image

Dějiny Československa od roku 1918 do roku 1992, První republika 1918–1938, část 2

První republika 1918–1938, část 2

Státotvorným národem byl prohlášen národ československý a státním jazykem se stal jazyk československý (v podobě češtiny a slovenštiny).

Češi a Slováci byli vnímáni jako dvě větve jednoho politického národa, který populačně dominoval meziválečnému Československu. Slováci jako samostatný národ by byli v tehdejším Československu až třetí nejpočetnější národností, po Češích a Němcích.

Ústava byla dopracována ve 2 hod.

30 min. 29. února 1920 a schválena 2. března 1920, jako první ústavní listina nových evropských států.

Prvním československým prezidentem se stal 14.11.1918 Tomáš Garrigue Masaryk, kterého po jeho abdikaci 14.12. v roce 1935 vystřídal Edvard Beneš.Want to learn a language?


Learn from this text and thousands like it on LingQ.

  • A vast library of audio lessons, all with matching text
  • Revolutionary learning tools
  • A global, interactive learning community.

Language learning online @ LingQ

První republika 1918–1938, část 2

Státotvorným národem byl prohlášen národ československý a státním jazykem se stal jazyk československý (v podobě češtiny a slovenštiny). The Czechoslovak nation was proclaimed a nation-building nation, and the Czech language became Czechoslovak (in the form of Czech and Slovak).

Češi a Slováci byli vnímáni jako dvě větve jednoho politického národa, který populačně dominoval meziválečnému Československu. The Czechs and the Slovaks were perceived as two branches of a political nation that dominated the inter-war Czechoslovakia. Slováci jako samostatný národ by byli v tehdejším Československu až třetí nejpočetnější národností, po Češích a Němcích. The Slovaks as a separate nation would be the third most numerous nationality in the Czechoslovakia then, after the Czechs and Germans.

Ústava byla dopracována ve 2 hod. The constitution was completed at 2 o'clock.

30 min. 30 min. 29\\. 29 \\\\. února 1920 a schválena 2. března 1920, jako první ústavní listina nových evropských států. February 1920 and approved on March 2, 1920, as the first constitutional charter of the new European states.

Prvním československým prezidentem se stal 14.11.1918 Tomáš Garrigue Masaryk, kterého po jeho abdikaci 14.12. v roce 1935 vystřídal Edvard Beneš. The first Czechoslovak president was 14.11.1918 Tomáš Garrigue Masaryk, who after his abdication 14.12. in 1935 he was replaced by Edvard Beneš.

×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.