×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Otázky (nejen) pro začátečníky / Questions (not only) For beginners, Jaký? (Which? What?)

Jaký? (Which? What?)

Jakými jazyky mluvíš? (neformálně) Jakými jazyky mluvíte?

- Mluvím anglicky, německy a portugalsky.

- Mluvím jen česky.

Jaký je tvůj rodný jazyk? (neformálně) Jaký je Váš rodný jazyk? (formálně)

- Můj rodný jazyk je čeština.

- Můj rodný jazyk je angličtina a tvůj?

Jaké jsou tvoje koníčky? (neformálně) Jaké jsou Vaše koníčky? (formálně)

- Nemám žádné koníčky.

- Moje koníčky jsou učení se cizích jazyků a programování.

- Rád si zajdu do hospody s kamarády ve svém volném čase.

V jakém městě bydlíš? (neformálně) V jakém městě bydlíte? (formálně)

- Bydlím v Praze. Je to hlavní město České Republiky.

- Nebydlím v žádném městě, bydlím na vesnici.

Jaký cizí jazyk máš nejradši? (neformálně) Jaký cizí jazyk máte nejraději (neformálně)

- Nejradši mám angličtinu.

- Mám rád všechny cizí jazyky stejně.

Jaké knihy používáš při učení se cizích jazyků? (neformálně) Jaké knihy používáte při učení se cizích jazyků? (formálně)

- Nepoužívám žádné knihy, používám systém zvaný „LingQ“.

- Používám knihy typu „teach yourself“.

V jakých zemích si už byl? (neformálně) V jakých zemích jste už byl? (formálně)

- Byl jsem například ve Španělsku, Anglii a Americe.

- Nebyl jsem ještě v žádných cizích zemích.


Jaký? (Which? What?) Welche? Was? What? (Which? What?)

Jakými jazyky mluvíš? What languages do you speak? (neformálně) Jakými jazyky mluvíte? (informal) What languages do you speak?

- Mluvím anglicky, německy a portugalsky. - I speak English, German and Portuguese.

- Mluvím jen česky. - I speak only czech.

Jaký je tvůj rodný jazyk? What is your native language? (neformálně)  Jaký je Váš rodný jazyk? (informal) What is your native language? (formálně)

- Můj rodný jazyk je čeština. - My native language is Czech.

- Můj rodný jazyk je angličtina a tvůj? - My native language is English and yours?

Jaké jsou tvoje koníčky? What are your hobbies? (neformálně) Jaké jsou Vaše koníčky? (informal) What are your hobbies? (formálně)

- Nemám žádné koníčky. - I don't have any hobbies.

- Moje koníčky jsou učení se cizích jazyků a programování. - My hobbies are learning foreign languages ​​and programming.

- Rád si zajdu do hospody s kamarády ve svém volném čase. - I like to go to a pub with friends in my spare time.

V jakém městě bydlíš? In which city do you live? (neformálně) V jakém městě bydlíte? (informal) What city do you live in? (formálně)

- Bydlím v Praze. - I live in Prague. Je to hlavní město České Republiky. It is the capital of the Czech Republic.

- Nebydlím v žádném městě, bydlím na vesnici. - I don't live in any city, I live in a village.

Jaký cizí jazyk máš nejradši? What is your favorite foreign language? (neformálně) Jaký cizí jazyk máte nejraději (neformálně) (informal) What is your favorite foreign language (informal)

- Nejradši mám angličtinu. - I prefer English.

- Mám rád všechny cizí jazyky stejně. - I like all foreign languages equally.

Jaké knihy používáš při učení se cizích jazyků? What books do you use to learn foreign languages? (neformálně) Jaké knihy používáte při učení se cizích jazyků? (informal) What books do you use when learning foreign languages? (formálně)

- Nepoužívám žádné knihy, používám systém zvaný „LingQ“. - I don't use any books, I use a system called "LingQ".

- Používám knihy typu „teach yourself“. - I use "teach yourself" books.

V jakých zemích si už byl? In what countries have you been? (neformálně) V jakých zemích jste už byl? (informally) What countries have you been to? (formálně)

- Byl jsem například ve Španělsku, Anglii a Americe. - I have been to Spain, England and America, for example.

- Nebyl jsem ještě v žádných cizích zemích. - I haven't been to any foreign countries yet.