×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Podcast: GoStudy - Učíme se česky, GoStudy 20 - Moje práce

GoStudy 20 - Moje práce

Dobré ráno, dobrý den a možná i dobrý večer všem. Dobrý den všem, kdo mě posloucháte. Moc děkuji každému, kdo poslouchá podcast Učíme se česky. Dnes mám velkou radost. Slyšíte už 20. (dvacátý) díl podcastu. 20. díl je díl jubilejní. Jubileum česky bude výročí. Výročí se musí slavit. Slavit budeme tématem práce. Je to dobrý příklad oslavy, protože mám ráda svou práci, ráda učím lidi češtinu. Moje práce je moje hobby, je to můj koníček.

Svoji práci dělám už 13 (třináct) let. Pracuju už 13 (třináct) let v jazykové škole GoStudy. Mám moc ráda jazykovou školu, kde pracuju. Je to moje oblíbená škola, je to moje oblíbené pracovní místo. Oblíbené pracoviště.

Mám moc ráda lidi, kteří tam se mnou pracují. Lidi, kteří pracují v jedné práci jsou pracovníci nebo zaměstnanci. Lidi, kteří pracují s vámi jsou vaši kolegové nebo spolupracovníci. Lidi, kteří vám práci dávají, se nazývají zaměstnavatelé. Můj zaměstnavatel je firma GoStudy.

Ve škole pracuju už dlouho, všechny dobře znám. Učila jsem už mnoho studentů. Mnoho různých kurzů.

Ráda pracuju, ale nepracuju prostě tak. Samozřejmě za svou práci dostávám peníze. Peníze za práci se nazývají výplata nebo mzda nebo plat.

Místo, kde pracujete, to je vaše pracoviště. Moje pracoviště je Washingtonova 25, Praha 1. Ale pozor, tento rok je velká změna. Pracuju online. Pracuju z domu. Moje pracoviště je můj stůl a počítač. Nechodím nikam, sedím doma na židli. Je to super, moc se mi to líbí. Ráda pracuju z domu. Studenti nejsou blízko, jsou daleko, jsou doma, ve svojí zemi. Myslím si, že když je online lekce dobrá, tak může být i lepší, než sedět ve třídě. Ráda pracuju online.

Myslím si, že člověk musí nonstop studovat. Učím se nové věci. Učím se nové programy. Chci, aby moji studenti měli dobré a zajímavé lekce. Myslím, že nikdy nejsi na konci a vždy můžeš věci dělat lépe. Studium, to je práce na celý život.

Když jsem byla dítě, chtěla jsem pracovat jako veterinářka. Ale potom jsem pochopila, že veterinář je těžká profese. Musí pracovat s krávami a koňmi. To je těžké.

Když jsem byla dítě, chtěla jsem být taky učitelka. To se i stalo. Pracuju jako učitelka, jako lektorka českého jazyka. A není to jenom moje práce, je to moje povolání. Povolání to je práce pro kterou jste se narodili.

Je dobré dělat práci, která vás baví, kterou máte rádi. Ne každý má takovou možnost. Někdo nemá práci vůbec. Člověk, který nemá práci je nezaměstnaný. Nezaměstnanost je situace, na kterou dává pozor každá země, každá republika, každý stát.

Moje rodina má štěstí, nejsou v ní nezaměstnaní lidé. Můj manžel je ekonom, má svou firmu. Je sám sobě šéfem, sám sobě zaměstnavatelem. Má i několik zaměstnanců. Někdy doma říká různé historky z práce a různé historky se svými zaměstnanci. Myslím, že je dobrý zaměstnavatel, myslím, že je dobrý šéf. Maminka mého muže pracuje jako dětská lékařka. To je také zajímavá práce. Je to práce v ordinaci. Je to práce s dětmi a s jejich rodiči. Je to práce, která přináší mnoho nestandardních situací. Nikdy se ve své práci nenudí. Pracuje v ordinaci sama spolu se zdravotní sestrou. Často chodí na nějaké kurzy a často doplňuje svoje vzdělání. Moje maminka už nepracuje, je už v důchodu. Když pracovala, pracovala jako knihovnice. To znamená, že pracovala v knihovně a půjčovala lidem knihy domů.

