×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Podcast: GoStudy - Učíme se česky, GoStudy 22 - MŮJ (zdravý) ŽIVOTNÍ STYL

GoStudy 22 - MŮJ (zdravý) ŽIVOTNÍ STYL

Ahoj všem, kdo posloucháte 22. (dvacátý druhý) díl podcastu Učíme se česky. Ahoj všem posluchačům.

Ve 21. (dvacátém prvním) dílu jsme se bavili o zdraví a nemocech. V této dnešní části se s vámi chci podívat na zdravý životní styl. Na to, jak může být člověk zdravý, co všechno pro to může dělat a co pro to dělám já. Já jsem trochu líný člověk a sport není moje největší hobby. Když mi bylo asi 20 (dvacet), 25 (dvacet pět) let, chodila jsem do tanečního kurzu. Tanec je moje hobby, je to můj koníček. Moc ráda tancuju. K tanci potřebujete jenom dobré boty a dobrou náladu. Existuje mnoho různých tanečních stylů. Stačí si jen vybrat ten váš. Já jsem chodila na latinskoamerické tance. Taky jsem byla členkou taneční skupiny a jezdili jsme na různé soutěže a vystoupení. Někdy jsme dokonce i něco vyhrály.

S manželem jsme taky chodili do tanečních. Taneční, to je takový kurz, kde se lidi učí klasické tance. Standardní a latinskoamerické tance. Jako třeba cha-cha, jive, valčík a polka. Učí se to proto, aby mohli tancovat na různých bálech a plesech. My jsme chodili do skupiny pro začátečníky i pro pokročilé. Moc se nám to líbilo a možná to ještě někdy znovu zopakujeme.

Nerada běhám, zkoušela jsem to, ale běh není sport pro mě. Nerada jezdím na kolem, nevím proč, ale to mi taky nevyhovuje. Na všechny tyhle sporty se musíte připravit, obléct si sportovní oblečení, připravit si jídlo pití a připravit si kolo. O kolo se musíte starat, a na to já jsem asi moc líná.

Ráda ale chodím na procházky. Mám ráda chůzi. Ráda chodím pěšky. Myslím, že chůze je dobrý pohyb. Je to dobrá forma pohybu, můžete vidět své okolí, podívat se na památky i přírodu a nejste moc zpocení ani unavení.

S manželem se snažíme chodit ven každý den. Teď v karanténě hlavně. Když nechodíme do práce a sedíme doma u počítače, chceme se jít aspoň trochu projít a vyvětrat ven na vzduch. Moji rodiče mají pejska, myslím, že jim pomáhá s pohybem. Dostane je několikrát denně alespoň na malou procházku a to je dobrý způsob, jak se hýbat.

Taky moc ráda plavu. Nechodím teď plavat často, protože bazény jsou zavřené a venku už je zima. Ale je to můj oblíbený pohyb. K plavání potřebujete jenom plavky a vodu. Plavu ráda kdekoliv. Může to být v bazénu, může to být i v přírodě. Je mi to jedno. Hlavní je, aby voda byla čistá a teplá. Vydržím plavat docela dlouho, ale mám taky ráda různé jiné vodní aktivity a zábavy.

Někteří lidé plavou rádi ve studené vodě, otužují se. Otužování, koupání se v chladné vodě, je dobrý způsob prevence. Prevence je slovo, které by měl znát každý z nás.

Je to způsob, jak udržet tělo zdravé. Mezi pravidla prevence patří například zdravé jídlo, pohyb, pití dostatečného množství tekutin. A taky mít dost vitamínů a minerálů.

Prevence je způsob, jak dát tělu všechno, co potřebuje, aby nebylo nemocné. Už v minulém dílu jsme mluvili o tom, že já určitě jím mnoho zeleniny a ovoce a beru nějaké vitamíny a sirupy s vitamíny. Určitě se neotužuju, nekoupu se ve studené vodě. Ani můj muž to nedělá a ani nikdo, koho znám. To není pro nás. Myslím si ale, že je to dobrá věc, dobrá věc pro toho, kdo to vydrží.

