×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Podcast: GoStudy - Učíme se česky, GoStudy - 31 - Otázky a odpovědi (B1)

GoStudy - 31 - Otázky a odpovědi (B1)

Ahoj, dobrý den s dalším dílem. Dnes už přišel ten den, kdy zvýšíme náš level, zvýšíme vaši úroveň. Vidíte? Slovo úroveň je v českém jazyce ženského rodu. Říkám vaši a ne váš Aha a máme první tajemství češtiny odkryto.

Dnes jsem vám slíbila, že odpovím na vaše otázky, které jste mi mohli poslat na instagram.

Otázek přišlo několik desítek, zkusím z nich nějaké vybrat. Když budete chtít, pište otázky dál a někdy se k tomu vrátíme. Uděláme další díl s otázkami a odpověďmi.

A teď už jdeme na to. Jdeme na to, co vás zajímá, budu odpovídat na vaše otázky.

Nejčastější otázka byla: “Jak dlouho trvá naučit se jazyk na B2?"

Myslím, že ta otázka nemůže být položena v takové formě. Je potřeba přemýšlet o tom, jestli už česky trochu umíte, nebo jestli začínáte od nuly. Je třeba se zamyslet nad tím, jestli se učíte češtinu jednou týdně, dvakrát týdně, nebo jestli chodíte do kurzu, kde se učíte češtiny 4 hodiny každý den. Přemýšlejte o tom, jestli žijete v České republice a čeština je kolem vás na každém kroku, nebo jestli jste ještě doma a učíte se češtinu.

Je taky důležité, jestli je váš rodný jazyk slovanský nebo ne. Umíte už jiný jazyk? Učili jste se někdy cizí jazyk, nebo čeština bude váš první jazyk, který chcete studovat?

Chcete se opravdu češtinu učit nebo vám někdo říká, že to musíte udělat? To jsou všechno faktory, které hrají velikou roli při tom, jak rychle dojdete na určitou úroveň jazyka.

Můžu vám říct, že studenti naší jazykové školy, kteří začínají studovat obvykle od nuly, je jim kolem 18 let a studují češtinu 5 (pět) školních hodin každý pracovní den, studují ve skupině, ne individuálně, obvykle bez problémů na konci kurzu dosahují úrovně B2. Mluvím teď o studentech, kteří ale na kruzu opravdu studují a snaží se.

I nejlepší učitel na světě je vždy jenom váš průvodce. Vy jste ti, kdo se to musí naučit a kdo musí chtít. Vy jste strůjci svého štěstí a vy máte osud ve svých rukou.

Když posloucháte odpovědi na vaše otázky, dávejte prosím pozor na to, jak začínám věty. Mohli jste slyšet: “Je potřeba přemýšlet o...”, “Je třeba se zamyslet nad..." "Je důležité..." a tak dál. To všechno jsou dobré začátky vět, které můžete říkat i vy. Kdo chce vyšší úroveň jazyka, nemůže říkat vždy jednu stejnou větu 50x (krát) dokola.

Aha aha a už se učíme. Všechno, každý kontak s jazykem pomáhá jeho učení se. Nikdy na to nezapomeňte.

Druhá nejčastější otázka byla: "Paní Jano, rozumím česky dobře, ale nemůžu mluvit. Co mám dělat?"

Pasivní znalost jazyka, schopnost poslechu a porozumění obsahu, to je vždy lehčí část. Hlavně pro Slovany. Když k tomu ještě můžete vidět kontext, řeč těla, gesta a mimiko, když ten, kdo mluví, může ještě ukazovat na předměty a tak dál, vy budete rozumět. Při čtení můžete mnoho věcí pochopit i z grafiky textu, z obrázků, nadpisů, barev. Vždy je ale potřeba myslet na to, že rozumět nestačí. Všchno, čemu rozumíte, byste měli být schopni i říct. Sami produkovat ta slova. Můžete zkusit takový můj oblíbený recept. Vidím nové slovo, přeložím si ho, poslouchám, v jakém kontextu se objevilo a příště v konverzaci ho řeknu. Prostě myslím na to, že ho použiju sama. Každý den nebo týden jedno takové nové slovo a uvidíte, že pomalu, postupně, se takto naučíte mnoho.

Vidím to často, moji studenti si často myslí, že když rozumí textu, tak už to stačí, už umí česky. Ale dejte si na to velký pozor. Jazyk je komplex. Skládá se z mnoha různých částí. Porozumění čtenému textu a audiu, to je jenom část. Důležitá část, ale není to všechno.