Byla to její oblíbené práce. Potom pomáhala několik let mému tatínkovi. Pracovala s ním v kanceláři. Kancelář je místo, kde pracujete. Máte tam svůj stůl, svůj počítač, svoje dokumenty.

Můj tatínek byl pilot a potom mnoho let pracoval v zahraničí. V zahraničí znamená v jiné zemi, za hranicí naší země. Viděli jsme se málo. Pracoval taky v diplomacii. To je zajímavý život. Teď už je taky v důchodu. Je to důchodce. Ale líbí se mu to a má čas na svoje hobby, na aktivity, které má rád.

Zajímavou práci mají taky bratři mého manžela. Jeden bratr je režisér. To znamená, že dělá filmy. Vybírá si, kdo bude hrát hlavní roli i ostatní role. Kdo bude herec a kdo bude herečka. Udělal už několik zajímavých filmů, které měly úspěch.

Druhý bratr dělá hry na počítač. Dělá počítačové hry. Dělá hry, které můžete dát svému kamarádovi nebo partnerovi jako dárek. Ty hry jsou na míru. Jsou individuálně dělané pro konkrétního člověka. V té hře je to, co ten člověk má rád a co rád dělá. Manželka toho bratra pracuje jako grafička. To je kreativní profese. Musí umět dobře malovat, ale taky dobře pracovat s počítačem a orientovat se v grafických programech. Brzo budou mít dítě, tak manželka bratra půjde na mateřskou dovolenou.

Moje sestra je také na mateřské dovolené. To znamená, že teď nepracuje, protože má malé děti a je s nimi doma. Stará se o své děti. To je taky důležitá práce. Bez ní by z dětí nebyly dobří lidé.

Manžel mojí sestry je muzikant, je to hudebník a skladatel. Skladatel znamená, že píše (skládá) muziku. Muziku k filmům a k písničkám nebo prostě tak, na poslouchání.

Jejich děti ještě nepracují, jsou to školáci. Chodí do školy. Jsou naše budoucnost. Svět práce se teď mění. Myslím si, že nová generace musí být hodně flexibilní. Myslím si, že bude normální měnit svou práci v životě. Učit se nové věci. Myslím si, že musíte dobře přemýšlet o tom, co budete studovat a co si v životě vyberete.

Každá práce má svoje plusy a mínusy, každá práce je někdy zajímavá a někdy nudná. Člově musí mít rád svou práci, protože jenom peníze mu štěstí nepřinesou.

Nepracujte pro peníze, pracujte, protože máte rádi to, co děláte.

A tím končí naše pracovní party, náš pracovní večírek, naše oslava 20. (dvacátého) jubilejního dílu podcastu Učíme se česky. Tak pracujte, učte se češtinu a zase za 10 (deset) dní se uslyšíme u nového tématu. Ahoj všem a naslyšenou zase příště.


GoStudy 20 - Moje práce GoStudy 20 - My work

Dobré ráno, dobrý den a možná i dobrý večer všem. Guten Morgen, guten Tag und vielleicht guten Abend an alle. Dobrý den všem, kdo mě posloucháte. Hallo an alle die mir zuhören. Hello to all who are listening. Moc děkuji každému, kdo poslouchá podcast Učíme se česky. Vielen Dank an alle, die den Podcast hören Wir lernen Tschechisch. Dnes mám velkou radost. Heute bin ich sehr fröhlich. Today I am very happy. Slyšíte už 20. Sie haben 20 gehört. You've heard 20. (dvacátý) díl podcastu. (zwanzigster) Teil des Podcasts. 20\. díl je díl jubilejní. 20\\. Teil ist ein Jubiläumsteil. Jubileum česky bude výročí. Das Jubiläum auf Tschechisch wird ein Jubiläum. The jubilee in Czech will be an anniversary. Výročí se musí slavit. Das Jubiläum muss gefeiert werden. The anniversary must be celebrated. Slavit budeme tématem práce. Wir werden das Thema der Arbeit feiern. We will celebrate the theme of the work. Je to dobrý příklad oslavy, protože mám ráda svou práci, ráda učím lidi češtinu. Es ist ein gutes Beispiel für Feiern, weil ich meinen Job mag, ich mag es, den Leuten Tschechisch beizubringen. It is a good example of celebration, because I like my job, I like to teach people Czech. Moje práce je moje hobby, je to můj koníček. Mein Job ist mein Hobby, es ist mein Hobby. My job is my hobby, it's my hobby.

