image

Dějiny Československa od roku 1918 do roku 1992, Komunistický režim 1948–1989, část 1

Komunistický režim 1948–1989, část 1

Komunistický puč, dovršený 25. února 1948, vedl k převzetí veškeré moci KSČ a k jednomu z totalitních režimů bývalé zájmové sféry Sovětského svazu.

Tento den byl jako „Vítězný Únor“ následně jako významný den režimem oslavován až do roku 1989. Už v březnu 1948 komunisté znárodnili podniky nad 50 zaměstnanců, čímž znárodnili 95 % průmyslu. Také rozdělili statky nad 50 ha. Vydali zákon o všeobecném zdravotním pojištění a provedli reformu školství.

9. května 1948 bylo Československo prohlášeno lidově demokratickou republikou, na což již nemocný a psychicky deptaný prezident Edvard Beneš reagoval svou abdikací, když předtím odmítl podepsat takzvanou "Ústavu devátého května" . Prezidentem se tak stal Klement Gottwald. Edvard Beneš skonal v Sezimově Ústí 3. září 1948.

V září 1948 byl schválen Zákon o táborech nucené práce, načež byly zřízeny tábory nucené práce při uranových dolech (Vojna u Příbrami, Rovnost, Svornost, Bratrství u Jáchymova) 10. října byl vyhlášen Zákon na ochranu lidově demokratické republiky. Byly též zřízeny armádní pomocné technické prapory pro politicky nespolehlivé jedince jako kulaky, kněží, západní letce atd., kteří nesměli sloužit se zbraní. Odhaduje se, že jimi prošlo asi 22 tisíc lidí. Režim plánovitě likvidoval své politické odpůrce, náboženské představitele a nekomunistickou inteligenci, snažil se omezit vyšší vzdělání na politicky spolehlivé jedince.Want to learn a language?


Learn from this text and thousands like it on LingQ.

  • A vast library of audio lessons, all with matching text
  • Revolutionary learning tools
  • A global, interactive learning community.

Language learning online @ LingQ

Komunistický režim 1948–1989, část 1

Komunistický puč, dovršený 25. února 1948, vedl k převzetí veškeré moci KSČ a k jednomu z totalitních režimů bývalé zájmové sféry Sovětského svazu. The communist coup, completed on February 25, 1948, led to the takeover of all power by the Communist Party and to one of the totalitarian regimes of the former Soviet Union.

Tento den byl jako „Vítězný Únor“ následně jako významný den režimem oslavován až do roku 1989. This day was subsequently celebrated as a "Victory February" as a significant day by the regime until 1989. Už v březnu 1948 komunisté znárodnili podniky nad 50 zaměstnanců, čímž znárodnili 95 % průmyslu. As early as March 1948, the Communists nationalized companies with more than 50 employees, thus nationalizing 95% of industry. Také rozdělili statky nad 50 ha. They also divided farms over 50 hectares. Vydali zákon o všeobecném zdravotním pojištění a provedli reformu školství. They passed the law on general health insurance and reformed education.

9\\. 9 \\\\. května 1948 bylo Československo prohlášeno lidově demokratickou republikou, na což již nemocný a psychicky deptaný prezident Edvard Beneš reagoval svou abdikací, když předtím odmítl podepsat takzvanou "Ústavu devátého května" . On May 19, 1948, Czechoslovakia was declared a People 's Democratic Republic, to which the already ill and mentally depressed President Edvard Beneš responded with his abdication, having previously refused to sign the so - called "Constitution of the Ninth of May". Prezidentem se tak stal Klement Gottwald. Klement Gottwald thus became president. Edvard Beneš skonal v Sezimově Ústí 3. září 1948. Edvard Beneš died in Sezimovo Ústí on September 3, 1948.

V září 1948 byl schválen Zákon o táborech nucené práce, načež byly zřízeny tábory nucené práce při uranových dolech (Vojna u Příbrami, Rovnost, Svornost, Bratrství u Jáchymova) 10. října byl vyhlášen Zákon na ochranu lidově demokratické republiky. In September 1948, the Law on Forced Labor Camps was approved, after which forced labor camps were established at uranium mines (Vojna u Příbrami, Rovnost, Svornost, Bratrství u Jáchymova). Byly též zřízeny armádní pomocné technické prapory pro politicky nespolehlivé jedince jako kulaky, kněží, západní letce atd., kteří nesměli sloužit se zbraní. Army auxiliary technical battalions were also set up for politically unreliable individuals such as kulaks, priests, Western pilots, etc., who were not allowed to serve with weapons. Odhaduje se, že jimi prošlo asi 22 tisíc lidí. It is estimated that about 22,000 people passed through them. Režim plánovitě likvidoval své politické odpůrce, náboženské představitele a nekomunistickou inteligenci, snažil se omezit vyšší vzdělání na politicky spolehlivé jedince. The regime planned to liquidate its political opponents, religious leaders, and non-communist intelligentsia, seeking to limit higher education to politically reliable individuals.

×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.