Ahaa, byly jenom 2 otázky a čas se pomalu blíží ke konci. To nevadí. Mám tady jednu otázku, která se mi líbila. Tak ta bude pro dnešek poslední. "Existuje nějaká zkrakta, jak se naučit češtinu expres?” Je to zábavné, jak lidi vždy ve svém životě chtějí nějaké zkratky, chtějí věci rychle a hned teď. Jediná zkraktka jste vy sami a vaše motivace, chuť a čas, který věnujete jazyku. Čím víc bude jazyk kolem vás a čím více věcí budete v tom daném jazyce dělat, tím rychleji se ho naučíte. Není kouzelná škola ani kouzelný učitel, který řekne kouzelné slovo a už umíte česky. Je to ve vás, vy jste sami sobě překážkou i hnacím motorem. Jenom na vás a vaši práci záleží, jak rychle se naučíte to, co chcete a potřebujete. V dnešním světě není problém najít zdroje, najít texty, najít poslechy, seriály, filmy, učebnice, pracovní listy. Můžete číst, můžete poslouchat videa na youtube k tématům, která vás zajímají, můžete mít navigaci v autě v českém jazyce a takových věcí je mnoh. Dostupné je všechno, skoro v každém místě na světě. Ale začít musíte vždykcy sami.

Tak žádný strach a pusťte se do toho. Já věřím, že to zvládnete a já vám s tím ráda trochu pomůžu.

Mějte se krásně a uslyšíme se za 10 dní. ahooj všem.


GoStudy - 31 - Otázky a odpovědi (B1) GoStudy - 31 - Fragen und Antworten (B1) GoStudy - 31 - Questions and Answers (B1) GoStudy - 31 - Domande e risposte (B1) GoStudy - 31 - 질문과 답변 (B1) GoStudy - 31 - Pytania i odpowiedzi (B1) GoStudy - 31 - Вопросы и ответы (B1) GoStudy - 31 - Запитання та відповіді (B1)

Ahoj, dobrý den s dalším dílem. Hi, good morning with another work. Привет, привет к следующей части. Dnes už přišel ten den, kdy zvýšíme náš level, zvýšíme vaši úroveň. Vidíte? See? Slovo úroveň je v českém jazyce ženského rodu. The word level is feminine in the Czech language. Říkám vaši a ne váš Aha a máme první tajemství češtiny odkryto. I say yours and not your Aha and we have the first secret of Czech revealed. Я говорю твое, а не твое Ага, и мы раскрываем первую тайну чешского языка.

Dnes jsem vám slíbila, že odpovím na vaše otázky, které jste mi mohli poslat na instagram. Today I promised to answer your questions that you could send me on instagram.

Otázek přišlo několik desítek, zkusím z nich nějaké vybrat. Dozens of questions came, I will try to choose some of them. Když budete chtít, pište otázky dál a někdy se k tomu vrátíme. If you want, keep writing questions and sometimes we will come back to it. Если хотите, продолжайте задавать вопросы, и иногда мы будем к этому возвращаться. Uděláme další díl s otázkami a odpověďmi. We will do another part with questions and answers.

A teď už jdeme na to. And now we go for it. Jdeme na to, co vás zajímá, budu odpovídat na vaše otázky. Let's go to what you're interested in, I'll answer your questions.

Nejčastější otázka byla: “Jak dlouho trvá naučit se jazyk na B2?" The most common question was, "How long does it take to learn a language at B2?"

Myslím, že ta otázka nemůže být položena v takové formě. Ich glaube nicht, dass die Frage in dieser Form gestellt werden kann. I don't think that question can be asked in such a form. Je potřeba přemýšlet o tom, jestli už česky trochu umíte, nebo jestli začínáte od nuly. You need to think about whether you already know Czech a little or whether you start from scratch. Je třeba se zamyslet nad tím, jestli se učíte češtinu jednou týdně, dvakrát týdně, nebo jestli chodíte do kurzu, kde se učíte češtiny 4 hodiny každý den. It is necessary to think about whether you learn Czech once a week, twice a week, or whether you go to a course where you learn Czech for 4 hours every day. Přemýšlejte o tom, jestli žijete v České republice a čeština je kolem vás na každém kroku, nebo jestli jste ještě doma a učíte se češtinu. Think about whether you live in the Czech Republic and Czech is around you at every turn, or whether you are still at home and learning Czech.

Je taky důležité, jestli je váš rodný jazyk slovanský nebo ne. Umíte už jiný jazyk? Do you already know another language? Učili jste se někdy cizí jazyk, nebo čeština bude váš první jazyk, který chcete studovat? Have you ever learned a foreign language, or will Czech be your first language you want to study?