Svoji práci dělám už 13 (třináct) let. Ich mache meinen Job seit 13 (dreizehn) Jahren. I have been doing my job for 13 (thirteen) years. Pracuju už 13 (třináct) let v jazykové škole GoStudy. Ich arbeite seit 13 (dreizehn) Jahren an der GoStudy Sprachschule. I have been working at the GoStudy language school for 13 (thirteen) years. Mám moc ráda jazykovou školu, kde pracuju. Ich mag die Sprachschule, in der ich arbeite, sehr. Je to moje oblíbená škola, je to moje oblíbené pracovní místo. Es ist meine Lieblingsschule, es ist mein Lieblingsjob. It's my favorite school, it's my favorite job. Oblíbené pracoviště. Lieblingsarbeitsplatz.

Mám moc ráda lidi, kteří tam se mnou pracují. Ich mag die Leute, die dort mit mir arbeiten, sehr. I really like the people who work with me there. Lidi, kteří pracují v jedné práci jsou pracovníci nebo zaměstnanci. Menschen, die in einem Job arbeiten, sind Arbeiter oder Angestellte. People who work in one job are workers or employees. Lidi, kteří pracují s vámi jsou vaši kolegové nebo spolupracovníci. Die Menschen, die mit Ihnen zusammenarbeiten, sind Ihre Kollegen oder Mitarbeiter. Lidi, kteří vám práci dávají, se nazývají zaměstnavatelé. Die Leute, die dir Arbeit geben, werden Arbeitgeber genannt. The people who give you work are called employers. Můj zaměstnavatel je firma GoStudy. Mein Arbeitgeber ist GoStudy. My employer is GoStudy.

Ve škole pracuju už dlouho, všechny dobře znám. Ich arbeite schon lange in der Schule, ich kenne alle gut. I've been working at school for a long time, I know everyone well. Učila jsem už mnoho studentů. Ich habe viele Schüler unterrichtet. I have already taught many students. Mnoho různých kurzů. Viele verschiedene Kurse.

Ráda pracuju, ale nepracuju prostě tak. Ich arbeite gerne, aber ich arbeite einfach nicht so. I like to work, but I just don't work that way. Мне нравится работать, но я так не работаю. Samozřejmě za svou práci dostávám peníze. Natürlich werde ich für meine Arbeit bezahlt. Of course I get paid for my work. Peníze za práci se nazývají výplata nebo mzda nebo plat. Geld für Arbeit wird Lohn oder Lohn oder Gehalt genannt. Money for work is called pay or wage or salary.

Místo, kde pracujete, to je vaše pracoviště. Der Ort, an dem Sie arbeiten, ist Ihr Arbeitsplatz. Moje pracoviště je Washingtonova 25, Praha 1. Mein Arbeitsplatz ist Washingtonova 25, Prag 1. Ale pozor, tento rok je velká změna. Aber Vorsicht, dieses Jahr ist eine große Veränderung. But beware, this year is a big change. Pracuju online. Ich arbeite online. Pracuju z domu. Moje pracoviště je můj stůl a počítač. Mein Arbeitsplatz ist mein Schreibtisch und Computer. My workplace is my desk and computer. Nechodím nikam, sedím doma na židli. Ich gehe nirgendwo hin, ich sitze zu Hause auf einem Stuhl. I don't go anywhere, I sit at home on a chair. Je to super, moc se mi to líbí. Es ist großartig, ich mag es wirklich. It's great, I really like it. Ráda pracuju z domu. Ich arbeite gerne von zu Hause aus. Studenti nejsou blízko, jsou daleko, jsou doma, ve svojí zemi. Students are not close, they are far, they are at home, in their country. Myslím si, že když je online lekce dobrá, tak může být i lepší, než sedět ve třídě. Ich denke, wenn ein Online-Unterricht gut ist, kann er besser sein, als im Unterricht zu sitzen. I think if an online lesson is good, it can be better than sitting in class. Ráda pracuju online.

