image

Dějiny Československa od roku 1918 do roku 1992, První republika 1918–1938, část 3

První republika 1918–1938, část 3

Do československých poměrů státu s vysokou životní úrovní, projevující se také výstavbou vilových čtvrtí většiny měst, vážně zasáhla celosvětová hospodářská krize první poloviny třicátých let, v roce 1933 tak bylo v Československu téměř 1 000 000 nezaměstnaných.

Dalším vážným zásahem do vývoje situace v RČS byl nástup Adolfa Hitlera k moci v sousedním Německu, který se stal podnětem pro vznik Sudetoněmecké strany, která vyvolávala v českém pohraničí protičeské nálady a kladla československým oficiálním orgánům požadavky dle zadání A. Hitlera. Československu se začalo přezdívat „ostrov demokracie ve střední Evropě“. Od roku 1937 (po skonu T.G. Masaryka 14. září 1937) se situace začala dramaticky radikalizovat, což vyvrcholilo protičeským pučem v září 1938. Zcela v souladu s rostoucími vlivy nacionalistických hnutí a tendencí v té době také Slováci začali usilovat o svoji národní identitu (viz Hlinkova slovenská ľudová strana).Want to learn a language?


Learn from this text and thousands like it on LingQ.

  • A vast library of audio lessons, all with matching text
  • Revolutionary learning tools
  • A global, interactive learning community.

Language learning online @ LingQ

První republika 1918–1938, část 3

Do československých poměrů státu s vysokou životní úrovní, projevující se také výstavbou vilových čtvrtí většiny měst, vážně zasáhla celosvětová hospodářská krize první poloviny třicátých let, v roce 1933 tak bylo v Československu téměř 1 000 000 nezaměstnaných. The Czechoslovak state of high living standards, also manifested by the construction of the residential areas of most towns, seriously affected the global economic crisis of the first half of the 1930s, and in 1933 there were nearly 1,000,000 unemployed in Czechoslovakia.

Dalším vážným zásahem do vývoje situace v RČS byl nástup Adolfa Hitlera k moci v sousedním Německu, který se stal podnětem pro vznik Sudetoněmecké strany, která vyvolávala v českém pohraničí protičeské nálady a kladla československým oficiálním orgánům požadavky dle zadání A. Hitlera. Another serious interference with the development of the situation in the RČS was the advent of Adolf Hitler to power in neighboring Germany, which became an impetus for the creation of the Sudeten German Party, which provoked the anti-Czech moods in the Czech borderland and demanded the requests of A. Hitler for Czechoslovak official bodies. Československu se začalo přezdívat „ostrov demokracie ve střední Evropě“. Czechoslovakia has begun to nickname "the island of democracy in Central Europe". Od roku 1937 (po skonu T.G. Since 1937 (after TG Masaryka 14. září 1937) se situace začala dramaticky radikalizovat, což vyvrcholilo protičeským pučem v září 1938. Masaryk, September 14, 1937), the situation began to radically radicalize, culminating in the anti-Czech coup in September 1938. Zcela v souladu s rostoucími vlivy nacionalistických hnutí a tendencí v té době také Slováci začali usilovat o svoji národní identitu (viz Hlinkova slovenská ľudová strana). In line with the growing influence of nationalist movements and tendencies at that time, the Slovaks also started to work for their national identity (see Hlinkova Slovak People's Party).

×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.