image

Dějiny Československa od roku 1918 do roku 1992, Mnichovská dohoda a druhá světová válka, 1938–1945, část 3

Mnichovská dohoda a druhá světová válka, 1938–1945, část 3

V důsledku rychlého postupu sovětských vojsk se 29. srpna 1944 představitelé Wermachtu rozhodli obsadit území Slovenského státu.

Tento krok vyvolal na středním Slovensku protifašistické povstání, které mělo za cíl zamezit obsazení slovenského území a pomoci tak postupu sovětské Rudé armády. V důsledku zdržení sovětské ofenzivy bylo povstání tvrdě potlačeno a celé slovenské území bylo obsazeno německou armádou. Povstalci se tak museli uchýlit k metodám partyzánského boje.

5. května 1945 propuklo v Praze povstání, které se rozšířilo na většinu území Protektorátu (Květnové povstání českého lidu). Cílem bylo co nejrychlejší osvobození českého území z německé nadvlády a minimalizace dalších válečných škod, zejména v oblasti průmyslu.Praze pomohla tzv. ROA generála Vlasova, když Americká armáda přítomná od 6. května 1945 v Plzni musela zastavit po překročení tzv. demarkační čáry v Rokycanech. Do Prahy v tyto dny dorazil pouze americký průzkumný oddíl, který musel vzít několik oddílů německých okupantů do zajetí a vrátit se s nimi zpět do Plzně. Po krutých bojích v Nuslích a na Pankráci byl v Praze 8. května již v podstatě klid. Následující den 9. května 1945 byla Praha osvobozena sovětskými vojsky (tehdy Rudou armádou), čímž de-facto skončila druhá světová válka v Evropě.Want to learn a language?


Learn from this text and thousands like it on LingQ.

  • A vast library of audio lessons, all with matching text
  • Revolutionary learning tools
  • A global, interactive learning community.

Language learning online @ LingQ

Mnichovská dohoda a druhá světová válka, 1938–1945, část 3

V důsledku rychlého postupu sovětských vojsk se 29. srpna 1944 představitelé Wermachtu rozhodli obsadit území Slovenského státu. As a result of the rapid advance of Soviet troops, on August 29, 1944, the representatives of the Wehrmacht decided to occupy the territory of the Slovak state.

Tento krok vyvolal na středním Slovensku protifašistické povstání, které mělo za cíl zamezit obsazení slovenského území a pomoci tak postupu sovětské Rudé armády. This step provoked an anti-fascist uprising in central Slovakia, the aim of which was to prevent the occupation of Slovak territory and thus help the advance of the Soviet Red Army. V důsledku zdržení sovětské ofenzivy bylo povstání tvrdě potlačeno a celé slovenské území bylo obsazeno německou armádou. As a result of the delay in the Soviet offensive, the uprising was severely suppressed and the entire Slovak territory was occupied by the German army. Povstalci se tak museli uchýlit k metodám partyzánského boje. The insurgents thus had to resort to methods of guerrilla warfare.

5. května 1945 propuklo v Praze povstání, které se rozšířilo na většinu území Protektorátu (Květnové povstání českého lidu). On May 5, 1945, an uprising broke out in Prague, which spread to most of the Protectorate (the May Uprising of the Czech People). Cílem bylo co nejrychlejší osvobození českého území z německé nadvlády a minimalizace dalších válečných škod, zejména v oblasti průmyslu.Praze pomohla tzv. The aim was to free the Czech territory from German rule as quickly as possible and to minimize further war damage, especially in the field of industry. ROA generála Vlasova, když Americká armáda přítomná od 6. května 1945 v Plzni musela zastavit po překročení tzv. ROA of General Vlasov, when the US Army present since May 6, 1945 in Pilsen had to stop after crossing the so-called demarkační čáry v Rokycanech. demarcation lines in Rokycany. Do Prahy v tyto dny dorazil pouze americký průzkumný oddíl, který musel vzít několik oddílů německých okupantů do zajetí a vrátit se s nimi zpět do Plzně. These days, only the American reconnaissance unit arrived in Prague, which had to capture several divisions of the German occupiers and return to Pilsen with them. Po krutých bojích v Nuslích a na Pankráci byl v Praze 8. května již v podstatě klid. After fierce fighting in Nusle and Pankrác, Prague on May 8 was basically calm. Následující den 9. května 1945 byla Praha osvobozena sovětskými vojsky (tehdy Rudou armádou), čímž de-facto skončila druhá světová válka v Evropě. The next day, May 9, 1945, Prague was liberated by Soviet troops (then the Red Army), de facto ending World War II in Europe.

×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.