×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

úryvky od českých osbností, Edvard Beneš - o odsunu sudetských Němců

Edvard Beneš - o odsunu sudetských Němců

My jim musíme ukázat a zeptat se jich, co já jsem vždycky za války Angličanům a Američanům říkával:

“Myslíte, že je lepší, abychom se dostali po válce do zuřivé občanské války, ve které půjde našim, obojí, na život a na smrt mezi Němci, kteří u nás zůstanou a našimi lidmi?”

A nebo myslíte, že je lépe, abychom je naložili na vagóny a poslali je rozumným způsobem domů?


Edvard Beneš - o odsunu sudetských Němců

My jim musíme ukázat a zeptat se jich, co já jsem vždycky za války Angličanům a Američanům říkával: We must show them and ask them what I have always said to the English and Americans during the war:

“Myslíte, že je lepší, abychom se dostali po válce do zuřivé občanské války, ve které půjde našim, obojí, na život a na smrt mezi Němci, kteří u nás zůstanou a našimi lidmi?” "Do you think it's better for us to get into a fierce civil war after the war, in which ours, both, will go to life and death between the Germans who will stay with us and our people?"

A nebo myslíte, že je lépe, abychom je naložili na vagóny a poslali je rozumným způsobem domů? Or do you think it is better to load them on wagons and send them home in a sensible way?