image

Dějiny Československa od roku 1918 do roku 1992, První republika 1918–1938, část 1

První republika 1918–1938, část 1

Původní koncepci nově vzniklého Československa nastínil na mírové konferenci v Paříži Eduard Beneš, který předložil státníkům celou řadu memorand.

Jedním z takto předložených dokumentů byla Nóta o národnostním režimu v Česko-Slovenské republice, v níž Beneš přislíbil, že nově vzniklá Československá republika „zamýšlí vybudovat organizaci státu na přijetí národních práv a zásad uplatňovaných v ústavě Švýcarské republiky“ . Dále bylo v nótě uvedeno např. to, že oficiálním jazykem v Československu bude čeština a rovnoprávným jazykem s češtinou bude němčina a že veřejné úřady budou otevřeny všem národnostem obývajícím území republiky. Po vzniku Československa však převážila myšlenka vytvořit jednotný, demokratický, centralistický „národní stát“ založený na ideji čechoslovakismu, příkladem a garantem se stala Francie.

Na jeho území se hovořilo více než půl tuctem jazyků - česky, německy, slovensky, maďarsky, polsky, rusínsky a dalšími nářečími ukrajinštiny.

Mezi další jazyky patřily jidiš, rómština, rumunština a jejich nářečí (zejména v příhraničí s Rumunskem).Want to learn a language?


Learn from this text and thousands like it on LingQ.

  • A vast library of audio lessons, all with matching text
  • Revolutionary learning tools
  • A global, interactive learning community.

Language learning online @ LingQ

První republika 1918–1938, část 1

Původní koncepci nově vzniklého Československa nastínil na mírové konferenci v Paříži Eduard Beneš, který předložil státníkům celou řadu memorand. The original concept of newly established Czechoslovakia outlined a peace conference in Paris, Eduard Beneš, who presented a number of memoranda to the statesmen.

Jedním z takto předložených dokumentů byla Nóta o národnostním režimu v Česko-Slovenské republice, v níž Beneš přislíbil, že nově vzniklá Československá republika „zamýšlí vybudovat organizaci státu na přijetí národních práv a zásad uplatňovaných v ústavě Švýcarské republiky“ . One of the documents submitted was the Nation of the Czech-Slovak Republic, in which Benes promised that the newly-established Czechoslovak Republic "intends to build a state organization for the adoption of national rights and principles enshrined in the Constitution of the Swiss Republic". Dále bylo v nótě uvedeno např. Furthermore, in the note, for example, to, že oficiálním jazykem v Československu bude čeština a rovnoprávným jazykem s češtinou bude němčina a že veřejné úřady budou otevřeny všem národnostem obývajícím území republiky. the fact that the official language in Czechoslovakia will be Czech and the equivalent language with Czech will be German and that public authorities will be open to all nationalities inhabiting the territory of the republic. Po vzniku Československa však převážila myšlenka vytvořit jednotný, demokratický, centralistický „národní stát“ založený na ideji čechoslovakismu, příkladem a garantem se stala Francie. After the establishment of Czechoslovakia, however, the idea of ​​creating a united, democratic, centralist "national state" based on the idea of ​​Czechoslovakism prevailed, France and France became the example and guarantor.

Na jeho území se hovořilo více než půl tuctem jazyků - česky, německy, slovensky, maďarsky, polsky, rusínsky a dalšími nářečími ukrajinštiny. More than half a dozen languages ​​- Czech, German, Slovak, Hungarian, Polish, Ruthenian and other dialects of Ukrainian - were spoken in its territory.

Mezi další jazyky patřily jidiš, rómština, rumunština a jejich nářečí (zejména v příhraničí s Rumunskem). Other languages ​​included Yiddish, Romani, Romanian and their dialects (especially in Romania's border area).

×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.