×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Jednoduchá čeština, Jednoduchá čeština 6

Jednoduchá čeština 6

Tak a mám toho dost.

Ta učebnice je otravná. Ukaž mi ten Lingq. Jasně.

Rád. Pojď sem. Tady je knihovna, kde si vybereš lekci, která se ti líbí. Potřebuju něco pro žačátečníky.

Tato lekce bude zatím stačit. No a tady si můžeš poslechnout to, co je zde napsáno.

Několikrát si to poslechni. Můžeš přitom zároveň i číst.

Ty brďo.

Tady si to můžu vytisknout a stáhnout nahrávku. Jasně.

Pak to můžeš číst a poslouchat kdekoliv chceš. Potřebuju chytrý telefon nebo tablet.

Jednoduchá čeština 6 Einfaches Tschechisch 6 Simple Czech 6 简单的捷克语 6

Tak a mám toho dost. So I have enough. Alors j'en ai assez. 好吧,我已经受够了。

Ta učebnice je otravná. That textbook is annoying. 那本教科书很烦人。 Ukaž mi ten Lingq. Zeig mir den Lingq. Show me the Lingq. 给我看看那个 Lingq。 Jasně. Yeah, right. 清楚地。

Rád. Order. 命令。 Pojď sem. Come here. Venez ici. 过来。 Tady je knihovna, kde si vybereš lekci, která se ti líbí. Here is a library where you can choose the lesson you like. 这是一个图书馆,您可以在那里选择您喜欢的课程。 Potřebuju něco pro žačátečníky. I need something for the frogs. Мне нужно что-то для начинающих. 我需要一些适合初学者的东西。

Tato lekce bude zatím stačit. This lesson will still be enough. Cette leçon suffira pour l'instant. 这节课暂时就够了。 No a tady si můžeš poslechnout to, co je zde napsáno. Well, here you can listen to what is written here. 好吧,在这里你可以听一下这里写的内容。

Několikrát si to poslechni. Hear a few times. Écoutez-le plusieurs fois. 听几遍。 Můžeš přitom You can do that Tu peux le faire 您可以同时 zároveň i číst. beim Lesen. while reading. en même temps lire. 同时阅读。

Ty brďo. Come on. Vous brďo. 你这小子。

Tady si to můžu vytisknout a stáhnout nahrávku. Hier kann ich es ausdrucken und das Band herunterladen. I can print it out and download the recording here. Ici, je peux l'imprimer et télécharger l'enregistrement. 我可以打印出来并在此处下载录音。 Jasně. Yeah, right. 清楚地。

Pak to můžeš číst a poslouchat kdekoliv chceš. Then you can read and listen to it wherever you want. Ensuite, vous pouvez lire et écouter où vous le souhaitez. 然后您可以在任何您想要的地方阅读和收听。 Potřebuju chytrý telefon nebo tablet. I need a smart phone or tablet. Мне нужен смартфон или планшет. 我需要一部智能手机或平板电脑。