×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

independent ministories, Alena má ráda esoteriku a duchovno.

Alena má ráda esoteriku a duchovno.

Alena se zajímá o esoteriku a duchovno.

Denně sleduje skoro až tři hodiny různá duchovní videa na youtubu.

Chce si pomocí tajemných praktik přitáhnout k sobě partnera.

Navštěvuje esoterické kurzy, které jsou velmi drahé.

Zajímám se o esoteriku a duchovno.

Denně sleduji skoro až tři hodiny různých duchovních videí na youtubu.

Chci si pomocí tajemných praktik přitáhnout k sobě partnera.

Navštěvuji esoterické kursy, které jsou velmi drahé.

Alena se zajímá o esoteriku a duchovno.

O co se Alena zajímá? O zahradničení a pečení?

Ne. Alena se zajímá o esoteriku a duchovno.

Chce si pomocí tajemných praktik přitáhnout k sobě partnera.

Co si chce pomocí tajemných praktik k sobě přitáhnout? Psa?

Ne. Patnera. Chce si pomocí tajemných praktik přitáhnout k sobě partnera.

Navštěvuje esoterické kurzy, které jsou velmi drahé.

Jaké kurzy Alena navštěvuje? Kurzy pletení?

Ne. Navštěvuje esoterické kurzy, které jsou velmi drahé.


Alena má ráda esoteriku a duchovno. Alena likes esoterics and spirituality. Alena 喜欢神秘主义和灵性。

Alena se zajímá o esoteriku a duchovno. Alena is interested in esoterics and spirituality. 阿莱娜对神秘主义和灵性很感兴趣。

Denně sleduje skoro až tři hodiny různá duchovní videa na youtubu. He watches various spiritual videos on youtub for almost three hours a day. Bijna drie uur per dag kijkt hij naar verschillende spirituele video's op YouTube. 他每天在 YouTube 上观看各种属灵视频近三个小时。

Chce si pomocí tajemných praktik přitáhnout k sobě partnera. He wants to use mysterious practices to attract a partner. Hij wil een partner aantrekken met behulp van mysterieuze praktijken. 他想借助神秘的功法吸引合作伙伴。

Navštěvuje esoterické kurzy, které jsou velmi drahé. He attends esoteric courses, which are very expensive. Hij volgt esoterische cursussen die erg duur zijn. 他参加了非常昂贵的深奥课程。

Zajímám se o esoteriku a duchovno. I am interested in esoterics and spirituality. 我对神秘主义和灵性感兴趣。

Denně sleduji skoro až tři hodiny různých duchovních videí na youtubu. I watch almost three hours of various spiritual videos on youtub every day. 我每天在 YouTube 上观看将近三个小时的不同属灵视频。

Chci si pomocí tajemných praktik přitáhnout k sobě partnera. I want to use mysterious practices to attract a partner. 我想用神秘的做法来吸引我的伴侣。

Navštěvuji esoterické kursy, které jsou velmi drahé. I attend esoteric courses, which are very expensive. 我参加非常昂贵的深奥课程。

Alena se zajímá o esoteriku a duchovno. Alena is interested in esoterics and spirituality. Alena 对神秘主义和灵性很感兴趣。

O co se Alena zajímá? What is Alena interested in? 阿莱娜对什么感兴趣? O zahradničení a pečení? About gardening and baking? Over tuinieren en bakken? 关于园艺和烘焙?

Ne. No. 不。 Alena se zajímá o esoteriku a duchovno. Alena is interested in esoterics and spirituality. 阿莱娜对神秘主义和灵性很感兴趣。

Chce si pomocí tajemných praktik přitáhnout k sobě partnera. He wants to use mysterious practices to attract a partner. 他想借助神秘的功法吸引合作伙伴。

Co si chce pomocí tajemných praktik k sobě přitáhnout? What does he want to attract with the help of mysterious practices? 他想借助玄功来吸引自己什么? Psa? Dog? 一只狗?

Ne. Patnera. Partner. 伙伴。 Chce si pomocí tajemných praktik přitáhnout k sobě partnera. He wants to use mysterious practices to attract a partner. 他想借助神秘的功法吸引合作伙伴。

Navštěvuje esoterické kurzy, které jsou velmi drahé. He attends esoteric courses which are very expensive. 他参加了非常昂贵的深奥课程。

Jaké kurzy Alena navštěvuje? What courses does Alena attend? 阿莱娜参加什么课程? Kurzy pletení? Knitting courses? Lessen breien? 针织课?

Ne. No. 不。 Navštěvuje esoterické kurzy, které jsou velmi drahé. He attends esoteric courses, which are very expensive. 他参加了非常昂贵的深奥课程。