Myslím, že na moje zdraví má velký vliv taky spánek. Říká se, že člověk by měl spát asi 8 (osm) hodin denně. Moje tělo s tím souhlasí. Když spím dlouhodobě méně, je to pro mě opravdu špatné.Jsem pak ve stresu. Zdravý spánek podporuje dobré fungování celého organismu. Abych dobře spala, potřebuju spát v ložnici, kde je dobrý vzduch, je tam vyvětráno, to znamená, že jsme před spaním na nějakou dobu otevřeli okno, není tam moc teplo. A mám dobrou matraci v posteli i dobrý polštář. U nás mi můj dobrý spánek trochu kazí naše kočka. V noci vždy vyleze za mojí hlavu a snaží se mi olizovat obličej. Nemám z toho radost, ale protože naše kočka je už stará, chci, aby byla šťastná, a tak ji to někdy dovolím.

Minulý víkend se v České republice měnil čas. Přechod na zimní čas je pro mě ta lepší varianta. Protože člověk může spát o hodinu déle. A taky je chvíli ráno světlo a já se ráda probouzím do světla. Na druhou stranu je dříve večer tma. Mám vždy chuť jít spát už ve 4, v 5 odpoledne, ale já vím, že to ještě nemůžu, že je brzo. Změny času nemají na můj organismus velký vliv. Vím ale, že je mnoho lidí, na které to vliv má. Na moje tělo má vliv délka dne a noci. Proto se těším, až bude jaro a léto a až bude zase letní čas a bude dlouho světlo. To podporuje moji aktivitu. V Češtině se říká: "“ve zdravém těle zdravý duch." To znamená, že když je zdravé tělo, je zdravá i psychika. Já si myslím, že to je i naopak. Snažím se hodně mentálně odpočívat. Nedívám se často na televizi, nečtu špatné zprávy na internetu. Snažím se zbavit toho, co mě stresuje. Chci být v klidu. Vždy si najdu čas na to, co mám ráda a najdu si čas na relaxaci, která mi vyhovuje.

Končí babí léto a přichází opravdový podzim. Podzim je čas odpočinku. Myslete na sebe, na svůj klid a na svoje blízké. Využitje špatného počasí a podzimních dní k tomu, abyste si psychicky odpočinuli. S knížkou, při procházce nebo se svou rodinou. Nic vám neuteče a nic nespěchá.

Vaše tělo i mysl budou zdravé, když se o ně budete dobře starat.

A to je váš domácí úkol na příštích 10 (deset) dní. Starejte se o sebe!

To je pro dnešní díl podcastu Učíme se česky všechno, uslyšíme se příště a budeme si povídat o podzimu a podzimních svátcích.


GoStudy 22 - MŮJ (zdravý) ŽIVOTNÍ STYL

Ahoj všem, kdo posloucháte 22. Hallo zusammen, ihr hört zu 22. (dvacátý druhý) díl podcastu Učíme se česky. (zweiundzwanzigster) Teil des Podcasts Wir lernen Tschechisch. Ahoj všem posluchačům. Hallo an alle Hörer.

Ve 21. Und 21. (dvacátém prvním) dílu jsme se bavili o zdraví a nemocech. Im (einundzwanzigsten) Teil haben wir über Gesundheit und Krankheit gesprochen. In the (twenty-first) part, we talked about health and disease. V této dnešní části se s vámi chci podívat na zdravý životní styl. In diesem Teil des heutigen Tages möchte ich mit Ihnen einen Blick auf einen gesunden Lebensstil werfen. In this part of today, I want to take a look at a healthy lifestyle with you. Na to, jak může být člověk zdravý, co všechno pro to může dělat a co pro to dělám já. Wie ein Mensch gesund sein kann, was er dafür tun kann und was ich dafür tue. How a person can be healthy, what he can do for it and what I do for it. Já jsem trochu líný člověk a sport není moje největší hobby. Ich bin ein bisschen faul und Sport ist nicht mein größtes Hobby. I'm a bit lazy and sports are not my biggest hobby. Když mi bylo asi 20 (dvacet), 25 (dvacet pět) let, chodila jsem do tanečního kurzu. Als ich ungefähr 20 (zwanzig), 25 (fünfundzwanzig) Jahre alt war, ging ich zu einem Tanzkurs. When I was about 20 (twenty), 25 (twenty-five) years old, I went to a dance class. Tanec je moje hobby, je to můj koníček. Tanzen ist mein Hobby, es ist mein Hobby. Dancing is my hobby, it's my hobby. Moc ráda tancuju. Ich liebe es zu tanzen. I love to dance. K tanci potřebujete jenom dobré boty a dobrou náladu. Zum Tanzen braucht man nur gute Schuhe und gute Laune. All you need to dance is good shoes and a good mood. Existuje mnoho různých tanečních stylů. Es gibt viele verschiedene Tanzstile. There are many different dance styles. Stačí si jen vybrat ten váš. Wählen Sie einfach Ihre. Just choose yours. Já jsem chodila na latinskoamerické tance. Ich ging zu lateinamerikanischen Tänzen. I went to Latin American dances. Taky jsem byla členkou taneční skupiny a jezdili jsme na různé soutěže a vystoupení. Ich war auch Mitglied einer Tanzgruppe und wir gingen zu verschiedenen Wettbewerben und Aufführungen. I was also a member of a dance group and we went to various competitions and performances. Někdy jsme dokonce i něco vyhrály. Manchmal haben wir sogar etwas gewonnen. Sometimes we even won something.

