×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Jednoduchá čeština, Jednoduchá čeština 5

Jednoduchá čeština 5

Tak co?

Už jsi se rozhodl pro nějakou řeč? Jo.

Budu se učit taky španělsky. Na té stránce o které jsem ti povídal před týdnem?

Ne.

Zaplatil jsem si jazykový kurs. Dobře jak chceš, ale tady se můžeš učit dokonce i zadarmo.

Chceš to ukázat znova? Dnes ne.

Jednoduchá čeština 5 Einfaches Tschechisch 5 Simple Czech 5 Проста чеська 5 简单的捷克语 5

Tak co? So what? Et alors? 그래서 뭐? 所以呢?

Už jsi se rozhodl pro nějakou řeč? Have you decided for a speech? 你已经决定演讲了吗? Jo. Yeah, I'm fine. Oui, je vais bien. 네, 괜찮아요. 是的。

Budu se učit taky španělsky. I will also learn Spanish. 저도 스페인어를 배우려고요. 我还将学习西班牙语。 Na té stránce o které jsem ti povídal před týdnem? On the page I told you about a week ago? Sur la page que je vous ai racontée il y a environ une semaine? 大约一周前我在那个页面上告诉过你?

Ne. No. 不。

Zaplatil jsem si jazykový kurs. I paid for a language course. 我支付了语言课程的费用。 Dobře jak chceš, ale tady se můžeš učit dokonce i zadarmo. Well, as you please, but here you can even learn for free. Bien comme vous le souhaitez, mais ici vous pouvez même apprendre gratuitement. Ну, как хотите, а здесь даже можно учиться бесплатно. 随你喜欢,但在这里你甚至可以免费学习。

Chceš to ukázat znova? Willst du es nochmal zeigen? Do you want to show it again? 您想再次展示吗? Dnes ne. Not today. 今天不行。