Chcete se opravdu češtinu učit nebo vám někdo říká, že to musíte udělat? Do you really want to learn Czech or does someone tell you that you have to do it? To jsou všechno faktory, které hrají velikou roli při tom, jak rychle dojdete na určitou úroveň jazyka. These are all factors that play a big role in how quickly you reach a certain level of language.

Můžu vám říct, že studenti naší jazykové školy, kteří začínají studovat obvykle od nuly, je jim kolem 18 let a studují češtinu 5 (pět) školních hodin každý pracovní den, studují ve skupině, ne individuálně, obvykle bez problémů na konci kurzu dosahují úrovně B2. I can tell you that students of our language school, who usually start studying from scratch, are around 18 years old and study Czech 5 (five) school hours every working day, study in groups, not individually, usually without problems at the end of the course B2. Mluvím teď o studentech, kteří ale na kruzu opravdu studují a snaží se. I'm talking now about students who are really studying and trying in a circle. Я сейчас говорю о студентах, которые действительно учатся и стараются.

I nejlepší učitel na světě je vždy jenom váš průvodce. Even the best teacher in the world is always just your guide. Vy jste ti, kdo se to musí naučit a kdo musí chtít. You are the ones who have to learn it and who have to want it. Vy jste strůjci svého štěstí a vy máte osud ve svých rukou. You are the masterminds of your happiness and you have destiny in your hands.

Když posloucháte odpovědi na vaše otázky, dávejte prosím pozor na to, jak začínám věty. When listening to the answers to your questions, please be careful how I start the sentences. Mohli jste slyšet: “Je potřeba přemýšlet o...”, “Je třeba se zamyslet nad..." "Je důležité..." a tak dál. You may have heard, "You need to think about ...", "You need to think about ..." "It's important ..." and so on. To všechno jsou dobré začátky vět, které můžete říkat i vy. These are all good beginnings of sentences that you can say too. Kdo chce vyšší úroveň jazyka, nemůže říkat vždy jednu stejnou větu 50x (krát) dokola. Wer ein höheres Sprachniveau anstrebt, kann nicht immer denselben Satz 50 Mal wiederholen. Whoever wants a higher level of language cannot always say the same sentence 50 times (times) over and over again.

Aha aha a už se učíme. Aha aha and we're already learning. Všechno, každý kontak s jazykem pomáhá jeho učení se. Everything, every contact with the language helps his learning. Nikdy na to nezapomeňte. Never forget that.

Druhá nejčastější otázka byla: "Paní Jano, rozumím česky dobře, ale nemůžu mluvit. The second most common question was: "Mrs. Jano, I understand Czech well, but I can't speak. Co mám dělat?" What should I do?"

Pasivní znalost jazyka, schopnost poslechu a porozumění obsahu, to je vždy lehčí část. Die passive Kenntnis der Sprache, die Fähigkeit, zuzuhören und den Inhalt zu verstehen, das ist immer der einfache Teil. Passive knowledge of the language, the ability to listen and understand the content is always the easier part. Пассивное знание языка, умение слушать и понимать содержание всегда легче. Hlavně pro Slovany. Mainly for Slavs. В основном для славян. Když k tomu ještě můžete vidět kontext, řeč těla, gesta a mimiko, když ten, kdo mluví, může ještě ukazovat na předměty a tak dál, vy budete rozumět. Wenn Sie den Kontext, die Körpersprache, die Gestik und Mimik sehen können, wenn der Sprecher noch auf Gegenstände zeigen kann usw., werden Sie verstehen. When you can still see the context, body language, gestures and facial expressions, when the speaker can still point to objects and so on, you will understand. Při čtení můžete mnoho věcí pochopit i z grafiky textu, z obrázků, nadpisů, barev. Beim Lesen kann man viele Dinge aus der Grafik des Textes, aus den Bildern, den Überschriften, den Farben verstehen. When reading, you can understand many things from text graphics, images, titles, colors. Vždy je ale potřeba myslet na to, že rozumět nestačí. But it is always necessary to think that understanding is not enough. Но всегда нужно думать, что понимания недостаточно. Všchno, čemu rozumíte, byste měli být schopni i říct. Alles, was Sie verstehen, sollten Sie auch sagen können. You should be able to say everything you understand. Вы должны быть в состоянии сказать все, что понимаете. Sami produkovat ta slova. Produce the words themselves. Můžete zkusit takový můj oblíbený recept. You can try my favorite recipe. Vidím nové slovo, přeložím si ho, poslouchám, v jakém kontextu se objevilo a příště v konverzaci ho řeknu. I see a new word, I translate it, I listen to the context in which it appeared, and I say it next time in a conversation. Prostě myslím na to, že ho použiju sama. Ich denke gerade darüber nach, es selbst zu benutzen. I'm just thinking about using it myself. Я просто думаю, что буду использовать его сам. Každý den nebo týden jedno takové nové slovo a uvidíte, že pomalu, postupně, se takto naučíte mnoho. Every day or week one such new word and you will see that slowly, gradually, you will learn a lot this way.