S manželem jsme taky chodili do tanečních. Mein Mann und ich gingen auch zum Tanzen. My husband and I also went to dances. Taneční, to je takový kurz, kde se lidi učí klasické tance. Tanz ist ein Kurs, in dem die Leute klassische Tänze lernen. Dance is a course where people learn classical dances. Standardní a latinskoamerické tance. Standard- und lateinamerikanische Tänze. Standard and Latin American dances. Jako třeba cha-cha, jive, valčík a polka. Wie Cha-Cha, Jive, Walzer und Polka. Such as cha-cha, jive, waltz and polka. Učí se to proto, aby mohli tancovat na různých bálech a plesech. Sie lernen es, damit sie auf verschiedenen Bällen und Bällen tanzen können. They learn it so that they can dance at various balls and balls. My jsme chodili do skupiny pro začátečníky i pro pokročilé. Wir gingen zu einer Gruppe für Anfänger und Fortgeschrittene. We went to a group for beginners and advanced. Moc se nám to líbilo a možná to ještě někdy znovu zopakujeme. Es hat uns sehr gut gefallen und vielleicht machen wir es eines Tages wieder. We really liked it and maybe we'll do it again someday.

Nerada běhám, zkoušela jsem to, ale běh není sport pro mě. Ich mag Laufen nicht, ich habe es versucht, aber Laufen ist kein Sport für mich. I don't like running, I've tried, but running is not a sport for me. Nerada jezdím na kolem, nevím proč, ale to mi taky nevyhovuje. Ich fahre nicht gerne Fahrrad, ich weiß nicht warum, aber das passt auch nicht zu mir. I don't like to ride a bike, I don't know why, but that doesn't suit me either. Na všechny tyhle sporty se musíte připravit, obléct si sportovní oblečení, připravit si jídlo pití a připravit si kolo. Sie müssen sich auf all diese Sportarten vorbereiten, Sportkleidung anziehen, ein Getränk vorbereiten und ein Fahrrad vorbereiten. You have to prepare for all these sports, put on sports clothes, prepare a drink and prepare a bike. O kolo se musíte starat, a na to já jsem asi moc líná. Du musst dich um das Fahrrad kümmern, und dafür bin ich wahrscheinlich zu faul. You have to take care of the bike, and I'm probably too lazy for that.

Ráda ale chodím na procházky. Aber ich gehe gerne spazieren. But I like to go for walks. Mám ráda chůzi. Ich laufe gern. I like walking. Ráda chodím pěšky. Ich mag es, zu gehen. I like to walk. Myslím, že chůze je dobrý pohyb. Ich denke, zu Fuß ist ein guter Schritt. I think walking is a good move. Je to dobrá forma pohybu, můžete vidět své okolí, podívat se na památky i přírodu a nejste moc zpocení ani unavení. Es ist eine gute Form der Bewegung, man kann seine Umgebung sehen, die Sehenswürdigkeiten und die Natur betrachten und man ist nicht sehr verschwitzt oder müde. It is a good form of movement, you can see your surroundings, look at the sights and nature and you are not very sweaty or tired.