Myslím si, že člověk musí nonstop studovat. Ich glaube, man muss ununterbrochen lernen. Učím se nové věci. Ich lerne neue Dinge. Učím se nové programy. Ich lerne neue Programme. Chci, aby moji studenti měli dobré a zajímavé lekce. Ich möchte, dass meine Schüler guten und interessanten Unterricht haben. I want my students to have good and interesting lessons. Myslím, že nikdy nejsi na konci a vždy můžeš věci dělat lépe. Ich glaube nicht, dass du jemals am Ende bist und Dinge immer besser machen kannst. I don't think you're ever at the end and you can always do things better. Studium, to je práce na celý život. Studying is a lifelong job.

Když jsem byla dítě, chtěla jsem pracovat jako veterinářka. When I was a kid, I wanted to work as a vet. Ale potom jsem pochopila, že veterinář je těžká profese. Musí pracovat s krávami a koňmi. He has to work with cows and horses. To je těžké.

Když jsem byla dítě, chtěla jsem být taky učitelka. When I was a kid, I wanted to be a teacher too. To se i stalo. Das ist was passiert ist. That's what happened. Pracuju jako učitelka, jako lektorka českého jazyka. I work as a teacher, as a Czech language teacher. A není to jenom moje práce, je to moje povolání. And it's not just my job, it's my calling. И это не просто моя работа, это мое призвание. Povolání to je práce pro kterou jste se narodili. Occupation is the job you were born for.

Je dobré dělat práci, která vás baví, kterou máte rádi. Ne každý má takovou možnost. Někdo nemá práci vůbec. Someone has no job at all. Člověk, který nemá práci je nezaměstnaný. Nezaměstnanost je situace, na kterou dává pozor každá země, každá republika, každý stát. Arbeitslosigkeit ist eine Situation, um die sich jedes Land, jede Republik, jeder Staat kümmert. Unemployment is a situation that every country, every republic, every state takes care of.

Moje rodina má štěstí, nejsou v ní nezaměstnaní lidé. Meine Familie hat Glück, es gibt keine Arbeitslosen darin. My family is lucky, there are no unemployed people in it. Můj manžel je ekonom, má svou firmu. My husband is an economist, he has his own company. Je sám sobě šéfem, sám sobě zaměstnavatelem. He is a boss to himself, an employer to himself. Má i několik zaměstnanců. It also has several employees. Někdy doma říká různé historky z práce a různé historky se svými zaměstnanci. Sometimes at home he tells different stories from work and different stories with his employees. Myslím, že je dobrý zaměstnavatel, myslím, že je dobrý šéf. I think he's a good employer, I think he's a good boss. Maminka mého muže pracuje jako dětská lékařka. My husband's mother works as a pediatrician. To je také zajímavá práce. This is also an interesting job. Je to práce v ordinaci. Je to práce s dětmi a s jejich rodiči. Je to práce, která přináší mnoho nestandardních situací. It is a job that brings many non-standard situations. Nikdy se ve své práci nenudí. He is never bored in his work. Pracuje v ordinaci sama spolu se zdravotní sestrou. Sie arbeitet allein in der Praxis zusammen mit einer Krankenschwester. She works alone in the surgery together with a nurse. Často chodí na nějaké kurzy a často doplňuje svoje vzdělání. He often attends some courses and often complements his education. Moje maminka už nepracuje, je už v důchodu. Když pracovala, pracovala jako knihovnice. To znamená, že pracovala v knihovně a půjčovala lidem knihy domů.

Byla to její oblíbené práce. Potom pomáhala několik let mému tatínkovi. Then she helped my dad for several years. Pracovala s ním v kanceláři. Kancelář je místo, kde pracujete. Máte tam svůj stůl, svůj počítač, svoje dokumenty. You have your desk, your computer, your documents there.

