image

Dějiny Československa od roku 1918 do roku 1992, Komunistický režim 1948–1989, část 4

Komunistický režim 1948–1989, část 4

V sedmdesátých letech rostl hrubý domácí produkt tempem o 6-11 % každý rok a republika zažila ekonomický boom: levné suroviny ze Sovětského Svazu (SSSR) a vývoz do zemí RVHP (Rada vzájemné hospodářské pomoci) ale pouze prodloužily trvání neefektivního průmyslu.

Technické zaostávání většiny podniků se spíše prohlubovalo, což se plně projevilo po roce 1989. Ovšem probíhala industrializace Slovenska, dál byl budován převážně těžký průmysl, dálniční síť, Pražské metro a panelová sídliště. Rozvoj skončil na začátku 80. let, kdy ČSSR se zpožděním dohonil tzv. ropný šok - ČSSR totiž platila za dodávky ropy pětileté průměrné tržní světové ceny. Krize hospodářství se naplno projevila v 80. letech, kdy mnohým podnikům chyběly peníze prakticky na všechno, zejména však na stavební a strojní investice. Průmysl byl neefektivní a zejména těžký průmysl výrazně poškozoval životní prostředí v Severních Čechách a na Severní Moravě. Relativní životní úroveň obyvatelstva se ve srovnání se Západní Evropou dále výrazně snižovala.

Po uvolnění poměrů uvnitř Sovětského svazu a prosazení perestrojky v druhé polovině osmdesátých let se v listopadu 1989 i socialistické Československo otevřelo okolnímu světu a vydalo se na cestu k demokracii a tržnímu hospodářství. Gustáv Husák odstoupil a prezidentem republiky byl 29. prosince 1989 zvolen jednomyslně Václav Havel.Want to learn a language?


Learn from this text and thousands like it on LingQ.

  • A vast library of audio lessons, all with matching text
  • Revolutionary learning tools
  • A global, interactive learning community.

Language learning online @ LingQ

Komunistický režim 1948–1989, část 4

V sedmdesátých letech rostl hrubý domácí produkt tempem o 6-11 % každý rok a republika zažila ekonomický boom: levné suroviny ze Sovětského Svazu (SSSR) a vývoz do zemí RVHP (Rada vzájemné hospodářské pomoci) ale pouze prodloužily trvání neefektivního průmyslu. In the 1970s, gross domestic product grew at a rate of 6-11% each year, and the republic experienced an economic boom: cheap raw materials from the Soviet Union (USSR) and exports to CMEA countries but only prolonged inefficient industries.

Technické zaostávání většiny podniků se spíše prohlubovalo, což se plně projevilo po roce 1989. The technical backwardness of most companies widened, which became fully apparent after 1989. Ovšem probíhala industrializace Slovenska, dál byl budován převážně těžký průmysl, dálniční síť, Pražské metro a panelová sídliště. However, the industrialization of Slovakia was taking place, mostly heavy industry, the motorway network, the Prague metro and panel housing estates were still being built. Rozvoj skončil na začátku 80. let, kdy ČSSR se zpožděním dohonil tzv. The development ended at the beginning of the 1980s, when the Czechoslovak Socialist Republic caught up with the so-called ropný šok - ČSSR totiž platila za dodávky ropy pětileté průměrné tržní světové ceny. oil shock - the Czechoslovak Socialist Republic paid five-year average world market prices for oil supplies. Krize hospodářství se naplno projevila v 80. letech, kdy mnohým podnikům chyběly peníze prakticky na všechno, zejména však na stavební a strojní investice. The economic crisis manifested itself fully in the 1980s, when many companies lacked money for virtually everything, but especially for construction and machinery investment. Průmysl byl neefektivní a zejména těžký průmysl výrazně poškozoval životní prostředí v Severních Čechách a na Severní Moravě. The industry was inefficient and especially heavy industry significantly damaged the environment in Northern Bohemia and Northern Moravia. Relativní životní úroveň obyvatelstva se ve srovnání se Západní Evropou dále výrazně snižovala. The relative standard of living of the population decreased significantly compared to Western Europe.

Po uvolnění poměrů uvnitř Sovětského svazu a prosazení perestrojky v druhé polovině osmdesátých let se v listopadu 1989 i socialistické Československo otevřelo okolnímu světu a vydalo se na cestu k demokracii a tržnímu hospodářství. After the easing of conditions within the Soviet Union and the promotion of perestroika in the second half of the 1980s, in November 1989 socialist Czechoslovakia also opened up to the outside world and embarked on the path to democracy and a market economy. Gustáv Husák odstoupil a prezidentem republiky byl 29. prosince 1989 zvolen jednomyslně Václav Havel. Gustáv Husák resigned and on December 29, 1989, Václav Havel was unanimously elected President of the Republic.

×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.