S manželem se snažíme chodit ven každý den. Mein Mann und ich versuchen jeden Tag auszugehen. My husband and I try to go out every day. Teď v karanténě hlavně. Jetzt hauptsächlich in Quarantäne. Now in the quarantine mainly. Když nechodíme do práce a sedíme doma u počítače, chceme se jít aspoň trochu projít a vyvětrat ven na vzduch. Wenn wir nicht zur Arbeit gehen und zu Hause am Computer sitzen, wollen wir spazieren gehen und etwas Luft schnappen. When we don't go to work and sit at home at the computer, we want to go for a walk and get some air out. Когда мы не ходим на работу и сидим дома за компьютером, нам хочется прогуляться и выйти на воздух. Moji rodiče mají pejska, myslím, že jim pomáhá s pohybem. Meine Eltern haben einen Hund, ich glaube, er hilft ihnen, sich zu bewegen. My parents have a dog, I think it helps them move. Dostane je několikrát denně alespoň na malou procházku a to je dobrý způsob, jak se hýbat. Er bekommt sie mehrmals täglich für zumindest einen kurzen Spaziergang und das ist eine gute Art, sich zu bewegen. He gets them several times a day for at least a short walk and that's a good way to move. Он получает их несколько раз в день, по крайней мере, для короткой прогулки, и это хороший способ двигаться.

Taky moc ráda plavu. Ich liebe es auch zu schwimmen. I also love to swim. Nechodím teď plavat často, protože bazény jsou zavřené a venku už je zima. Ich gehe jetzt nicht oft schwimmen, weil die Pools geschlossen sind und es draußen kalt ist. Ale je to můj oblíbený pohyb. Aber es ist mein Lieblingszug. But it's my favorite move. K plavání potřebujete jenom plavky a vodu. Zum Schwimmen benötigen Sie lediglich einen Badeanzug und Wasser. Plavu ráda kdekoliv. Ich schwimme gerne überall. I like to swim anywhere. Může to být v bazénu, může to být i v přírodě. Es kann im Pool sein, es kann auch in der Natur sein. It can be in the pool, it can also be in nature. Je mi to jedno. Es kümmert mich nicht. I do not care. Hlavní je, aby voda byla čistá a teplá. Die Hauptsache ist, das Wasser sauber und warm zu halten. The main thing is to keep the water clean and warm. Vydržím plavat docela dlouho, ale mám taky ráda různé jiné vodní aktivity a zábavy. Ich kann ziemlich lange schwimmen, aber ich mag auch verschiedene andere Wasseraktivitäten und Spaß. I can swim for quite a long time, but I also like various other water activities and fun.

Někteří lidé plavou rádi ve studené vodě, otužují se. Manche Leute schwimmen gerne in kaltem Wasser, sie verhärten. Some people like to swim in cold water, they harden. Otužování, koupání se v chladné vodě, je dobrý způsob prevence. Aushärten, Baden in kaltem Wasser ist eine gute Möglichkeit, dies zu verhindern. Hardening, bathing in cold water is a good way to prevent it. Prevence je slovo, které by měl znát každý z nás. Prävention ist ein Wort, das jeder von uns kennen sollte. Prevention is a word that every one of us should know.

Je to způsob, jak udržet tělo zdravé. Es ist eine Möglichkeit, den Körper gesund zu halten. Mezi pravidla prevence patří například zdravé jídlo, pohyb, pití dostatečného množství tekutin. Zu den Präventionsregeln gehören zum Beispiel gesunde Ernährung, Bewegung, viel Trinken. The rules of prevention include, for example, healthy food, exercise, drinking plenty of fluids. A taky mít dost vitamínů a minerálů. Und haben auch genug Vitamine und Mineralstoffe.

