image

Druhá světová válka (Second World War), 01. Úvod. Obecně k druhé světové válce. Část 1

01. Úvod. Obecně k druhé světové válce. Část 1

Druhá světová válka byl globální vojenský konflikt, jehož se zúčastnila většina států světa a jenž se stal s více než 60 miliony obětí dosud největším a nejvíc zničujícím válečným střetnutím v dějinách lidstva.

Příčiny války představovaly důsledky versailleské smlouvy, která prohloubila pocit ponížení v poražených státech, zvláště v Německu, a velká hospodářská krize na přelomu dvacátých a třicátých let, jež zásadním způsobem oslabila velkou část států, čímž umožnila vzestup nacismu pod vedením Adolfa Hitlera a jiných totalitárních režimů v celé Evropě.

Obecně přijímaným datem začátku války v Evropě je 1. září 1939, kdy nacistické Německo napadlo Polsko, načež se do konfliktu vložily Francie, Velká Británie a státy Commonwealthu.

Za první předčasný útok druhé světové války v Evropě je považován tzv. Jablunkovský incident. [1] V Asii je za počátek války považována japonská invaze do Číny 7. července 1937. Sovětský svaz nejprve uzavřel s Německem pakt o neútočení a uvolnil tím prostor pro nacistickou vojenskou expanzi, avšak 22. června 1941 byl přepaden Německem a jeho spojenci. Spojené státy americké, které už dříve poskytovaly Spojencům pomoc, byly vtaženy do války 7. prosince 1941 poté, co Japonsko udeřilo na jejich námořní základnu v Pearl Harboru. Konec války v Evropě nastal 8. května 1945 kapitulací Německa. Po americkém svržení atomových bomb na města Hirošima a Nagasaki kapitulovalo Japonsko 2. září téhož roku.Want to learn a language?


Learn from this text and thousands like it on LingQ.

  • A vast library of audio lessons, all with matching text
  • Revolutionary learning tools
  • A global, interactive learning community.

Language learning online @ LingQ

01. Úvod. Obecně k druhé světové válce. Část 1

Druhá světová válka byl globální vojenský konflikt, jehož se zúčastnila většina států světa a jenž se stal s více než 60 miliony obětí dosud největším a nejvíc zničujícím válečným střetnutím v dějinách lidstva. World War II was a global military conflict in which most nations participated and which, with more than 60 million victims, has become the largest and most devastating war engagement ever in human history.

Příčiny války představovaly důsledky versailleské smlouvy, která prohloubila pocit ponížení v poražených státech, zvláště v Německu, a velká hospodářská krize na přelomu dvacátých a třicátých let, jež zásadním způsobem oslabila velkou část států, čímž umožnila vzestup nacismu pod vedením Adolfa Hitlera a jiných totalitárních režimů v celé Evropě. The causes of the war were the consequences of the Treaty of Versailles, which deepened the sense of humiliation in defeated states, especially Germany, and the Great Depression at the turn of the 1920s and 1930s, which severely weakened many states, allowing Nazism to rise under Adolf Hitler and other totalitarian regimes. throughout Europe.

Obecně přijímaným datem začátku války v Evropě je 1. září 1939, kdy nacistické Německo napadlo Polsko, načež se do konfliktu vložily Francie, Velká Británie a státy Commonwealthu.

Za první předčasný útok druhé světové války v Evropě je považován tzv. The first premature attack of World War II in Europe is considered to be the so-called Jablunkovský incident. [1] V Asii je za počátek války považována japonská invaze do Číny 7. července 1937. [1] In Asia, the Japanese invasion of China on July 7, 1937 is considered the beginning of the war. Sovětský svaz nejprve uzavřel s Německem pakt o neútočení a uvolnil tím prostor pro nacistickou vojenskou expanzi, avšak 22. června 1941 byl přepaden Německem a jeho spojenci. The Soviet Union first concluded a non-aggression pact with Germany, freeing up space for Nazi military expansion, but on June 22, 1941, it was attacked by Germany and its allies. Spojené státy americké, které už dříve poskytovaly Spojencům pomoc, byly vtaženy do války 7. prosince 1941 poté, co Japonsko udeřilo na jejich námořní základnu v Pearl Harboru. The United States, which had previously provided assistance to the Allies, was drawn into the war on December 7, 1941, after Japan struck their naval base in Pearl Harbor. Konec války v Evropě nastal 8. května 1945 kapitulací Německa. The end of the war in Europe came on May 8, 1945 with the surrender of Germany. Po americkém svržení atomových bomb na města Hirošima a Nagasaki kapitulovalo Japonsko 2. září téhož roku. After the American dropping of atomic bombs on the cities of Hiroshima and Nagasaki, Japan capitulated on September 2 of the same year.

×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.