image

Dějiny Československa od roku 1918 do roku 1992, Třetí republika 1945–1948, část 1

Třetí republika 1945–1948, část 1

Po skončení války v květnu 1945 bylo Československo obnoveno, ale bez území Podkarpatské Rusi, které bylo připojeno k sovětské Ukrajině v rámci expanze SSSR (Sovětského Svazu) na západ.

Na základě dohod z Postupimské konference bylo k 1. listopadu 1946 odsunuto 2 232 544 obyvatel německé národnosti (v roce 1947 došlo k odsunu dalších 80 000 českých Němců).

Protože Postupimská konference zároveň odmítla schválit podobný odsun i pro občany maďarské národnosti, uzavřela československá vláda s vládou maďarskou dohodu o tzv. výměně obyvatelstva, při které se jakýkoliv příslušník slovenské menšiny v Maďarsku mohl přestěhovat do ČSR a za něj byl vystěhován do Maďarska jeden příslušník maďarské menšiny na Slovensku. Na základě této dohody bylo odsunuto do Maďarska 90 000 slovenských Maďarů.

Samostatnost poválečné ČSR byla oslabena. Již tehdy se v československé politice začala prosazovat závislost na Sovětském svazu, připravovaná Komunistickou stranou Československa (KSČ) za války v Moskvě.Want to learn a language?


Learn from this text and thousands like it on LingQ.

  • A vast library of audio lessons, all with matching text
  • Revolutionary learning tools
  • A global, interactive learning community.

Language learning online @ LingQ

Třetí republika 1945–1948, část 1

Po skončení války v květnu 1945 bylo Československo obnoveno, ale bez území Podkarpatské Rusi, které bylo připojeno k sovětské Ukrajině v rámci expanze SSSR (Sovětského Svazu) na západ. After the end of the war in May 1945, Czechoslovakia was restored, but without the territory of Subcarpathian Russia, which was annexed to Soviet Ukraine as part of the expansion of the USSR (Soviet Union) to the west.

Na základě dohod z Postupimské konference bylo k 1. listopadu 1946 odsunuto 2 232 544 obyvatel německé národnosti (v roce 1947 došlo k odsunu dalších 80 000 českých Němců). On the basis of agreements from the Potsdam Conference, 2,232,544 inhabitants of German nationality were expelled on November 1, 1946 (in 1947, another 80,000 Czech Germans were expelled).

Protože Postupimská konference zároveň odmítla schválit podobný odsun i pro občany maďarské národnosti, uzavřela československá vláda s vládou maďarskou dohodu o tzv. výměně obyvatelstva, při které se jakýkoliv příslušník slovenské menšiny v Maďarsku mohl přestěhovat do ČSR a za něj byl vystěhován do Maďarska jeden příslušník maďarské menšiny na Slovensku. As the Potsdam Conference also refused to approve a similar expulsion for Hungarian citizens, the Czechoslovak government concluded a Hungarian agreement with the government on the so-called population exchange, during which any member of the Slovak minority in Hungary could move to the Czechoslovak Republic and one Hungarian member minorities in Slovakia. Na základě této dohody bylo odsunuto do Maďarska 90 000 slovenských Maďarů. Based on this agreement, 90,000 Slovak Hungarians were deported to Hungary.

Samostatnost poválečné ČSR byla oslabena. The independence of the post-war Czechoslovakia was weakened. Již tehdy se v československé politice začala prosazovat závislost na Sovětském svazu, připravovaná Komunistickou stranou Československa (KSČ) za války v Moskvě. Even then, dependence on the Soviet Union, prepared by the Communist Party of Czechoslovakia (KSČ) during the war in Moscow, began to assert itself in Czechoslovak politics.

×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.