×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Čeští a českoslovenští prezidenti, Ludvík Svoboda

Ludvík Svoboda

Ludvík Svoboda Ludvík Svoboda se narodil 25.11. 1895 v Hroznatíně na Českomoravské vysočině. Roku 1915 se stal vojákem Rakousko-uherské armády. Ve válce padl do zajetí ruské armády. Tam přešel do československých legií. Roku 1920 se vrátil do Československa, kde pokračoval ve vojenské kariéře a vyučoval maďarštinu ve vojenské akademii V Hranicích. V roce 1939 po německé okupaci utekl do Polska, kde velel dobrovolnické jednotce. Poté se svou jednotkou přešel do Sovětského svazu. Během druhé světové války se účastnil významných bitev proti německé armádě. 1.8. 1945 byl povýšen do funkce armádního generála. 30.3.1968 se stal prezidentem Československa. V roce 1975 přestal vykonávat funkci prezidenta. Ludvík Svoboda zemřel 20.9.1979.

Ludvík Svoboda Ludvík Svoboda Ludvík Svoboda Ludvík Svoboda Ludvík Svoboda Ludvík Svoboda Людвик Свобода Людвік Свобода 路德维克·斯沃博达

Ludvík Svoboda Ludvík Svoboda se narodil 25.11. Ludvík Svoboda Ludvík Svoboda è nato il 25.11. Людвик Свобода Людвик Свобода родился 25.11. 路德维克·斯沃博达 路德维克·斯沃博达出生于 11 月 25 日。 1895 v Hroznatíně na Českomoravské vysočině. 1895 a Hroznatín, negli Altipiani boemo-moravi. 1895 г. в Грознатине на Чешско-Моравском нагорье. 1895 年在波希米亚-摩拉维亚高地的赫罗兹纳廷 (Hroznatín)。 Roku 1915 se stal vojákem Rakousko-uherské armády. Nel 1915 divenne soldato dell'esercito austro-ungarico. В 1915 году он стал солдатом австро-венгерской армии. 1915年,他成为奥匈帝国军队的一名士兵。 Ve válce padl do zajetí ruské armády. Durante la guerra fu catturato dall'esercito russo. Во время войны он попал в плен к русским войскам. 在战争中,他被俄罗斯军队俘虏。 Tam přešel do československých legií. Lì si è unito alla Legione cecoslovacca. Там он вступил в Чехословацкий легион. 在那里他加入了捷克斯洛伐克军团。 Roku 1920 se vrátil do Československa, kde pokračoval ve vojenské kariéře a vyučoval maďarštinu ve vojenské akademii V Hranicích. Nel 1920 tornò in Cecoslovacchia, dove continuò la sua carriera militare e insegnò ungherese all'accademia militare di Hranice. В 1920 году он вернулся в Чехословакию, где продолжил свою военную карьеру и преподавал венгерский язык в военной академии в Границе. 1920年,他回到捷克斯洛伐克,继续他的军事生涯,并在赫拉尼采军事学院教授匈牙利语。 V roce 1939 po německé okupaci utekl do Polska, kde velel dobrovolnické jednotce. Nel 1939, dopo l'occupazione tedesca, fuggì in Polonia, dove comandò un'unità di volontari. В 1939 году, после немецкой оккупации, он бежал в Польшу, где командовал добровольческим отрядом. 1939年,德国占领后,他逃往波兰,在那里指挥一支志愿部队。 Poté se svou jednotkou přešel do Sovětského svazu. Si è poi trasferito con la sua unità in Unione Sovietica. Затем он вместе со своим подразделением перебрался в Советский Союз. 随后随部队前往苏联。 Během druhé světové války se účastnil významných bitev proti německé armádě. Durante la Seconda guerra mondiale partecipò a importanti battaglie contro l'esercito tedesco. Во время Второй мировой войны он принимал участие в важных сражениях против немецкой армии. 第二次世界大战期间,他参加了对抗德军的重要战斗。 1.8. 1.8. 1.8. 1.8. 1945 byl povýšen do funkce armádního generála. Nel 1945 fu promosso al grado di generale dell'esercito. В 1945 году ему было присвоено звание генерала армии. 1945年晋升为陆军上将。 30.3.1968 se stal prezidentem Československa. Il 30 marzo 1968 divenne presidente della Cecoslovacchia. 30 марта 1968 года он стал президентом Чехословакии. 1968年3月30日就任捷克斯洛伐克总统。 V roce 1975 přestal vykonávat funkci prezidenta. Nel 1975 ha cessato di essere Presidente. В 1975 году он прекратил исполнять обязанности президента. 1975年,他不再担任总统。 Ludvík Svoboda zemřel 20.9.1979. Ludvík Svoboda è morto il 20.9.1979. Людвик Свобода умер 20.9.1979. 路德维克·斯沃博达于 1979 年 9 月 20 日去世。