Vidím to často, moji studenti si často myslí, že když rozumí textu, tak už to stačí, už umí česky. Ich erlebe das oft, dass meine Schüler denken, dass es reicht, wenn sie den Text verstehen, sie kennen schon Tschechisch. I see it often, my students often think that if they understand the text, that's enough, they already know Czech. Ale dejte si na to velký pozor. But be very careful. Jazyk je komplex. Language is complex. Skládá se z mnoha různých částí. Sie besteht aus vielen verschiedenen Teilen. It consists of many different parts. Porozumění čtenému textu a audiu, to je jenom část. Důležitá část, ale není to všechno. An important part, but not everything.

Ahaa, byly jenom 2 otázky a čas se pomalu blíží ke konci. Ahaa, there were only 2 questions and time is slowly coming to an end. To nevadí. It does not matter. Mám tady jednu otázku, která se mi líbila. I have one question here that I liked. Tak ta bude pro dnešek poslední. So it will be the last for today. "Existuje nějaká zkrakta, jak se naučit češtinu expres?” Je to zábavné, jak lidi vždy ve svém životě chtějí nějaké zkratky, chtějí věci rychle a hned teď. "Gibt es eine Abkürzung, um Tschechisch zu lernen?" Es ist schon komisch, dass die Leute immer nach Abkürzungen in ihrem Leben suchen, sie wollen alles schnell und sofort haben. "Is there any shorts to learn Czech express?" It's fun how people always want shortcuts in their lives, they want things fast and right now. "Есть ли небольшой рассказ о том, как выучить чешский экспресс?" Забавно, что люди всегда хотят коротких путей в своей жизни, они хотят, чтобы все было быстро и прямо сейчас. Jediná zkraktka jste vy sami a vaše motivace, chuť a čas, který věnujete jazyku. Der einzige Stolperstein sind Sie selbst und Ihre Motivation, Ihr Wunsch und die Zeit, die Sie der Sprache widmen. The only shortcut is yourself and your motivation, taste and time you devote to language. Čím víc bude jazyk kolem vás a čím více věcí budete v tom daném jazyce dělat, tím rychleji se ho naučíte. Je mehr man die Sprache um sich herum hat und je mehr Dinge man in dieser Sprache tut, desto schneller lernt man sie. The more language there is around you and the more things you do in that language, the faster you will learn it. Není kouzelná škola ani kouzelný učitel, který řekne kouzelné slovo a už umíte česky. There is no magic school or magic teacher who says a magic word and you already know Czech. Je to ve vás, vy jste sami sobě překážkou i hnacím motorem. It is in you, you are an obstacle and a driving force for yourself. Jenom na vás a vaši práci záleží, jak rychle se naučíte to, co chcete a potřebujete. Es liegt an Ihnen und Ihrer Arbeit, so schnell wie möglich zu lernen, was Sie wollen und brauchen. It's up to you and your job to decide how quickly you learn what you want and need. V dnešním světě není problém najít zdroje, najít texty, najít poslechy, seriály, filmy, učebnice, pracovní listy. In der heutigen Welt ist es kein Problem, Ressourcen zu finden, Texte zu finden, Hörspiele, Serien, Filme, Lehrbücher, Arbeitsblätter zu finden. In today's world, finding resources, finding texts, finding listings, series, movies, textbooks, worksheets is no problem. Můžete číst, můžete poslouchat videa na youtube k tématům, která vás zajímají, můžete mít navigaci v autě v českém jazyce a takových věcí je mnoh. You can read, you can listen to videos on youtube on topics that interest you, you can have navigation in the car in the Czech language and there are many such things. Dostupné je všechno, skoro v každém místě na světě. Alles ist verfügbar, an fast jedem Ort der Welt. Everything is available, in almost every place in the world. Ale začít musíte vždykcy sami. But you always have to start yourself.

Tak žádný strach a pusťte se do toho. Machen Sie sich also keine Sorgen und machen Sie weiter. So no worries and get started. Так что не волнуйтесь и приступайте к делу. Já věřím, že to zvládnete a já vám s tím ráda trochu pomůžu. I believe you can handle it and I'll be happy to help you a little.

Mějte se krásně a uslyšíme se za 10 dní. Have a nice time and we will hear you in 10 days. ahooj všem.