×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

úryvky od českých osbností, Josef Urválek

Josef Urválek

Činili všechny přípravy, aby své protilidové plány uskutečnili.

Zrazovali naši stranu, republiku, pracující lid i své rodiny.

Nebylo ničemností, které by nepoužili.

Velezrada, špionáž, sabotáž, úklady o život nejlepšího syna našich národů velkého vůdce a učitele soudruha Klementa Gottwalda.

Dva nejkrásnější synové našeho lidu Fučík a Šverma jsou jejich oběť.

Jaký to řetěz otřásajících zločinů.

Avšak přes rafinované spiklenectví a záškodnictví, přes lstivou obojetnost a hanebnost svých prostředků nedosáhli svých cílů. Byli rozdrceni.

Proč se tak stalo a proč dnes sedí tato spiklenecká banda jako hnízdo pochytaných krys nenáviděná opovrhovaná všemi čestnými lidmi naší země na lavici obviněných?

Je to proto, protože síla myšlenky socialismu, žhoucí vlastenectví všeho našeho lidu, jeho budovatelské nadšení, bezmezná důvěra k naší straně, jejímu vedení a soudruhu Gottwaldovi, vřelá láska k Sovětskému svazu jsou nepřekonatelné.


Josef Urválek

Činili všechny přípravy, aby své protilidové plány uskutečnili. They made all the preparations to carry out their anti-people plans.

Zrazovali naši stranu, republiku, pracující lid i své rodiny. They betrayed our party, the republic, the working people and their families.

Nebylo ničemností, které by nepoužili. There was no wickedness they would not use.

Velezrada, špionáž, sabotáž, úklady o život nejlepšího syna našich národů velkého vůdce a učitele soudruha Klementa Gottwalda. High treason, espionage, sabotage, conspiracies about the life of the best son of our nations, the great leader and teacher of comrade Klement Gottwald.

Dva nejkrásnější synové našeho lidu Fučík a Šverma jsou jejich oběť.

Jaký to řetěz otřásajících zločinů. What a chain of shocking crimes.

Avšak přes rafinované spiklenectví a záškodnictví, přes lstivou obojetnost a hanebnost svých prostředků nedosáhli svých cílů. However, despite sophisticated conspiracy and sabotage, despite the cunning ambiguity and shame of their means, they did not achieve their goals. Byli rozdrceni.

Proč se tak stalo a proč dnes sedí tato spiklenecká banda jako hnízdo pochytaných krys nenáviděná opovrhovaná všemi čestnými lidmi naší země na lavici obviněných?

Je to proto, protože síla myšlenky socialismu, žhoucí vlastenectví všeho našeho lidu, jeho budovatelské nadšení, bezmezná důvěra k naší straně, jejímu vedení a soudruhu Gottwaldovi, vřelá láska k Sovětskému svazu jsou nepřekonatelné. This is because the power of the idea of socialism, the burning patriotism of all our people, its building enthusiasm, its boundless trust in our party, its leadership and Comrade Gottwald, its warm love for the Soviet Union are insurmountable.