×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Čeští a českoslovenští prezidenti, Emil Hácha

Emil Hácha

Emil Hácha Emil Hácha se narodil 12 července v Trhových Svinech. Vystudoval gymnázium a potom promoval na Karlově univerzitě. Pracoval jako právník na významných pozicích jako například české zemské místodržitelství v Praze nebo Nejvyšší správní dvůr ve Vídni. Roku 1925 byl jmenován prezidentem Nejvyššího správního soudu v Praze. Roku 1938 mu zemřela manželka Marie a rozvedla se jeho dcera. Po mnichovské dohodě byl pod nátlakem svého okolí zvolen prezidentem republiky. Při návštěvě Německa byl Hitlerem donucen souhlasit s vytvořením protektorátu Čechy a Morava. Po válce byl označen za kolaboranta a vězněn na Pankráci kde 27.června 1945 zemřel.


Emil Hácha

Emil Hácha Emil Hácha se narodil 12 července v Trhových Svinech. Vystudoval gymnázium a potom promoval na Karlově univerzitě. Pracoval jako právník na významných pozicích jako například české zemské místodržitelství v Praze nebo Nejvyšší správní dvůr ve Vídni. Roku 1925 byl jmenován prezidentem Nejvyššího správního soudu v Praze. Roku 1938 mu zemřela manželka Marie a rozvedla se jeho dcera. In 1938, his wife Marie died and his daughter divorced. Po mnichovské dohodě byl pod nátlakem svého okolí zvolen prezidentem republiky. After the Munich agreement, he was elected president of the republic under pressure from his surroundings. Při návštěvě Německa byl Hitlerem donucen souhlasit s vytvořením protektorátu Čechy a Morava. Po válce byl označen za kolaboranta a vězněn na Pankráci kde 27.června 1945 zemřel. After the war, he was labeled a collaborator and imprisoned in Pankrác, where he died on June 27, 1945.