×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Čeští a českoslovenští prezidenti, Emil Hácha

Emil Hácha

Emil Hácha Emil Hácha se narodil 12 července v Trhových Svinech. Vystudoval gymnázium a potom promoval na Karlově univerzitě. Pracoval jako právník na významných pozicích jako například české zemské místodržitelství v Praze nebo Nejvyšší správní dvůr ve Vídni. Roku 1925 byl jmenován prezidentem Nejvyššího správního soudu v Praze. Roku 1938 mu zemřela manželka Marie a rozvedla se jeho dcera. Po mnichovské dohodě byl pod nátlakem svého okolí zvolen prezidentem republiky. Při návštěvě Německa byl Hitlerem donucen souhlasit s vytvořením protektorátu Čechy a Morava. Po válce byl označen za kolaboranta a vězněn na Pankráci kde 27.června 1945 zemřel.

Emil Hácha Emil Hácha Emil Hácha Emil Hácha Emil Hácha エミール・ハーチャ Emil Hácha Emil Hácha Эмиль Хача Еміль Гача 埃米爾·哈查

Emil Hácha Emil Hácha se narodil 12 července v Trhových Svinech. Emil Hácha Emil Hácha was born on July 12 in Trhové Sviny. 埃米尔·哈查 (Emil Hácha) 埃米尔·哈查 (Emil Hácha) 于 7 月 12 日出生于特霍夫斯维尼 (Trhové Sviny)。 Vystudoval gymnázium a potom promoval na Karlově univerzitě. He graduated from grammar school and then graduated from Charles University. 他毕业于文法学校,然后毕业于查尔斯大学。 Pracoval jako právník na významných pozicích jako například české zemské místodržitelství v Praze nebo Nejvyšší správní dvůr ve Vídni. He worked as a lawyer in important positions such as the Czech regional governorship in Prague or the Supreme Administrative Court in Vienna. 他曾担任律师,担任过捷克布拉格地区总督或维也纳最高行政法院等重要职务。 Roku 1925 byl jmenován prezidentem Nejvyššího správního soudu v Praze. In 1925, he was appointed president of the Supreme Administrative Court in Prague. 1925年,他被任命为布拉格最高行政法院院长。 Roku 1938 mu zemřela manželka Marie a rozvedla se jeho dcera. In 1938, his wife Marie died and his daughter divorced. 1938年,他的妻子玛丽去世,女儿离婚。 Po mnichovské dohodě byl pod nátlakem svého okolí zvolen prezidentem republiky. After the Munich agreement, he was elected president of the republic under pressure from his surroundings. Після Мюнхенської угоди під тиском свого оточення був обраний президентом республіки. 慕尼黑协定后,他迫于周围的压力当选为共和国总统。 Při návštěvě Německa byl Hitlerem donucen souhlasit s vytvořením protektorátu Čechy a Morava. During a visit to Germany, Hitler forced him to agree to the creation of the Protectorate of Bohemia and Moravia. Під час візиту до Німеччини він був змушений Гітлером погодитися на створення протекторату Богемії та Моравії. 在访问德国期间,他被希特勒强迫同意建立波西米亚和摩拉维亚保护国。 Po válce byl označen za kolaboranta a vězněn na Pankráci kde 27.června 1945 zemřel. After the war, he was labeled a collaborator and imprisoned in Pankrác, where he died on June 27, 1945. Після війни його назвали колабораціоністом і ув’язнили в Панкраці, де він і помер 27 червня 1945 року. 战后,他被贴上通敌者的标签并被监禁在潘克拉克,并于 1945 年 6 月 27 日在那里去世。