image

Druhá světová válka (Second World War), 07. Průběh války. Zimní válka

07. Průběh války. Zimní válka

Poté, co po více než dvou měsících diplomatického nátlaku odmítlo Finsko sovětské požadavky na odstoupení území, bylo 30. listopadu napadeno Rudou armádou. Vzhledem k drtivé sovětské převaze očekával Stalin rychlé a snadné vítězství, avšak Sověti Finy hrubě podcenili. Díky obratné taktice dokázala finská armáda vedená maršálem Mannerheimem zadržovat Sověty až do března 1940. Rudá armáda, jejíž velení bylo zdecimováno stalinskými čistkami, přišla o 200 000 mužů, zatímco finské ztráty činily 25 000 mužů. Britové a Francouzi zvažovali vojenskou operaci na podporu Finska, ovšem dříve než mohla být uskutečněna, byla 13. března 1940 podepsána mírová smlouva, podle níž muselo Finsko odstoupit Sovětům část Karélie. Německé poznatky z tohoto konfliktu přivedly Hitlera k přesvědčení, že Rudá armáda nemůže být pro Wehrmacht vážnou překážkou. V důsledku tohoto sovětského útoku se Finové v roce 1941 zapojili do německého tažení proti SSSR, aby se v tzv. pokračovací válce pokusili dobýt zpět ztracená území.Want to learn a language?


Learn from this text and thousands like it on LingQ.

  • A vast library of audio lessons, all with matching text
  • Revolutionary learning tools
  • A global, interactive learning community.

Language learning online @ LingQ

07. Průběh války. Zimní válka

Poté, co po více než dvou měsících diplomatického nátlaku odmítlo Finsko sovětské požadavky na odstoupení území, bylo 30. listopadu napadeno Rudou armádou. After more than two months of diplomatic pressure, Finland rejected Soviet demands for withdrawal, and was attacked by the Red Army on November 30. Vzhledem k drtivé sovětské převaze očekával Stalin rychlé a snadné vítězství, avšak Sověti Finy hrubě podcenili. Due to the overwhelming Soviet dominance, Stalin expected a quick and easy victory, but the Soviets grossly underestimated the Finns. Díky obratné taktice dokázala finská armáda vedená maršálem Mannerheimem zadržovat Sověty až do března 1940. Thanks to deft tactics, the Finnish army led by Marshal Mannerheim was able to hold the Soviets until March 1940. Rudá armáda, jejíž velení bylo zdecimováno stalinskými čistkami, přišla o 200 000 mužů, zatímco finské ztráty činily 25 000 mužů. The Red Army, whose command was decimated by the Stalinist purges, lost 200,000 men, while the Finnish losses amounted to 25,000 men. Britové a Francouzi zvažovali vojenskou operaci na podporu Finska, ovšem dříve než mohla být uskutečněna, byla 13. března 1940 podepsána mírová smlouva, podle níž muselo Finsko odstoupit Sovětům část Karélie. The British and French were considering a military operation in support of Finland, but before it could take place, a peace treaty was signed on March 13, 1940, under which Finland had to cede part of Karelia to the Soviets. Německé poznatky z tohoto konfliktu přivedly Hitlera k přesvědčení, že Rudá armáda nemůže být pro Wehrmacht vážnou překážkou. German knowledge from this conflict led Hitler to believe that the Red Army could not be a serious obstacle for the Wehrmacht. V důsledku tohoto sovětského útoku se Finové v roce 1941 zapojili do německého tažení proti SSSR, aby se v tzv. As a result of this Soviet attack, the Finns in 1941 joined the German campaign against the USSR to join the so-called pokračovací válce pokusili dobýt zpět ztracená území. Continuing wars tried to reconquer the lost territories.

×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.