×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Jednoduchá čeština, Jednoduchá čeština 3

Jednoduchá čeština 3

Cizí jazyk?

To nedokážu. A proč ne?

Protože na to nemám talent.

Na to nepotřebuješ mít talent.

Navíc.

Jsem na to už moc starý. Nikdo není tolik starý, aby se nemohl něčemu novému učit.

Myslíš to vážně?

Určitě.

Zvládl bys to. Dobrá.

Kde mám začít.

Jednoduchá čeština 3 Einfaches Tschechisch 3 Simple Czech 3 Checo sencillo 3 Проста чеська 3

Cizí jazyk? Foreign language?

To nedokážu. I can't do that. Je ne peux pas faire ça. Я не можу цього зробити. A proč ne? Why not?

Protože na to nemám talent. Because I don't have the talent for it. Тому що я не маю до цього таланту. 因为我没有这方面的天赋。

Na to nepotřebuješ mít talent. You don't need talent for that. 你不需要有这方面的天赋。

Navíc. Darüber hinaus. In addition. Plus. В додаток. 此外。

Jsem na to už moc starý. I'm too old for that. Я занадто старий для цього. 我已经太老了。 Nikdo není tolik starý, aby se nemohl něčemu novému učit. No one is old enough to learn something new. Personne n'est assez vieux pour apprendre quelque chose de nouveau. 没有人太老而不能学习新东西。

Myslíš to vážně? Are you serious? Es-tu sérieux? Ти серйозно? 你是认真的?

Určitě. I'm sure. Звичайно. 当然。

Zvládl bys to. You could do it. Vous pourriez le gérer. Ти міг би це зробити. 你可以做到这一点。 Dobrá. Okay. добре. 好的。

Kde mám začít. Where should I start. Où devrais-je commencer. 我该从哪里开始呢。