×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Jednoduchá čeština, Jednoduchá čeština 8

Jednoduchá čeština 8

Jak to jde?

Docela dobře.

Dneska jsem dostal mail s novými Linky. Jak jsi to udělal?

Napřed jsem si procvičil nějaké lekce a potom jsem šel do sekce Vocabulary a tam zvětšil úroveň

naučených slov.

No vidíš.

Jde to už velice dobře. Jo.

Baví mě to dost. To je důležité.

Dneska jsem strávil skoro celý den u počítače.

Tak to se mi stává docela často.

Jednoduchá čeština 8 Einfaches Englisch 8 Inglés sencillo 8 Проста англійська 8 简单的捷克语 8

Jak to jde? How it goes? Comment cela se passe? 进展如何?

Docela dobře. Pretty good. 出色地。

Dneska jsem dostal mail s novými Linky. Heute habe ich die Mail mit den neuen Links bekommen. I got an email today with the new Links. 今天我收到一封包含新链接的电子邮件。 Jak jsi to udělal? Wie hast du das gemacht? How did you do that? 你是怎么做到的?

Napřed jsem si procvičil nějaké lekce a potom jsem šel do sekce Vocabulary a tam zvětšil úroveň Ich habe zuerst einige Lektionen geübt und bin dann zum Vokabular gegangen und habe das Level erhöht First I practiced some lessons and then I went to the Vocabulary section and increased the level there J'ai d'abord pratiqué quelques cours puis je suis allé à la section Vocabulaire et j'ai augmenté le niveau là-bas 我先练习了一些课程,然后去了词汇部分并提高了那里的水平

naučených slov. gelernte Wörter. learned words. 学到的单词。

No vidíš. Nun, du siehst. There you go. 就这样吧。

Jde to už velice dobře. It's already very good. 一切进展顺利。 Jo. Yeah, I'm fine. 是的。

Baví mě to dost. I enjoy it enough. 我足够享受了。 To je důležité. This is important. 这很重要。

Dneska jsem strávil skoro celý den u počítače. Ich habe heute fast den ganzen Tag an meinem Computer verbracht. Today I spent almost the whole day at the computer. Aujourd'hui, j'ai passé presque toute la journée devant l'ordinateur. 今天我几乎一整天都在电脑前度过。

Tak to se mi stává docela často. Das passiert mir oft. That's what happens to me quite often. C'est comme ça que ça m'arrive assez souvent. 这种情况经常发生在我身上。