image

Dějiny Československa od roku 1918 do roku 1992, Mnichovská dohoda a druhá světová válka, 1938–1945, část 1

Mnichovská dohoda a druhá světová válka, 1938–1945, část 1

Když byla československá politická reprezentace přinucena přijmout Mnichovskou dohodu podepsanou 29. září 1938, byl to konec předválečné RČS, tzv. První republiky. Němci osídlené Sudety, byly o den později, 30. září 1938, postoupeny Třetí říši a východní část československého Těšínska (kde se 35 % obyvatel hlásilo k polské a 56 % obyvatel k české národnosti)[5] Polsku. Následně byla po První vídeňské arbitráži Maďarsku odstoupena Maďary osídlená území na jihu Slovenska a Podkarpatské Rusi.

Okleštěné Československo existovalo jen krátce, neboť 14. března 1939 Slovensko vyhlásilo samostatnost a jako Slovenská republika se stalo satelitem hitlerovského Německa.

Zbylé území českých zemí bylo 15. března 1939 obsazeno nacistickými vojsky. O den později byl vyhlášen Protektorát Čechy a Morava.

Ještě před tím odešla z Československa první vlna emigrace, během které odcházeli jednak lidé politicky angažovaní, ale zejména Židé, kterým Hitler otevřeně vyhrožoval likvidací.

Mnozí tzv: „rasově nečistí“ kteří zůstali zejména Židé, Romové, tělesně nebo mentálně hendikepovaní, jakož i političtí oponenti režimu, zahynuli v koncentračních táborech nebo byli popraveni.Want to learn a language?


Learn from this text and thousands like it on LingQ.

  • A vast library of audio lessons, all with matching text
  • Revolutionary learning tools
  • A global, interactive learning community.

Language learning online @ LingQ

Mnichovská dohoda a druhá světová válka, 1938–1945, část 1

Když byla československá politická reprezentace přinucena přijmout Mnichovskou dohodu podepsanou 29. září 1938, byl to konec předválečné RČS, tzv. První republiky. When the Czechoslovak political representation was forced to accept the Munich Agreement signed on September 29, 1938, it was the end of the pre-war RČS, Němci osídlené Sudety, byly o den později, 30. září 1938, postoupeny Třetí říši a východní část československého Těšínska (kde se 35 % obyvatel hlásilo k polské a 56 % obyvatel k české národnosti)[5] Polsku. The Germans inhabited the Sudetenland, a day later, on September 30, 1938, they were ceded to the Third Reich and the eastern part of the Czechoslovak Cieszyn region (where 35% of the population declared themselves Polish and 56% said Czech nationality) [5] Poland. Následně byla po První vídeňské arbitráži Maďarsku odstoupena Maďary osídlená území na jihu Slovenska a Podkarpatské Rusi. The Germans inhabited the Sudetenland, the Third Reich and the eastern part of the Czechoslovak Těšínsko (where 35% of the population reported to the Polish and 56% of the population to the Czech nationality) [5] were transferred a day later, on September 30, 1938.

Okleštěné Československo existovalo jen krátce, neboť 14. března 1939 Slovensko vyhlásilo samostatnost a jako Slovenská republika se stalo satelitem hitlerovského Německa. Truncated Czechoslovakia existed only briefly, as on March 14, 1939, Slovakia declared independence and, as the Slovak Republic, became a satellite of Hitler's Germany.

Zbylé území českých zemí bylo 15. března 1939 obsazeno nacistickými vojsky. The remaining territory of the Czech lands was occupied by Nazi troops on March 15, 1939. O den později byl vyhlášen Protektorát Čechy a Morava. The rest of the Czech lands were occupied by the Nazi armies on 15 March 1939.

Ještě před tím odešla z Československa první vlna emigrace, během které odcházeli jednak lidé politicky angažovaní, ale zejména Židé, kterým Hitler otevřeně vyhrožoval likvidací. Even before that, the first wave of emigration left Czechoslovakia, during which both politically engaged people and especially Jews left, whom Hitler openly threatened with liquidation.

Mnozí tzv: „rasově nečistí“ kteří zůstali zejména Židé, Romové, tělesně nebo mentálně hendikepovaní, jakož i političtí oponenti režimu, zahynuli v koncentračních táborech nebo byli popraveni. Many so-called "racially unclean", who remained mainly Jews, Roma, physically or mentally handicapped, as well as political opponents of the regime, died in concentration camps or were executed.

×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.