×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Podcast: GoStudy - Učíme se česky, GoStudy - 33 DIALOGY NA B1

GoStudy - 33 DIALOGY NA B1

Ahoj, dobrý večer nebo možná dobré ráno. Záleží na tom, kde právě jste. Uteklo dalších 10 (deset) dní a nás čeká už 33. (třicátý třetí) díl podcastu. 3. (třetí) díl na B1. Jak se máte? Já v každém podcastu mluvím a nikdy nemluvíme spolu. To asi nejde, ale mě by to zajímalo! Napište mi, napište mi, kdo jste, jak se máte, co děláte. Možná o tom taky někdy bude podcast. Už to přece umíte, můžete se mnou komunikovat.

Teď už ale nebudu zdržovat. Podíváme se na konkrétní rady, jak udělat dialog na B1. V minulém podcastu už jsem mluvila o tom, že dialog musí být rovnocenný. To znamená, že oba partneři v dialogu musí zadávat otázky i dávat odpovědi. To je velmi důležitá věc. Druhým pravidlem je, že se musíte obvykle na něčem domluvit. Dojít k nějakému řešení situace. Na to taky nezapomínejte. A poslední věc je, držte se tématu. Když musíte koupit kamarádovi dárek k narozeninám, tak nemluvte 5 minut o tom, jak se máte a co děláte. To není předmětem vašeho dialogu.

Je dobré naučit se věty, které můžete použít často, které se hodí skoro do každého dialogu a do každé situace.

Ty dialogy bývají obvykle o nějaké události. Máte spolu jít na nějakou kulturní nebo sportovní akci, máte se domluvit na tom, kdo koupí lístky, na co půjdete, kde se sejdete. Nebo organizujete nějaký večírek, party a domlouváte se, co tam budete jíst, jaké pití koupíte, co si obléknete a kolik za to všechno utratíte. Taky často musíte někomu koupit dárek, kamarádovi k Vánocům nebo k narozeninám nebo nějaký dárek k svatbě.

Vždy ale existují věty, které se hodí všude. Všichni moji studenti vědí, že nejlepší je končit dialog slovy " tak domluveno" :). Je to už takový náš rituál. "Tak domluveno” zanamená, že se oba partneři v dialogu domluvili na něčem konkrétním a že dialog může skončit.

Nezapomínejte ani na slova jako: zařídit něco, zatelefonovat někam, zajistit něco, zajít někam, zatelefonovat někomu, rezervovat něco, zarezervovat něco, jít se na něco podívat, vyhovovat, hodit se a tak dál. To jsou taky taková univerzální slova, která můžou pomoct.

Pojďme se podívat na takový příklad jednoho dialogu. Teď budete mít jedinečnou příležitost. Dialog totiž nemůžu říkat sama, že jo? :) Uslyšíte ještě druhý hlas. Poprvé v historii podcastu uslyšíte mého muže. Tak doufám, že mu budete dobře rozumět a že všechno pochopíte.

Téma dialogu bude zařizování oslavy narozenin. Tak jdeme na to.

GONG

M: Ahoj Michale, za týden budu mít narozeniny a chtěla bych uspořádat malou oslavu pro naši rodinu. Prosím tě, pomůžeš mi to zařídit?

S: Jistě, to je jasná věc. Narozeniny máš 6.března, to je přesně za 8 dní ve středu. Myslím, že nejlepší by bylo udělat tu party o víkendu. Co ty na to?

M: Určitě, pozveme všechny na sobotu odpoledne.

S: A koho chceš pozvat?

M: Asi babičku, nejsem si jistá, zda se jí bude chtít, ale měla bych radost, kdyby tam byla. No a pak mamku s taťkou, ségru s bráchou a ještě sestřenici Kláru s dětmi

S: Já myslím, že brácha a ségra by chtěli přijít i se svými partnery.

M: Tak dobře. Poradil bys mi nějakou dobrou restauraci, kde jsme ještě nebyli? Máš nějaký tip?

S: Neznám moc restaurací v Praze, ale napadlo mě, nechceš to udělat u vás doma na zahradě? Už je docela teplo. A bude tě to stát méně.

M: Máš pravdu, nechci do toho dát moc peněz. Ale taky to pak nechci uklízet.

S: To asi můžu vyřešit. Koupíme papírové nádobí a plastové kelímky. Není to sice moc ekologické, ale neděláme to často, tak proč ne. A jídlo ti můžu zkusit pomoct rezervovat v jedné agentuře, která organizuje večírky. Pracuje tam můj kolega a myslím, že dostaneš i slevu. Souhlasíš?

M: Tak se podíváme na tu agenturu na internetu, ale zní to skvěle. Nesmíme taky zapomenout na to, že Klára nejí maso.

S: Tam mají taky vegetariánskou kuchyni. Umí udělat všechno. Slané i sladké.

M: To bude super, vidím tady, že dělají řízky, salátové mísy a taky dorty. Tak to beru, můžeš to zařídit? A taky nevím, kolik jídla je potřeba asi pro 10 lidí. Můžeš tam zavolat a poradit se s nimi?

