×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Pirátské noviny, Arabská vzpoura se šíří do Španělska část 1

Arabská vzpoura se šíří do Španělska část 1

V únoru tohoto roku jsme po pádu egyptského diktátora Mubaraka na Pirátských novinách napsali, že Evropa potřebuje podobné změny, po kterých volají obyvatelé severní Afriky a Blízkého východu.

Po třech měsících dorazila arabská inspirace do Španělska. Desetitisíce Španělů od 15. května spontánně protestují proti současnému politickému i ekonomickému systému. Protesty začaly před regionálními a městskými volbami a nezastavily se ani v den voleb, ačkoli je volební komise označila za protizákonné. Vláda ovšem odmítla proti demonstracím zasáhnout. Protestující Španělé obsazují hlavní náměstí španělských měst natrvalo, podobně jako v Egyptě. Podobně spontánní a revoluční je i atmosféra. Španělské Hnutí za skutečnou demokracii (Democracia Real Ya!) se označuje jako „pokojný ale nekompromisní projev rozhořčení občanů“, kteří protestují proti dopadům hospodářské krize, kterou nezpůsobili. Vytýkají státu a politickým strukturám, že zachraňují primárně banky a bankéře, kteří jsou právě za krizi přímo zodpovědní. Kritizují i korupci a provázanost hlavních politických stran s globálním kapitálem a vyzývají, aby jejich zástupce ve volbách nevolili. Doporučují, aby občané dali přednost menším politickým stranám nebo vhodili do uren bílý protestní lístek a odmítli systém současných voleb.


Arabská vzpoura se šíří do Španělska část 1

V únoru tohoto roku jsme po pádu egyptského diktátora Mubaraka na Pirátských novinách napsali, že Evropa potřebuje podobné změny, po kterých volají obyvatelé severní Afriky a Blízkého východu.

Po třech měsících dorazila arabská inspirace do Španělska. After three months, Arab inspiration arrived in Spain. Desetitisíce Španělů od 15. května spontánně protestují proti současnému politickému i ekonomickému systému. Since May 15, tens of thousands of Spaniards have been spontaneously protesting against the current political and economic system. Protesty začaly před regionálními a městskými volbami a nezastavily se ani v den voleb, ačkoli je volební komise označila za protizákonné. The protests began before the regional and city elections and did not stop on election day, although the election commission called them illegal. Vláda ovšem odmítla proti demonstracím zasáhnout. However, the government refused to take action against the demonstrations. Protestující Španělé obsazují hlavní náměstí španělských měst natrvalo, podobně jako v Egyptě. Protesting Spaniards occupy the main square of Spanish cities permanently, similar to Egypt. Podobně spontánní a revoluční je i atmosféra. Španělské Hnutí za skutečnou demokracii (Democracia Real Ya!) Spanish Movement for Real Democracy (Democracia Real Ya!) se označuje jako „pokojný ale nekompromisní projev rozhořčení občanů“, kteří protestují proti dopadům hospodářské krize, kterou nezpůsobili. is described as a "peaceful but uncompromising expression of the outrage of citizens" who are protesting against the effects of the economic crisis, which they did not cause. Vytýkají státu a politickým strukturám, že zachraňují primárně banky a bankéře, kteří jsou právě za krizi přímo zodpovědní. They accuse the state and political structures of rescuing primarily banks and bankers who are directly responsible for the crisis. Kritizují i korupci a provázanost hlavních politických stran s globálním kapitálem a vyzývají, aby jejich zástupce ve volbách nevolili. They also criticize corruption and the interconnectedness of major political parties with global capital and call on their representatives not to vote in elections. Doporučují, aby občané dali přednost menším politickým stranám nebo vhodili do uren bílý protestní lístek a odmítli systém současných voleb. They recommend that citizens prefer smaller political parties or put a white protest card in the ballot box and reject the current election system.