image

Dějiny Československa od roku 1918 do roku 1992, Mnichovská dohoda a druhá světová válka, 1938–1945, část 2

Mnichovská dohoda a druhá světová válka, 1938–1945, část 2

V roce 1940 bylo v Londýně Edvardem Benešem ustanoveno Prozatímní státní zřízení.

Centrum komunistického zahraničního odboje sídlilo v Moskvě. V jeho čele stáli Klement Gottwald a Rudolf Slánský.

Do odboje proti nacistické okupaci na domácí půdě se zapojili jak demokratické strany tak komunisté.

Jejich společným cílem bylo obnovení Československa v předválečných hranicích a vyrovnání se ze Sudetskými Němci a kolaboranty. Významnými organizacemi domácího odboje byli Obrana národa a Ústřední vedení odboje domácího. Obrana národa byla prakticky rozbita říšským protektorem Reinhardem Heydrichem.

Heydrich byl v 27. května 1942 zabit skupinou v Anglii vycvičených československých výsadkářů (Jan Kubiš a Jozef Gabčík), vyslaných na území protektorátu v rámci Operace Anthropoid (jedná se o nejvýše postaveného nacistického politika úmyslně zabitého během války).

V reakci na tento čin rozpoutali nacisté vlnu represí, které stáli život mnoha obyvatel Protektorátu. V důsledku nepotvrzených udání byli srovnány se zemí vesnice Lidice a Ležáky a jejich obyvatele odvezeni do koncentračních táborů.Want to learn a language?


Learn from this text and thousands like it on LingQ.

  • A vast library of audio lessons, all with matching text
  • Revolutionary learning tools
  • A global, interactive learning community.

Language learning online @ LingQ

Mnichovská dohoda a druhá světová válka, 1938–1945, část 2

V roce 1940 bylo v Londýně Edvardem Benešem ustanoveno Prozatímní státní zřízení. In 1940, the Provisional State Establishment was established in London by Edvard Beneš.

Centrum komunistického zahraničního odboje sídlilo v Moskvě. The Center for Communist Foreign Resistance was based in Moscow. V jeho čele stáli Klement Gottwald a Rudolf Slánský. In his head were Klement Gottwald and Rudolf Slansky.

Do odboje proti nacistické okupaci na domácí půdě se zapojili jak demokratické strany tak komunisté. Resistance to the Nazi occupation on home soil has involved both democratic parties and communists.

Jejich společným cílem bylo obnovení Československa v předválečných hranicích a vyrovnání se ze Sudetskými Němci a kolaboranty. Their common goal was the restoration of Czechoslovakia in the pre-war frontiers and the settlement of the Sudeten Germans and the collaborators. Významnými organizacemi domácího odboje byli Obrana národa a Ústřední vedení odboje domácího. Significant organizations of domestic resistance were the Defense of the Nation and the Central Leadership of the Home Resistance. Obrana národa byla prakticky rozbita říšským protektorem Reinhardem Heydrichem. The defense of the nation was virtually broken by the Reich Protector Reinhard Heydrich.

Heydrich byl v 27. května 1942 zabit skupinou v Anglii vycvičených československých výsadkářů (Jan Kubiš a Jozef Gabčík), vyslaných na území protektorátu v rámci Operace Anthropoid (jedná se o nejvýše postaveného nacistického politika úmyslně zabitého během války). On May 27, 1942, Heydrich was killed by a group of trained Czechoslovak paratroopers (Jan Kubiš and Jozef Gabčík) trained on the territory of the Protectorate within Operation Anthropoid (the highest Nazi policy deliberately killed during the war).

V reakci na tento čin rozpoutali nacisté vlnu represí, které stáli život mnoha obyvatel Protektorátu. In response to this act, the Nazis unleashed a wave of repression that has claimed the lives of many Protectorate residents. V důsledku nepotvrzených udání byli srovnány se zemí vesnice Lidice a Ležáky a jejich obyvatele odvezeni do koncentračních táborů. As a result of unconfirmed reports, they were compared to the country of Lidice and Ležáky and their inhabitants were taken to concentration camps.

×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.