Prevence je způsob, jak dát tělu všechno, co potřebuje, aby nebylo nemocné. Prävention ist eine Möglichkeit, dem Körper alles zu geben, was er braucht, um krank zu bleiben. Už v minulém dílu jsme mluvili o tom, že já určitě jím mnoho zeleniny a ovoce a beru nějaké vitamíny a sirupy s vitamíny. Im letzten Teil haben wir darüber gesprochen, dass ich auf jeden Fall viel Gemüse und Obst esse und einige Vitamine und Sirupe mit Vitaminen nehme. In the last part, we talked about the fact that I definitely eat a lot of vegetables and fruits and take some vitamins and syrups with vitamins. Určitě se neotužuju, nekoupu se ve studené vodě. Ich werde bestimmt nicht stärker, ich bade nicht in kaltem Wasser. I certainly don't get stronger, I don't bathe in cold water. Ani můj muž to nedělá a ani nikdo, koho znám. Weder mein Mann noch jemand, den ich kenne. Neither my husband does nor anyone I know. To není pro nás. Dies ist nicht für uns. Myslím si ale, že je to dobrá věc, dobrá věc pro toho, kdo to vydrží. Aber ich denke, es ist eine gute Sache, eine gute Sache für diejenigen, die es aushalten. But I think it's a good thing, a good thing for those who can stand it.

Myslím, že na moje zdraví má velký vliv taky spánek. Ich denke auch, dass Schlaf einen großen Einfluss auf meine Gesundheit hat. I think sleep also has a big effect on my health. Říká se, že člověk by měl spát asi 8 (osm) hodin denně. Es wird gesagt, dass man etwa 8 (acht) Stunden am Tag schlafen sollte. It is said that one should sleep about 8 (eight) hours a day. Moje tělo s tím souhlasí. Mein Körper stimmt zu. My body agrees. Když spím dlouhodobě méně, je to pro mě opravdu špatné.Jsem pak ve stresu. Wenn ich auf Dauer weniger schlafe, ist das wirklich schlimm für mich, dann bin ich gestresst. When I sleep less in the long run, it's really bad for me. Then I'm stressed. Zdravý spánek podporuje dobré fungování celého organismu. Gesunder Schlaf unterstützt das gute Funktionieren des gesamten Organismus. Abych dobře spala, potřebuju spát v ložnici, kde je dobrý vzduch, je tam vyvětráno, to znamená, že jsme před spaním na nějakou dobu otevřeli okno, není tam moc teplo. Um gut zu schlafen, muss ich in einem Schlafzimmer mit guter Luft und Belüftung schlafen, was bedeutet, dass wir vor dem Zubettgehen das Fenster eine Weile geöffnet haben, es gibt nicht viel Wärme. To sleep well, I need to sleep in a bedroom where there is good air, there is ventilation, which means that we opened the window for a while before going to bed, there is not much heat. A mám dobrou matraci v posteli i dobrý polštář. Und ich habe eine gute Matratze im Bett und ein gutes Kissen. U nás mi můj dobrý spánek trochu kazí naše kočka. Bei uns wird mein guter Schlaf von unserer Katze ein wenig verdorben. With us, my good sleep is a little spoiled by our cat. У нас кошачий сон немного портит мой кот. V noci vždy vyleze za mojí hlavu a snaží se mi olizovat obličej. Er klettert nachts immer hinter meinen Kopf und versucht mein Gesicht zu lecken. He always climbs behind my head at night and tries to lick my face. Nemám z toho radost, ale protože naše kočka je už stará, chci, aby byla šťastná, a tak ji to někdy dovolím. Ich bin nicht glücklich darüber, aber weil unsere Katze alt ist, möchte ich, dass sie glücklich ist, also lasse ich sie. I'm not happy about it, but because our cat is old, I want her to be happy, so sometimes I'll let her.

