×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

independent ministories, Adriana ráda manipuluje.

Adriana ráda manipuluje.

Napřed se k lidem chová velice mile.

Rozdává lichotky a pak v lidech vyvolává pocit viny.

Adrianu to velice baví.

Ráda manipuluji.

Napřed se k lidem chovám velice mile.

Rozdávám lichotky a pak v lidech vyvolávám pocity viny.

Velice mi to baví.

Napřed se k lidem chová velice mile.

Chová se mile k lidem neustále?

Ne. Pouze na začátku. Napřed se k lidem chová velice mile.

Rozdává lichotky a pak v lidech vyvolává pocity viny.

Rozdává komplimenty?

Ano. Rozdává lichotky a pak v lidech vyvolává pocity viny.

Adrianu to velice baví.

Nudí to Adrianu?

Ne. Naopak. Adrianu to velice baví.

Adriana ráda manipuluje. Adriana likes to manipulate. 阿德里安娜喜欢操纵别人。

Napřed se k lidem chová velice mile. First of all, he is very nice to people. 首先,他对人很好。

Rozdává lichotky a pak v lidech vyvolává pocit viny. He flatters and then makes people feel guilty. 他阿谀奉承,然后让人感到内疚。

Adrianu to velice baví. Adrian enjoys it very much. 阿德里安非常喜欢它。

Ráda manipuluji. I like to manipulate. 我喜欢操纵。

Napřed se k lidem chovám velice mile. First of all, I am very nice to people. 首先,我对人很好。

Rozdávám lichotky a pak v lidech vyvolávám pocity viny. I give out flattery and then make people feel guilty. 我给予阿谀奉承,然后让人们感到内疚。

Velice mi to baví. I enjoy it very much. 我非常喜欢它。

Napřed se k lidem chová velice mile. First of all, he is very nice to people. 首先,他对人很好。

Chová se mile k lidem neustále? Is he always nice to people? 他总是对人好吗?

Ne. No. 不。 Pouze na začátku. Only at the beginning. 仅在开始时。 Napřed se k lidem chová velice mile. First of all, he is very nice to people. 首先,他对人很好。

Rozdává lichotky a pak v lidech vyvolává pocity viny. He flatters and then makes people feel guilty. 他阿谀奉承,然后让人感到内疚。

Rozdává komplimenty? Does he give compliments? 他会称赞吗?

Ano. Yes. 是的。 Rozdává lichotky a pak v lidech vyvolává pocity viny. He flatters and then makes people feel guilty. 他阿谀奉承,然后让人感到内疚。

Adrianu to velice baví. Adrian enjoys it very much. 阿德里安非常喜欢它。

Nudí to Adrianu? Is Adriana bored? 阿德里安娜无聊吗?

Ne. No. 不。 Naopak. On the contrary. 相反。 Adrianu to velice baví. Adrian enjoys it very much. 阿德里安非常喜欢它。