S: Samozřejmě, to nech na mně. Všechno zařídím. Až zjistím podrobnosti, zavolám ti.

M: Super, tak to prosím tě objednej na sobotu 9.3. dopoledne, i s dovozem domů. A já jdu pozvat celou rodinu osobně. Moc ti děkuji

S: Nemáš vůbec za co.

GONG

Tak co? Rozuměli jste? Jak se vám to líbilo? Všimli jste si nějakých slov a vět, které ještě neznáte? Jestli ano, zapište si je, zkuste si je říct. Zopakujte si dialog spolu s podcastem. Hrajte roli jednoho z nás. I to vám pomůže, nebo poprostě někoho doma, aby si dialog zahrál s vámi. Může vám pomoct i transkript.

Trénujte, opakujte. Vždyť víte, že opakování je matka moudrosti.

A my se uslyšíme opět za 10 (deset) dní, v 9 (devět) hodin večer tak, jak jste zvyklí. Ahoj zase příště.


GoStudy - 33 DIALOGY NA B1

Ahoj, dobrý večer nebo možná dobré ráno. Záleží na tom, kde právě jste. It depends on where you are. Это зависит от того, где вы находитесь. Uteklo dalších 10 (deset) dní a nás čeká už 33. Another 10 (ten) days have passed and 33 are waiting for us. (třicátý třetí) díl podcastu. 3. (třetí) díl na B1. Jak se máte? Já v každém podcastu mluvím a nikdy nemluvíme spolu. I talk in every podcast and we never talk to each other. To asi nejde, ale mě by to zajímalo! Das ist wahrscheinlich nicht möglich, aber ich hätte Interesse! That probably won't work, but I'd be interested! Это, вероятно, не сработает, но мне было бы интересно! Napište mi, napište mi, kdo jste, jak se máte, co děláte. Možná o tom taky někdy bude podcast. Vielleicht gibt es dazu auch einen Podcast. Возможно, когда-нибудь будет подкаст об этом. Už to přece umíte, můžete se mnou komunikovat. Sie wissen bereits, wie es geht, Sie können mit mir kommunizieren. You already know that, you can communicate with me.

Teď už ale nebudu zdržovat. But I will not delay now. Podíváme se na konkrétní rady, jak udělat dialog na B1. Let's look at specific tips on how to make a dialogue on B1. V minulém podcastu už jsem mluvila o tom, že dialog musí být rovnocenný. In the last podcast, I talked about the fact that dialogue must be equal. To znamená, že oba partneři v dialogu musí zadávat otázky i dávat odpovědi. This means that both dialogue partners must ask questions and give answers. To je velmi důležitá věc. Druhým pravidlem je, že se musíte obvykle na něčem domluvit. The second rule is that you usually have to agree on something. Dojít k nějakému řešení situace. There is a solution to the situation. Na to taky nezapomínejte. Don't forget that either. A poslední věc je, držte se tématu. And the last thing is, stick to the topic. Když musíte koupit kamarádovi dárek k narozeninám, tak nemluvte 5 minut o tom, jak se máte a co děláte. When you have to buy a friend a birthday present, don't talk for 5 minutes about how you are and what you are doing. To není předmětem vašeho dialogu. This is not the subject of your dialogue.

Je dobré naučit se věty, které můžete použít často, které se hodí skoro do každého dialogu a do každé situace. It's a good idea to learn sentences that you can use often that fit into almost any dialogue and situation.

Ty dialogy bývají obvykle o nějaké události. Those dialogues are usually about an event. Máte spolu jít na nějakou kulturní nebo sportovní akci, máte se domluvit na tom, kdo koupí lístky, na co půjdete, kde se sejdete. You have to go to a cultural or sports event together, you have to agree on who will buy the tickets, what you will go to, where you will meet. Nebo organizujete nějaký večírek, party a domlouváte se, co tam budete jíst, jaké pití koupíte, co si obléknete a kolik za to všechno utratíte. Taky často musíte někomu koupit dárek, kamarádovi k Vánocům nebo k narozeninám nebo nějaký dárek k svatbě. You also often have to buy someone a present, a friend for Christmas or birthday, or a wedding present.

Vždy ale existují věty, které se hodí všude. But there are always sentences that fit everywhere. Všichni moji studenti vědí, že nejlepší je končit dialog slovy " tak domluveno" :). All my students know that it is best to end the dialogue with the words "so agreed" :). Je to už takový náš rituál. "Tak domluveno” zanamená, že se oba partneři v dialogu domluvili na něčem konkrétním a že dialog může skončit.

Nezapomínejte ani na slova jako: zařídit něco, zatelefonovat někam, zajistit něco, zajít někam, zatelefonovat někomu, rezervovat něco, zarezervovat něco, jít se na něco podívat, vyhovovat, hodit se a tak dál. Don't forget words like: arrange something, call somewhere, arrange something, go somewhere, call someone, book something, book something, go look at something, suit, throw in and so on. To jsou taky taková univerzální slova, která můžou pomoct.