Minulý víkend se v České republice měnil čas. Am vergangenen Wochenende hat sich die Zeit in Tschechien geändert. Last weekend, time changed in the Czech Republic. Přechod na zimní čas je pro mě ta lepší varianta. Die Umstellung auf Winterzeit ist für mich die bessere Option. Switching to winter time is the better option for me. Protože člověk může spát o hodinu déle. Denn man kann eine Stunde länger schlafen. A taky je chvíli ráno světlo a já se ráda probouzím do světla. Und morgens brennt für eine Weile Licht und ich wache gerne im Licht auf. Na druhou stranu je dříve večer tma. Auf der anderen Seite ist es früher am Abend dunkel. On the other hand, it is dark earlier in the evening. С другой стороны, темнеет раньше вечером. Mám vždy chuť jít spát už ve 4, v 5 odpoledne, ale já vím, že to ještě nemůžu, že je brzo. Ich habe immer Lust, um 4 Uhr ins Bett zu gehen, um 5 Uhr nachmittags, aber ich weiß, dass ich es noch nicht kann, es ist früh. I always feel like going to bed at 4, at 5 in the afternoon, but I know I can't do it yet, it's early. Změny času nemají na můj organismus velký vliv. Zeitliche Veränderungen haben keinen großen Einfluss auf meinen Körper. Time changes don't have much effect on my body. Vím ale, že je mnoho lidí, na které to vliv má. Aber ich weiß, dass es viele Betroffene gibt. But I know that there are many people who are affected. Na moje tělo má vliv délka dne a noci. Die Länge von Tag und Nacht beeinflusst meinen Körper. The length of day and night affects my body. Proto se těším, až bude jaro a léto a až bude zase letní čas a bude dlouho světlo. Deshalb freue ich mich auf Frühling und Sommer und wieder Sommerzeit und langes Licht. That's why I'm looking forward to spring and summer and summer time again and long light. To podporuje moji aktivitu. Das unterstützt meine Tätigkeit. V Češtině se říká: "“ve zdravém těle zdravý duch." Auf Tschechisch heißt es: „Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper“. In Czech it is said: "" a healthy spirit in a healthy body. " To znamená, že když je zdravé tělo, je zdravá i psychika. Das heißt, wenn der Körper gesund ist, ist auch die Psyche gesund. This means that when the body is healthy, the psyche is also healthy. Já si myslím, že to je i naopak. Ich denke, es ist umgekehrt. I think it's the other way around. Snažím se hodně mentálně odpočívat. Ich versuche mich mental viel auszuruhen. I try to relax a lot mentally. Я стараюсь много отдыхать мысленно. Nedívám se často na televizi, nečtu špatné zprávy na internetu. Ich schaue nicht oft fern, ich lese keine schlechten Nachrichten im Internet. Snažím se zbavit toho, co mě stresuje. Ich versuche loszuwerden, was mich stresst. I try to get rid of what stresses me out. Я стараюсь избавиться от того, что меня напрягает. Chci být v klidu. Ich möchte ruhig sein. I want to be calm. Я хочу быть спокойным. Vždy si najdu čas na to, co mám ráda a najdu si čas na relaxaci, která mi vyhovuje. Ich finde immer Zeit für das, was ich liebe und finde Zeit für Entspannung, die zu mir passt. I always find time for what I love and find time for relaxation that suits me.

Končí babí léto a přichází opravdový podzim. Der Sommer der alten Dame ist vorbei und der richtige Herbst kommt. The summer is over and the real autumn is coming. Лето закончилось и наступает настоящая осень. Podzim je čas odpočinku. Der Herbst ist eine Zeit der Ruhe. Autumn is a time of rest. Myslete na sebe, na svůj klid a na svoje blízké. Denk an dich, deinen Frieden und deine Lieben. Think of yourself, your peace and your loved ones. Využitje špatného počasí a podzimních dní k tomu, abyste si psychicky odpočinuli. Nutzen Sie das schlechte Wetter und die Herbsttage, um sich mental zu entspannen. Use the bad weather and autumn days to relax mentally. Используйте непогоду и осенние дни для душевного отдыха. S knížkou, při procházce nebo se svou rodinou. Mit einem Buch, beim Spazierengehen oder mit Ihrer Familie. With a book, while walking or with your family. Nic vám neuteče a nic nespěchá. Nichts wird Ihnen entgehen und nichts wird es eilig haben. Nothing will escape you and nothing will be in a hurry. Ничто не ускользнет от вас и ничто не будет спешить.

Vaše tělo i mysl budou zdravé, když se o ně budete dobře starat. Ihr Körper und Geist werden gesund sein, wenn Sie sie gut pflegen. Your body and mind will be healthy if you take good care of them.

A to je váš domácí úkol na příštích 10 (deset) dní. Und das sind deine Hausaufgaben für die nächsten 10 (zehn) Tage. Starejte se o sebe! Pass auf dich auf! Take care of yourself!

To je pro dnešní díl podcastu Učíme se česky všechno, uslyšíme se příště a budeme si povídat o podzimu a podzimních svátcích. Dies ist für den heutigen Teil des Podcasts Wir lernen alles auf Tschechisch, wir werden das nächste Mal hören und über Herbst und Herbstferien sprechen.