Můj tatínek byl pilot a potom mnoho let pracoval v zahraničí. My dad was a pilot and then worked abroad for many years. V zahraničí znamená v jiné zemi, za hranicí naší země. За рубежом означает в другой стране, за пределами нашей страны. Viděli jsme se málo. Wir haben wenig gesehen. We saw little. Мы не видели друг друга много. Pracoval taky v diplomacii. He also worked in diplomacy. To je zajímavý život. This is an interesting life. Teď už je taky v důchodu. He is also retired now. Je to důchodce. Ale líbí se mu to a má čas na svoje hobby, na aktivity, které má rád. But he likes it and has time for his hobby, for the activities he likes.

Zajímavou práci mají taky bratři mého manžela. My husband's brothers also have an interesting job. Jeden bratr je režisér. To znamená, že dělá filmy. Vybírá si, kdo bude hrát hlavní roli i ostatní role. He chooses who will play the main role and other roles. Kdo bude herec a kdo bude herečka. Udělal už několik zajímavých filmů, které měly úspěch. He has made some interesting films that have been successful.

Druhý bratr dělá hry na počítač. The other brother does computer games. Dělá počítačové hry. Dělá hry, které můžete dát svému kamarádovi nebo partnerovi jako dárek. He makes games that you can give to a friend or partner as a gift. Ty hry jsou na míru. Diese Spiele sind maßgeschneidert. Those games are tailor-made. Эти игры сделаны на заказ. Jsou individuálně dělané pro konkrétního člověka. They are individually made for a specific person. V té hře je to, co ten člověk má rád a co rád dělá. In that game, it's what the person likes and what he likes to do. Manželka toho bratra pracuje jako grafička. The brother's wife works as a graphic designer. To je kreativní profese. Musí umět dobře malovat, ale taky dobře pracovat s počítačem a orientovat se v grafických programech. Brzo budou mít dítě, tak manželka bratra půjde na mateřskou dovolenou. They will soon have a child, so the brother's wife will go on maternity leave.

Moje sestra je také na mateřské dovolené. My sister is also on maternity leave. To znamená, že teď nepracuje, protože má malé děti a je s nimi doma. Stará se o své děti. She takes care of her children. To je taky důležitá práce. Bez ní by z dětí nebyly dobří lidé. Without it, children would not be good people.

Manžel mojí sestry je muzikant, je to hudebník a skladatel. Skladatel znamená, že píše (skládá) muziku. Muziku k filmům a k písničkám nebo prostě tak, na poslouchání. Music for movies and songs or just for listening.

Jejich děti ještě nepracují, jsou to školáci. Their children are not working yet, they are schoolchildren. Chodí do školy. Jsou naše budoucnost. Svět práce se teď mění. Die Arbeitswelt verändert sich jetzt. The world of work is changing now. Myslím si, že nová generace musí být hodně flexibilní. I think the new generation needs to be very flexible. Myslím si, že bude normální měnit svou práci v životě. I think it will be normal to change my job in life. Я думаю, что будет нормально сменить работу в жизни. Učit se nové věci. Myslím si, že musíte dobře přemýšlet o tom, co budete studovat a co si v životě vyberete. I think you have to think well about what you will study and what you will choose in life.

Každá práce má svoje plusy a mínusy, každá práce je někdy zajímavá a někdy nudná. Člově musí mít rád svou práci, protože jenom peníze mu štěstí nepřinesou. You have to love your job, because money alone will not bring you happiness. Вы должны любить свою работу, потому что деньги сами по себе не принесут вам удачи.

Nepracujte pro peníze, pracujte, protože máte rádi to, co děláte. Don't work for money, work because you love what you do.

A tím končí naše pracovní party, náš pracovní večírek, naše oslava 20. And that concludes our working party, our working party, our celebration of the 20th. (dvacátého) jubilejního dílu podcastu Učíme se česky. Tak pracujte, učte se češtinu a zase za 10 (deset) dní se uslyšíme u nového tématu. Also arbeiten, Tschechisch lernen und wieder in 10 (zehn) Tagen hören wir von einem neuen Thema. Так что работайте, учите чешский и снова через 10 (десять) дней мы услышим о новой теме. Ahoj všem a naslyšenou zase příště. Hello everyone and hear you again next time. Всем привет и снова вас услышу в следующий раз.