×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Spontální monology o rutinních věcech, 15. "Otázky pro začátečníky" aneb metoda M., McCormicka, 22.08.2011

15. "Otázky pro začátečníky" aneb metoda M., McCormicka, 22.08.2011

Čau linkaři, je pondělí 22. srpna a já právě nahrávám další díl do této kolekce spontálních monologů. Poslední díl jsem nahrál asi v pátek, v sobotu ráno jsem jel domů a v neděli večer jsem přijel zpátky do Prahy, takže je čas nahrát další díl do této kolekce. Včera, když jsem přijel, tak jsem se rozhodl nahrát tu kolekci otázek pro začátečníky. TUto metodu používá vlastně Moses McCormick...když se začíná učit jazyk. Tvrdí, že je dobrý, když se začíná s jazykem, aby člověk uměl vlastně klást otázky a zároveň na ně i odpovědět a taky aby jim rozuměl, když jemu je někdo položí. No tak já sem vlastně začal používát tuto metodu u Portugalštiny, pak jsem jí dělal i v němčině, takže jsem měl vlastně ty otázky a odpovědi v angličtině, němčině a portugalštině. Teďka vlastně jelikož nahrávám materiály pro LingQ v češtině, tak jsem je přeložil do češtiny. Myslím si, že je to dobrý způsob, když člověk s tím jazykem začíná. Takhle se naučí vlastně stavět věty..a myslím si, že je to dobrý. Takže...ještě jsem vlastně tu kolekci nedokončil. Ještě tam nějaký otázky a odpovědi myslím zbývají. To dodělám během tohoto týdne...to nemějte strach. Tak já se zatím rozloučím a nahraju další díl, kde budu mluvit zase o něčem jiném. Tohle byl takový úvod, protože jsem vlastně dlouho nemluvil a teď mám co říct, takže si to rozložím na další část. Tak se zatím mějte, čau čau.

15. "Otázky pro začátečníky" aneb metoda M., McCormicka, 22.08.2011 15. "Questions for beginners" or the M. method, McCormick, 22.08.2011

Čau linkaři, je pondělí 22. srpna a já právě nahrávám další díl do této kolekce spontálních monologů. Hi liners, it's Monday, August 22nd and I'm just uploading another episode to this collection of spontaneous monologues. Poslední díl jsem nahrál asi v pátek, v sobotu ráno jsem jel domů a v neděli večer jsem přijel zpátky do Prahy, takže je čas nahrát další díl do této kolekce. I recorded the last episode on Friday, I went home on Saturday morning and I came back to Prague on Sunday evening, so it's time to record another episode in this collection. Včera, když jsem přijel, tak jsem se rozhodl nahrát tu kolekci otázek pro začátečníky. Yesterday, when I arrived, I decided to upload that collection of questions for beginners. TUto metodu používá vlastně Moses McCormick...když se začíná učit jazyk. This method is actually used by Moses McCormick ... when he begins to learn a language. Tvrdí, že je dobrý, když se začíná s jazykem, aby člověk uměl vlastně klást otázky a zároveň na ně i odpovědět a taky aby jim rozuměl, když jemu je někdo položí. He claims that it is good to start with the language, so that one can actually ask questions and at the same time answer them and also to understand them when someone asks them. No tak já sem vlastně začal používát tuto metodu u Portugalštiny, pak jsem jí dělal i v němčině, takže jsem měl vlastně ty otázky a odpovědi v angličtině, němčině a portugalštině. So I actually started using this method here in Portuguese, then I did it in German as well, so I actually had the questions and answers in English, German and Portuguese. Teďka vlastně jelikož nahrávám materiály pro LingQ v češtině, tak jsem je přeložil do češtiny. Now, actually, since I'm uploading materials for LingQ in Czech, I've translated them into Czech. Myslím si, že je to dobrý způsob, když člověk s tím jazykem začíná. I think it's a good way to start with that language. Takhle se naučí vlastně stavět věty..a myslím si, že je to dobrý. That's how they learn to build sentences ... and I think it's good. Takže...ještě jsem vlastně tu kolekci nedokončil. So ... I haven't actually finished the collection yet. Ještě tam nějaký otázky a odpovědi myslím zbývají. I still have some questions and answers left. To dodělám během tohoto týdne...to nemějte strach. I'll finish it this week ... don't worry. Tak já se zatím rozloučím a nahraju další díl, kde budu mluvit zase o něčem jiném. So for now, I'll say goodbye and record another part, where I'll talk about something else. Tohle byl takový úvod, protože jsem vlastně dlouho nemluvil a teď mám co říct, takže si to rozložím na další část. This was such an introduction, because I haven't actually spoken for a long time and now I have something to say, so I'll break it down into the next part. Tak se zatím mějte, čau čau. So have a good time, bye bye.