Pojďme se podívat na takový příklad jednoho dialogu. Let's look at such an example of one dialogue. Teď budete mít jedinečnou příležitost. You will now have a unique opportunity. Dialog totiž nemůžu říkat sama, že jo? I can't say dialogue myself, can I? :) Uslyšíte ještě druhý hlas. Poprvé v historii podcastu uslyšíte mého muže. For the first time in the history of the podcast, you will hear my husband. Tak doufám, že mu budete dobře rozumět a že všechno pochopíte.

Téma dialogu bude zařizování oslavy narozenin. Темой диалога станет организация дня рождения. Tak jdeme na to. So let's go.

GONG

M: Ahoj Michale, za týden budu mít narozeniny a chtěla bych uspořádat malou oslavu pro naši rodinu. M: Привет, Майкл, через неделю у меня день рождения, и я хотел бы устроить небольшую вечеринку для нашей семьи. Prosím tě, pomůžeš mi to zařídit?

S: Jistě, to je jasná věc. S: Sure, that's a clear thing. Narozeniny máš 6.března, to je přesně za 8 dní ve středu. Myslím, že nejlepší by bylo udělat tu party o víkendu. Co ty na to? Was denken Sie? What do you think?

M: Určitě, pozveme všechny na sobotu odpoledne.

S: A koho chceš pozvat?

M: Asi babičku, nejsem si jistá, zda se jí bude chtít, ale měla bych radost, kdyby tam byla. M: Probably Grandma, I'm not sure she'll want to, but I'd be happy if she was there. М: Наверное, бабушка, я не уверен, что она захочет, но я был бы счастлив, если бы она была там. No a pak mamku s taťkou, ségru s bráchou a ještě sestřenici Kláru s dětmi And then mom and dad, sister and brother and cousin Klara with children

S: Já myslím, že brácha a ségra by chtěli přijít i se svými partnery.

M: Tak dobře. Poradil bys mi nějakou dobrou restauraci, kde jsme ještě nebyli? Máš nějaký tip?

S: Neznám moc restaurací v Praze, ale napadlo mě, nechceš to udělat u vás doma na zahradě? S: Я не знаю много ресторанов в Праге, но я подумал, не хотите ли вы сделать это дома в саду? Už je docela teplo. A bude tě to stát méně. Und es kostet Sie weniger. And it will cost you less. И это будет стоить вам меньше.

M: Máš pravdu, nechci do toho dát moc peněz. Ale taky to pak nechci uklízet.

S: To asi můžu vyřešit. S: I guess I can solve that. Koupíme papírové nádobí a plastové kelímky. Není to sice moc ekologické, ale neděláme to často, tak proč ne. It's not very ecological, but we don't do it often, so why not. A jídlo ti můžu zkusit pomoct rezervovat v jedné agentuře, která organizuje večírky. Pracuje tam můj kolega a myslím, že dostaneš i slevu. My colleague works there and I think you will get a discount. Souhlasíš?

M: Tak se podíváme na tu agenturu na internetu, ale zní to skvěle. M: So let's look at the agency on the internet, but it sounds great. Nesmíme taky zapomenout na to, že Klára nejí maso. We must also not forget that Klára does not eat meat.

S: Tam mají taky vegetariánskou kuchyni. Umí udělat všechno. He can do anything. Slané i sladké.

M: To bude super, vidím tady, že dělají řízky, salátové mísy a taky dorty. М: Это будет здорово, я вижу здесь, что они делают стейки, салатники, а также пирожные. Tak to beru, můžeš to zařídit? So I take it, can you arrange it? A taky nevím, kolik jídla je potřeba asi pro 10 lidí. Můžeš tam zavolat a poradit se s nimi? Can you call there and consult with them?

S: Samozřejmě, to nech na mně. С: Конечно, предоставьте это мне. Všechno zařídím. Až zjistím podrobnosti, zavolám ti. I'll call you when I find out the details.

M: Super, tak to prosím tě objednej na sobotu 9.3. dopoledne, i s dovozem domů. A já jdu pozvat celou rodinu osobně. Moc ti děkuji

S: Nemáš vůbec za co. S: You're welcome.

GONG

Tak co? Na und? So what? Rozuměli jste? Hast du verstanden? Jak se vám to líbilo? Všimli jste si nějakých slov a vět, které ještě neznáte? Jestli ano, zapište si je, zkuste si je říct. Zopakujte si dialog spolu s podcastem. Wiederholen Sie den Dialog mit dem Podcast. Hrajte roli jednoho z nás. I to vám pomůže, nebo poprostě někoho doma, aby si dialog zahrál s vámi. This will also help you, or simply ask someone at home to play a dialogue with you. Může vám pomoct i transkript.

Trénujte, opakujte. Train, repeat. Vždyť víte, že opakování je matka moudrosti. You know that repetition is the mother of wisdom.

A my se uslyšíme opět za 10 (deset) dní, v 9 (devět) hodin večer tak, jak jste zvyklí. And we'll hear again in 10 (ten) days, at 9 (nine) hours in the evening, as you're used to. Ahoj zase příště. Hi again next time.