinula.

Anežka si vzala dovolenou. Agnes hat Urlaub genommen. Agnes took a vacation. Agnes se tomó unas vacaciones. Agnès a pris des vacances. A Agnes foi de férias. 艾格尼丝休假了。 阿娜什卡请假了。

Anežka pracuje v obchodě s potravinami, kde doplňuje ovoce a zeleninu. Anežka works in a grocery store, where she replenishes fruits and vegetables. 阿内兹卡在一家杂货店工作,负责补充水果和蔬菜。

V práci nosí těžké bedny. He carries heavy boxes at work. 他上班时搬运很重的箱子。

Díky tomu jí začala bolet záda. This made her back hurt. 这让她的背很痛。

Vzala si dovolenou, aby si odpočinula. She took a vacation to rest. 她请了假来休息。

Pracuju v obchodě s potravinami, kde doplňuji ovoce a zeleninu. I work in a grocery store where I add fruits and vegetables. 我在一家杂货店工作,在那里添加水果和蔬菜。

V práci nosím těžké bedny. I carry heavy boxes at work. 我上班时提着很重的箱子。

Díky tomu mi začala bolet záda. This made my back hurt. 这让我的背很痛。

Vzala jsem si dovolenou, abych si odpočinula. I took a vacation to rest. 我请了假去休息。

V práci nosí těžké bedny. He carries heavy boxes at work. 他上班时搬运很重的箱子。

Nosí v práci lehké bedny? Do they carry light boxes at work? 他们上班时携带灯箱吗?

Ne. No. 不。 V práci nosí těžké bedny. He carries heavy boxes at work. 他上班时搬运很重的箱子。

Díky tomu jí začala bolet záda. This made her back hurt. 这让她的背很痛。

Co jí díky tomu začalo bolet? What caused her pain? 是什么导致了她的痛苦? Hlava? Head? 头?

Ne. No. 不。 Záda. Back. 后退。 Díky tomu jí začala bolet záda. This made her back hurt. 这让她的背很痛。

Vzala si dovolenou, aby si odpočinula. She took a vacation to rest. 她请了假来休息。

Proč si vzala dovolenou? Why did she take a vacation? 她为什么要休假?

Kvůli odpočinku. For rest. 为了休息。 Vzala si dovolenou, aby si odpočinula. She took a vacation to rest. 她请了假来休息。